สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.ขวาวคุรุประชาสรรค์ id school : 24503
 2.ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา id school : 24144
 3.คำไฮสำโรงวิทยาคาร id school : 24145
 4.คุรุราษฎร์สามัคคี id school : 24050
 5.จตุคามวิทยา id school : 24270
 6.จตุรคามพัฒนา id school : 24017
 7.จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา id school : 24454
 8.จานเตยวิทยาประชาสรรค์ id school : 24210
 9.ชีโนวาทธำรง id school : 24043
 10.ชีโหล่นวิทยา id school : 24374
 11.ชุมชนดงสว่างหนองแซง id school : 24397
 12.ชุมชนบ้านผำ id school : 24311
 13.ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) id school : 24073
 14.ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) id school : 24501
 15.ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) id school : 24134
 16.ชุมชนบ้านหมากยาง id school : 24355
 17.ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล id school : 24076
 18.ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) id school : 24119
 19.ชุมชนบ้านโพนเมือง id school : 24394
 20.ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา id school : 24238
 21.ดงเกลือวิทยา id school : 24307
 22.ดอนกลอยวิทยาคาร id school : 24506
 23.ดอนดู่ดอนเจริญ id school : 24184
 24.ดอนเสาโฮง id school : 24171
 25.ดอนแฮดวิทยา id school : 24261
 26.ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย id school : 24324
 27.ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ id school : 24178
 28.ทุ่งกุลาประชารัฐ id school : 24028
 29.ทุ่งศรีเมืองวิทยา id school : 24218
 30.ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม id school : 24193
 31.นาชมดอนกลางวิทยา id school : 24188
 32.น้ำคำใหญ่วิทยา id school : 24244
 33.บ่อพันขันวิทยา id school : 24198
 34.บัวสูงบัวเงินวิทยา id school : 24298
 35.บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา id school : 24296
 36.บ้านกระจายเหล่าสูง id school : 24418
 37.บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ id school : 24455
 38.บ้านกอกแก้ว id school : 24490
 39.บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) id school : 24142
 40.บ้านกุดเขียว id school : 24369
 41.บ้านกู่กาสิงห์ id school : 24016
 42.บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง id school : 24340
 43.บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) id school : 24104
 44.บ้านขมิ้น id school : 24485
 45.บ้านข่อย id school : 24319
 46.บ้านขัดเค้า id school : 24291
 47.บ้านขามป้อม id school : 24085
 48.บ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) id school : 24080
 49.บ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) id school : 24361
 50.บ้านขี้เหล็ก(อาจสามารถ) id school : 24272
 51.บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง id school : 24062
 52.บ้านขุมเงิน id school : 24407
 53.บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) id school : 24158
 54.บ้านค้อแสนสี id school : 24098
 55.บ้านค้อโนนสว่าง id school : 24204
 56.บ้านคำพระ id school : 24166
 57.บ้านคำแดง id school : 24159
 58.บ้านคุยผงดงน้อย id school : 24077
 59.บ้านคูดินทราย id school : 24229
 60.บ้านคูฟ้า id school : 24143
 61.บ้านคูเมือง id school : 24302
 62.บ้านงูเหลือม id school : 24235
 63.บ้านจานทุ่งโนนสังข์ id school : 24064
 64.บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง id school : 24117
 65.บ้านจานใต้ id school : 24121
 66.บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) id school : 24364
 67.บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว id school : 24170
 68.บ้านชาติ id school : 24163
 69.บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) id school : 24161
 70.บ้านดงครั่งน้อย id school : 24027
 71.บ้านดงครั่งใหญ่ id school : 24035
 72.บ้านดงช้าง id school : 24115
 73.บ้านดงบัง id school : 24391
 74.บ้านดงมัน id school : 24141
 75.บ้านดงหมากไฟ id school : 24349
 76.บ้านดงเมืองจอก id school : 24386
 77.บ้านดงเย็น id school : 24487
