สพป.พิษณุโลก เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.คลองวัดไร่ id school : 29080
 2.จ่าการบุญ id school : 28995
 3.ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน id school : 28992
 4.ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ id school : 29013
 5.ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง id school : 28982
 6.นิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) id school : 29038
 7.นิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) id school : 29061
 8.นิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) id school : 29059
 9.นิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) id school : 29056
 10.บ่อวิทยบางระกำ id school : 29079
 11.บางระกำ id school : 29082
 12.บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) id school : 29002
 13.บ้านกรุงกรัก id school : 29055
 14.บ้านคลองน้ำเย็น id school : 29057
 15.บ้านคลองหนองเหล็ก id school : 29123
 16.บ้านคลองเตย id school : 29090
 17.บ้านคุยมะตูม id school : 29086
 18.บ้านคุยยาง id school : 29077
 19.บ้านดงยาง id school : 29064
 20.บ้านดงวิทยา id school : 29007
 21.บ้านตระแบกงาม id school : 29041
 22.บ้านตะแบกงาม ยุบแล้ว DELETE id school : 30590
 23.บ้านตะโม่ประชาสรรค์ id school : 29083
 24.บ้านท่านางงาม id school : 29054
 25.บ้านท่าแห ยุบแล้ว DELETE id school : 30583
 26.บ้านท่าไม้งาม id school : 29120
 27.บ้านนาชักหวาย id school : 29053
 28.บ้านน้ำดำ id school : 28985
 29.บ้านบัวจันทร์ id school : 29087
 30.บ้านบางแก้ว id school : 29050
 31.บ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) id school : 29008
 32.บ้านประดาประชาราษฎร์ id school : 29089
 33.บ้านปลักแรด id school : 29096
 34.บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) id school : 29006
 35.บ้านพลายชุมพล id school : 29014
 36.บ้านพันเสา id school : 29101
 37.บ้านมาบกระเปา ยุบแล้ว DELETE id school : 30585
 38.บ้านย่านใหญ่ id school : 29051
 39.บ้านร้องยุ้งข้าว id school : 28984
 40.บ้านวังยาง id school : 29018
 41.บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) id school : 28981
 42.บ้านหนองกรับ id school : 29113
 43.บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) id school : 28983
 44.บ้านหนองกุลา id school : 29116
 45.บ้านหนองตะเคียน id school : 29114
 46.บ้านหนองนากวางอั้น id school : 29062
 47.บ้านหนองหัวปลวก ยุบแล้ว DELETE id school : 30586
 48.บ้านหนองหัวยาง id school : 28990
 49.บ้านหนองแขม id school : 29098
 50.บ้านหนองแพงพวย ยุบแล้ว DELETE id school : 29039
 51.บ้านหนองไผ่ id school : 29119
 52.บ้านหล่ายขานาง id school : 29103
 53.บ้านห้วยชัน id school : 29047
 54.บ้านหัววังกร่าง id school : 29015
 55.บ้านหินลาด id school : 28986
 56.บ้านเรียงกระดก id school : 29037
 57.บ้านเสวยซุง id school : 29094
 58.บ้านแม่ระหัน id school : 29001
 59.บ้านใหม่คลองเจริญ id school : 29121
 60.บ้านใหม่เจริญธรรม id school : 29060
 61.ประดู่มะค่าประชาสรรค์ id school : 29102
 62.รัฐราษฎร์สงเคราะห์ id school : 29058
 63.วัดกรมธรรม์ id school : 29024
 64.วัดกรับพวง id school : 29106
 65.วัดกลางสุริยวงศ์ id school : 29109
 66.วัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) id school : 28993
 67.วัดคุยขวาง id school : 29035
 68.วัดคุยม่วง id school : 29033
 69.วัดจอมทอง id school : 28979
 70.วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 id school : 28996
 71.วัดจันทร์ตะวันออก id school : 28999
 72.วัดจุฬามณี id school : 28988
 73.วัดดงกลาง ยุบแล้ว DELETE id school : 30588
 74.วัดดงโคกขาม id school : 29100
 75.วัดดอนอภัย id school : 29063
 76.วัดตาปะขาวหาย id school : 29030
 77.วัดท่าตะเคียน ยุบแล้ว DELETE id school : 28980
 78.วัดทุ่งชา id school : 29099
 79.วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) id school : 29003
 80.วัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) id school : 29019
 81.วัดบ้านดง id school : 29036
 82.วัดบ้านใหม่ id school : 29020
 83.วัดบ้านไร่ id school : 28987
 84.วัดบึงกอก id school : 29092
 85.วัดบึงบอน id school : 29117
 86.วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) id school : 29009
 87.วัดปรือกระเทียม id school : 29093
 88.วัดปากพิงตะวันตก id school : 29017
 89.วัดพรหมเกษร id school : 29040
 90.วัดมหาวนาราม id school : 29029
 91.วัดยาง(มีมานะวิทยา) id school : 29005
 92.วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) id school : 28994
 93.วัดยางแขวนอู่ id school : 29078
 94.วัดวังอิทก id school : 29108
 95.วัดวังเป็ด id school : 29066
 96.วัดวังแร่ id school : 29042
 97.วัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) id school : 28991
 98.วัดศรีวนาราม id school : 29025
 99.วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) id school : 28998
 100.วัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) id school : 29026
 101.วัดสระโคล่ id school : 29031
 102.วัดสว่างอารมณ์ id school : 28989
 103.วัดหนองขานาง id school : 29034
 104.วัดหนองนาดงกวาง id school : 29112
 105.วัดหนองพะยอม id school : 29046
 106.วัดหนองอ้อ id school : 29044
 107.วัดห้วงกระได id school : 29043
 108.วัดอรัญญิก id school : 28997
 109.วัดอินทรีย์ id school : 29022
 110.วัดเนินมะคึก id school : 29023
 111.วัดแตน id school : 29045
 112.วัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) id school : 29012
 113.วัดแหลมเจดีย์ id school : 29067
 114.วัดแหลมโพธิ์ id school : 29004
 115.วัดโป่งหม้อข้าว id school : 29052
 116.วัดโพธิ์งาม id school : 29105
 117.วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม id school : 29010
 118.วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) id school : 29011
 119.สะพานที่ 3 id school : 29032
 120.อนุบาลพิษณุโลก id school : 29027
 121.ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) id school : 29016

Powered By www.thaieducation.net