สพป.สุโขทัย เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1. ยุบแล้ว DELETE id school : 30839
 2.บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) id school : 30441
 3.บ้านกล้วย id school : 30345
 4.บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) id school : 30346
 5.บ้านข่อยสองนาง ยุบแล้ว DELETE id school : 30470
 6.บ้านขุนนาวัง id school : 30411
 7.บ้านคลองตะเข้ id school : 30439
 8.บ้านคลองน้ำเย็น id school : 30408
 9.บ้านคลองปลายนา id school : 30354
 10.บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) id school : 30349
 11.บ้านคลองไผ่งาม id school : 30380
 12.บ้านดงเดือย id school : 30458
 13.บ้านดอนสำโรง id school : 30462
 14.บ้านด่าน id school : 30383
 15.บ้านตลิ่งชัน id school : 30378
 16.บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา id school : 30427
 17.บ้านนากาหลง id school : 30420
 18.บ้านนาสระลอย id school : 30423
 19.บ้านนาเชิงคีรี id school : 30410
 20.บ้านน้ำพุ id school : 30416
 21.บ้านน้ำลาด id school : 30414
 22.บ้านน้ำเรื่อง id school : 30466
 23.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) id school : 30356
 24.บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) id school : 30359
 25.บ้านบึงหญ้า id school : 30436
 26.บ้านประดู่เฒ่า id school : 30440
 27.บ้านป้อมประชานุกูล id school : 30421
 28.บ้านปากคลอง id school : 30368
 29.บ้านปากคลองร่วม id school : 30391
 30.บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) id school : 30402
 31.บ้านปากแคว id school : 30358
 32.บ้านป่ามะม่วง id school : 30457
 33.บ้านป่าสัก id school : 30446
 34.บ้านมนต์คีรี id school : 30367
 35.บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) id school : 30372
 36.บ้านยางเมือง id school : 30407
 37.บ้านยางแดน id school : 30461
 38.บ้านยางแหลม id school : 30403
 39.บ้านลานกระบือ id school : 30382
 40.บ้านลานทอง id school : 30394
 41.บ้านลานเอื้อง id school : 30417
 42.บ้านลำคลองยาง id school : 30429
 43.บ้านวังกร่าง id school : 30406
 44.บ้านวังขวัญ id school : 30454
 45.บ้านวังตะคร้อ id school : 30401
 46.บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) id school : 30369
 47.บ้านวังทองแดง id school : 30373
 48.บ้านวังน้ำขาว id school : 30392
 49.บ้านวังลึก id school : 30395
 50.บ้านวังวน id school : 30370
 51.บ้านวังหาด id school : 30379
 52.บ้านวังหิน id school : 30381
 53.บ้านวังแดด id school : 30384
 54.บ้านวังโคนเปือย id school : 30389
 55.บ้านวังไทร id school : 30390
 56.บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) id school : 30344
 57.บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) id school : 30352
 58.บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) id school : 30426
 59.บ้านสำนัก id school : 30374
 60.บ้านหนองกระดิ่ง id school : 30428
 61.บ้านหนองกระทุ่ม id school : 30451
 62.บ้านหนองจัง id school : 30385
 63.บ้านหนองจิกตีนเนิน id school : 30399
 64.บ้านหนองตม id school : 30397
 65.บ้านหนองตลับ id school : 30424
 66.บ้านหนองตูม id school : 30474
 67.บ้านหนองบัว id school : 30455
 68.บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) id school : 30463
 69.บ้านหนองพยอม id school : 30363
 70.บ้านหนองมะเกลือ id school : 30452
 71.บ้านหนองยาง ยุบแล้ว DELETE id school : 30432
 72.บ้านหนองสามพญา id school : 30444
 73.บ้านหนองหญ้าปล้อง id school : 30443
 74.บ้านหนองเฒ่า id school : 30388
 75.บ้านหนองเสาเถียร id school : 30456
 76.บ้านหนองไม้กอง id school : 30400
 77.บ้านห้วยไคร้ id school : 30393
 78.บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) id school : 30475
 79.บ้านเขาทองผางับ id school : 30415
 80.บ้านเนินประดู่ id school : 30404
 81.บ้านเนินพยอม id school : 30430
 82.บ้านเนินยาง id school : 30419
 83.บ้านเพชรไฝ ยุบแล้ว DELETE id school : 30347
 84.บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) id school : 30365
 85.บ้านเหมืองตามุก id school : 30350
 86.บ้านโป่งแค id school : 30449
 87.บ้านโพธิ์หอม ยุบแล้ว DELETE id school : 30459
 88.บ้านโว้งบ่อ id school : 30412
 89.บ้านใหม่สุขเกษม id school : 30468
 90.บ้านใหม่เจริญผล id school : 30431
 91.บ้านใหม่โพธิ์ทอง id school : 30469
 92.บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) id school : 30375
 93.มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) id school : 30418
 94.วัดกกแรต id school : 30438
 95.วัดคุ้งยาง id school : 30448
 96.วัดคุ้งยางใหญ่ id school : 30353
 97.วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 id school : 30343
 98.วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) id school : 30348
 99.วัดดงยาง id school : 30460
 100.วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 id school : 30447
 101.วัดตาลเตี้ย id school : 30342
 102.วัดท่าฉนวน id school : 30464
 103.วัดทุ่ง id school : 30471
 104.วัดปรักรัก id school : 30437
 105.วัดปากพระ id school : 30360
 106.วัดมุจลินทาราม id school : 30434
 107.วัดยางเอน id school : 30341
 108.วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) id school : 30351
 109.วัดศรีเมือง id school : 30445
 110.วัดสงฆาราม id school : 30442
 111.วัดหนองกก id school : 30405
 112.วัดหนองตาโชติ id school : 30376
 113.วัดหางตลาด id school : 30465
 114.วัดเชตุพน id school : 30366
 115.วัดเต่าทอง id school : 30472
 116.วัดเสาหิน id school : 30453
 117.วัดโบสถ์ id school : 30450
 118.วัดใหม่ไทยบำรุง id school : 30473
 119.ศรีคีรีมาศวิทยา id school : 30425
 120.ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) id school : 30355
 121.สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) id school : 30435
 122.หนองบัวเขาดิน id school : 30433
 123.หนองหญ้าปล้อง(กม.78) id school : 30398
 124.อนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) id school : 30467
 125.อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) id school : 30409
 126.อนุบาลบ้านด่านลานหอย id school : 30386
 127.อนุบาลสุโขทัย id school : 30357
 128.อนุบาลเมืองสุโขทัย id school : 30371
 129.เชิงคีรี ยุบแล้ว DELETE id school : 30837
 130.เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) id school : 30387

Powered By www.thaieducation.net