 78.บ้านดอกไม้ id school : 24207
 79.บ้านดอนขาม id school : 24344
 80.บ้านดอนคำ id school : 24149
 81.บ้านดอนบ่อดอนแฮด id school : 24174
 82.บ้านดอนยางดอนสังข์ id school : 24256
 83.บ้านดอนหม่วย id school : 24337
 84.บ้านดอนเจริญ id school : 24169
 85.บ้านดอนแคน id school : 24214
 86.บ้านดอนแดง(พนมไพร) id school : 24498
 87.บ้านดอนแดง(หนองฮี) id school : 24190
 88.บ้านดู่ id school : 24385
 89.บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) id school : 24476
 90.บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) id school : 24108
 91.บ้านดู่ฝายใหญ่ id school : 24135
 92.บ้านตลาดไชย id school : 24055
 93.บ้านตังหมอง id school : 24292
 94.บ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ id school : 24283
 95.บ้านตาจ่อยหนองสระ id school : 24099
 96.บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) id school : 24223
 97.บ้านตาแหลวโนนหมากแงว id school : 24230
 98.บ้านทองหลาง id school : 24415
 99.บ้านท่าค้อ id school : 24377
 100.บ้านท่าลาดวารีวิทยา id school : 24191
 101.บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) id school : 24192
 102.บ้านธาตุจอมศรี id school : 24479
 103.บ้านธาตุสามัคคี id school : 24387
 104.บ้านนกเหาะ id school : 24036
 105.บ้านนา id school : 24234
 106.บ้านนางเตี้ยไศลทอง id school : 24147
 107.บ้านนาชมดอนกลางวิทยา ยุบแล้ว DELETE id school : 30881
 108.บ้านนานวลราษฎร์นิยม id school : 24167
 109.บ้านนาแค id school : 24082
 110.บ้านน้ำคำ(ปทุมรัตต์) id school : 24109
 111.บ้านน้ำคำ(อาจสามารถ) id school : 24395
 112.บ้านน้ำคำน้อย id school : 24275
 113.บ้านน้ำคำน้อยวิทยา id school : 24263
 114.บ้านน้ำอ้อม id school : 24046
 115.บ้านน้ำเงิน id school : 24464
 116.บ้านบัวขาว id school : 24132
 117.บ้านบัวงาม id school : 24176
 118.บ้านบุ่งเบา id school : 24472
 119.บ้านปลาค้าว id school : 24199
 120.บ้านป่าดวนพังหาด id school : 24304
 121.บ้านป่ายาง id school : 24025
 122.บ้านป่ายางวนาทิพย์ id school : 24314
 123.บ้านผำโนนสว่าง id school : 24049
 124.บ้านฝาง id school : 24056
 125.บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ id school : 24162
 126.บ้านพิลา id school : 24081
 127.บ้านภูงา id school : 24209
 128.บ้านภูดิน id school : 24130
 129.บ้านม่วง id school : 24097
 130.บ้านมหิงษาราม id school : 24250
 131.บ้านมะกอก id school : 24414
 132.บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย id school : 24045
 133.บ้านยางเครือด่านน้อย id school : 24252
 134.บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) id school : 24362
 135.บ้านยางเลิง id school : 24205
 136.บ้านร้านหญ้า id school : 24225
 137.บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) id school : 24276
 138.บ้านลิ้นฟ้า id school : 24384
 139.บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา id school : 24183
 140.บ้านวารีสีสุก id school : 24481
 141.บ้านศาลา id school : 24466
 142.บ้านสมสะอาด id school : 24182
 143.บ้านส้มโฮง(ปทุมรัตน์) id school : 24111
 144.บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) id school : 24285
 145.บ้านสระบัว id school : 24125
 146.บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ id school : 24185
 147.บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ ยุบแล้ว DELETE id school : 30961
 148.บ้านสระโพนทอง id school : 24228
 149.บ้านสวนปอ id school : 24136
 150.บ้านสว่าง id school : 24342
 151.บ้านสองชั้น id school : 24284
 152.บ้านส่องอนามัย id school : 24468
 153.บ้านสาหร่าย id school : 24212
 154.บ้านสำราญ id school : 24470
 155.บ้านสำราญนิวาสสามัคคี id school : 24060
 156.บ้านสำราญหนองบาก id school : 24137
 157.บ้านสำโรง id school : 24381
 158.บ้านสิงห์ไคล id school : 24071
 159.บ้านสูงยาง id school : 24301
 160.บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) id school : 24189
 161.บ้านหญ้าหน่อง id school : 24200
 162.บ้านหนองกุง id school : 24052
 163.บ้านหนองขาม id school : 24114
 164.บ้านหนองคูณ id school : 24494
 165.บ้านหนองคูโคกเพ็ก id school : 24100
