สพป.อุทัยธานี เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านทุ่งสงบ id school : 28570
 2.ชุมชนบ้านโคกหม้อ id school : 28530
 3.ชุมชนวัดดงขวาง id school : 28588
 4.ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) id school : 28510
 5.บ้านคลองข่อย id school : 28571
 6.บ้านคอดยาง id school : 28542
 7.บ้านดงยางใต้ id school : 28508
 8.บ้านท่าซุง id school : 28507
 9.บ้านท่าดาน id school : 28559
 10.บ้านทุ่งมน id school : 28567
 11.บ้านบ่อยาง id school : 28562
 12.บ้านปากดง id school : 28598
 13.บ้านภูมิธรรม id school : 28509
 14.บ้านวังเกษตร id school : 28565
 15.บ้านวังเตย id school : 28532
 16.บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี id school : 28533
 17.บ้านสระนารายณ์ id school : 28586
 18.บ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง id school : 28583
 19.บ้านสวนขวัญ id school : 28539
 20.บ้านหนองกี่ id school : 28573
 21.บ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) id school : 28544
 22.บ้านหนองจิกยาว ยุบแล้ว DELETE id school : 28534
 23.บ้านหนองชุมเห็ด id school : 28577
 24.บ้านหนองตะเคียน id school : 28563
 25.บ้านหนองยายดา id school : 28581
 26.บ้านหนองรัก id school : 28564
 27.บ้านหนองสมบูรณ์ id school : 28575
 28.บ้านหนองหญ้าปล้อง id school : 28549
 29.บ้านหนองเข้ id school : 28568
 30.บ้านหนองเมน id school : 28555
 31.บ้านหนองแขวนกูบ id school : 28574
 32.บ้านหนองแว่น id school : 28584
 33.บ้านหนองแห้ว id school : 28547
 34.บ้านหนองโพธิ์ id school : 28523
 35.บ้านหนองไผ่ id school : 28535
 36.บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117 id school : 28597
 37.บ้านหัวดง ยุบแล้ว DELETE id school : 28543
 38.บ้านเกาะเทโพ id school : 28503
 39.บ้านเขาทองหลาง id school : 28566
 40.บ้านเขาผาลาด id school : 28572
 41.บ้านเนินก้าว id school : 28580
 42.บ้านเนินตูม ยุบแล้ว DELETE id school : 28519
 43.บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) id school : 28550
 44.บ้านโป่งเก้ง id school : 28531
 45.วัดจักษา id school : 28518
 46.วัดดงพิกุล id school : 28553
 47.วัดดงแขวน id school : 28582
 48.วัดดอนกลอย id school : 28589
 49.วัดดอนหวาย id school : 28561
 50.วัดตลุกดู่(อุทิศเสมาประชาบำรุง) id school : 28537
 51.วัดตานาด id school : 28514
 52.วัดท่ามะขามป้อม ยุบแล้ว DELETE id school : 28556
 53.วัดท่าโพ id school : 28590
 54.วัดทุ่งนาไทย id school : 28541
 55.วัดทุ่งปาจาน ยุบแล้ว DELETE id school : 28587
 56.วัดทุ่งพึ่ง id school : 28591
 57.วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) id school : 28513
 58.วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง id school : 28512
 59.วัดวังบุญ id school : 28569
 60.วัดวังสาริกา id school : 28551
 61.วัดสะพานหิน id school : 28528
 62.วัดสังกัสรัตนคีรี id school : 28511
 63.วัดหนองตางู id school : 28506
 64.วัดหนองนกยูง ยุบแล้ว DELETE id school : 28538
 65.วัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) id school : 28525
 66.วัดหนองระแหงเหนือ id school : 28595
 67.วัดหนองสระ id school : 28557
 68.วัดหนองสลิด ยุบแล้ว DELETE id school : 28505
 69.วัดหนองเขื่อน id school : 28592
 70.วัดหนองแก id school : 28520
 71.วัดหนองแฟบ id school : 28594
 72.วัดห้วยรอบ id school : 28600
 73.วัดหาดทนง id school : 28527
 74.วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) id school : 28504
 75.วัดอุโปสถาราม id school : 28517
 76.วัดเขาดาวเรือง id school : 28585
 77.วัดเขาปฐวี id school : 28536
 78.วัดเขาหินเทิน id school : 28576
 79.วัดเนื้อร้อน id school : 28526
 80.วัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์) id school : 28516
 81.อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) id school : 28540
 82.อนุบาลวัดหนองเต่า id school : 28522
 83.อนุบาลสว่างอารมณ์ id school : 28579
 84.อนุบาลหนองขาหย่าง id school : 28593
 85.อนุบาลเมืองอุทัยธานี id school : 28529

Powered By www.thaieducation.net