 166.บ้านหนองจาน id school : 24474
 167.บ้านหนองช้าง id school : 24068
 168.บ้านหนองทัพไทย id school : 24196
 169.บ้านหนองนาหล้า id school : 24462
 170.บ้านหนองบัว id school : 24409
 171.บ้านหนองบั่ววิทยา id school : 24201
 172.บ้านหนองบึง id school : 24120
 173.บ้านหนองผือโนนค้อ id school : 24318
 174.บ้านหนองพลับ id school : 24326
 175.บ้านหนองฟ้า id school : 24160
 176.บ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย id school : 24127
 177.บ้านหนองยาง(อาจสามารถ) id school : 24416
 178.บ้านหนองยาง(โพนทราย) id school : 24335
 179.บ้านหนองย่างงัว id school : 24463
 180.บ้านหนองยางหนองไผ่ id school : 24246
 181.บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ id school : 24173
 182.บ้านหนองสรวงหนองซำ id school : 24332
 183.บ้านหนองสระหงส์ id school : 24015
 184.บ้านหนองสังข์ id school : 24075
 185.บ้านหนองส้าวโพนงอย id school : 24020
 186.บ้านหนองหมื่นถ่าน id school : 24440
 187.บ้านหนองหว้า id school : 24461
 188.บ้านหนองหัวคน id school : 24436
 189.บ้านหนองหินน้อย id school : 24323
 190.บ้านหนองอ่างดอกรัก id school : 24011
 191.บ้านหนองอีเข็ม id school : 24294
 192.บ้านหนองฮาง id school : 24400
 193.บ้านหนองเปลือยตาแสง id school : 24053
 194.บ้านหนองเรือ id school : 24411
 195.บ้านหนองเหล็ก id school : 24175
 196.บ้านหนองแล้ง id school : 24273
 197.บ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) id school : 24026
 198.บ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย) id school : 24269
 199.บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง id school : 24478
 200.บ้านหนองไผ่ลุ่ม id school : 24040
 201.บ้านหนองไศล id school : 24483
 202.บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา id school : 24450
 203.บ้านหมอตา id school : 24206
 204.บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ id school : 24442
 205.บ้านหว่านไฟ id school : 24383
 206.บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) id school : 24277
 207.บ้านหัวช้างเลิงแก id school : 24110
 208.บ้านหัวดง id school : 24351
 209.บ้านหัวดงกำแพง id school : 24059
 210.บ้านหัวดอนชาด id school : 24054
 211.บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา id school : 24441
 212.บ้านหัวนา ยุบแล้ว DELETE id school : 30960
 213.บ้านหัวนา(พนมไพร) id school : 24195
 214.บ้านหัวนา(เมืองสรวง) id school : 24367
 215.บ้านหัวหนองกุดหลด id school : 24181
 216.บ้านหัวหนองตาด id school : 24065
 217.บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) id school : 24067
 218.บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ id school : 24282
 219.บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) id school : 24279
 220.บ้านหินกอง id school : 24289
 221.บ้านอี่เม้ง id school : 24072
 222.บ้านฮ่องทราย id school : 24012
 223.บ้านฮ่องสังข์ id school : 24211
 224.บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง id school : 24112
 225.บ้านเขวาตะคลอง id school : 24042
 226.บ้านเขวาทุ่ง id school : 24129
 227.บ้านเขวาหรดี id school : 24041
 228.บ้านเขวาโคกสวายโดด id school : 24128
 229.บ้านเขวาใหญ่ id school : 24051
 230.บ้านเด่นราษฎร์ id school : 24491
 231.บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) id school : 24203
 232.บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ id school : 24247
 233.บ้านเป้า id school : 24401
 234.บ้านเม็กหางเหย id school : 24232
 235.บ้านเมืองคลอง id school : 24404
 236.บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว id school : 24469
 237.บ้านเมืองสรวง id school : 24309
 238.บ้านเล้าข้าว id school : 24290
 239.บ้านเหนือ id school : 24069
 240.บ้านเหม้าวิทยา id school : 24268
 241.บ้านเหล่าข้าว id school : 24339
 242.บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ id school : 24366
 243.บ้านเหล่าติ้ว id school : 24248
 244.บ้านเหล่าบากสามัคคี id school : 24393
 245.บ้านเหล่าหัวภู id school : 24297
 246.บ้านเหล่าฮก id school : 24312
 247.บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) id school : 24241
 248.บ้านแขม id school : 24413
 249.บ้านแคน(วันครู 2503) id school : 24465
 250.บ้านแจ้ง id school : 24376
 251.บ้านแดง id school : 24202
 252.บ้านแวงวังเซียม id school : 24398
 253.บ้านแสนสี id school : 24031
 254.บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) id school : 24208
 255.บ้านโคกกลาง id school : 24139
 256.บ้านโคกก่อง id school : 24122
 257.บ้านโคกสำโรง id school : 24280
 258.บ้านโนนจาน(ปทุมรัตต์) id school : 24105
 259.บ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) id school : 24044
 260.บ้านโนนจิกหนองคู id school : 24165
 261.บ้านโนนชัยศรีหนองแคน id school : 24180
 262.บ้านโนนตาด id school : 24215
 263.บ้านโนนทรายสระทอง id school : 24186
 264.บ้านโนนม่วง id school : 24164
 265.บ้านโนนยางรัฐพัฒนา id school : 24379
 266.บ้านโนนวิทยาพัฒน์ id school : 24388
 267.บ้านโนนศิลา id school : 24155
 268.บ้านโนนสวรรค์ id school : 24107
 269.บ้านโนนสะอาดหนองแต้ id school : 24103
 270.บ้านโนนแฮด id school : 24445
 271.บ้านโปง(ประชาสามัคคี) id school : 24148
 272.บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) id school : 24194
 273.บ้านโพธิ์น้อย(ปทุมรัตต์) id school : 24123
 274.บ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) id school : 24187
 275.บ้านโพธิ์ใหญ่ id school : 24177
 276.บ้านโพนครกน้อย id school : 24257
 277.บ้านโพนงาม id school : 24101
 278.บ้านโพนดวน id school : 24286
 279.บ้านโพนดวนสาวเอ้ id school : 24348
 280.บ้านโพนทอง(ปทุมรัตต์) id school : 24325
 281.บ้านโพนทอง(โพนทราย) id school : 24083
 282.บ้านโพนทัน id school : 24037
 283.บ้านโพนพอุง id school : 24288
 284.บ้านโพนยานาง id school : 24239
 285.บ้านโพนสะอาด id school : 24074
 286.บ้านโพนสูง id school : 24124
 287.บ้านโพนหิน id school : 24039
 288.บ้านโพนเงินโพนทอง id school : 24034
 289.บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ id school : 24226
 290.บ้านโพนแท่น id school : 24029
 291.บ้านโพนโพธิ์หว้างาม id school : 24021
 292.บ้านโหรา id school : 24460
 293.บ้านไทรทอง id school : 24013
 294.ประสิทธาราม id school : 24140
 295.ปัญจคามประชาสรรค์ id school : 24172
 296.ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม id school : 24245
 297.ยางคำวิทยา id school : 24338
 298.ร่องคำหงษ์ทองวิทยา id school : 24471
 299.วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) id school : 24023
 300.วัดบ้านโพนเงิน id school : 24061
 301.วัดแจ่มอารมณ์ id school : 24032
 302.สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ id school : 24346
 303.สามขาพิทยาคม id school : 24353
 304.สาวแหวิทยา id school : 24496
 305.สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม id school : 24063
 306.สีสวาดเล็บขาว id school : 24439
 307.หนองกุงวิทยา id school : 24179
 308.หนองขามวิทยา id school : 24406
 309.หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา id school : 24265
 310.หนองบัวคุรุประชาสรรค์ id school : 24242
 311.หนองบัวประชาสรรค์ id school : 24330
 312.หนองพระบางตลาดม่วง id school : 24014
 313.หนองยางวิทยาคม id school : 24299
 314.หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ id school : 24133
 315.หนองหินใหญ่วิทยา id school : 24321
 316.ห้วยหินลาด id school : 24251
 317.หว่านท่าสมอวิทยา id school : 24222
 318.อนุบาลเมืองพนมไพร id school : 24168
 319.อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ id school : 24266
 320.เมืองจำปาขัน id school : 24197
 321.เมืองทุ่งวิทยา id school : 24217
 322.เมืองบัววิทยาคาร id school : 24058
 323.เมืองปทุมรัตต์ id school : 24116
 324.เมืองสุวรรณภูมิ id school : 24259
 325.เมืองอาจสามารถ id school : 24467
 326.เมืองอารัมย์ id school : 24253
 327.เมืองเกษตรวิสัย id school : 24022
 328.เมืองโพนทราย id school : 24328
 329.โนนไทยวิทยาคาร id school : 24156
 330.โพนขวาวพิทยาคม id school : 24221
 331.โสภาพพิทยาภรณ์ id school : 24262
 332.ไตรคามสามัคคี id school : 24047
 333.ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี id school : 24243
 334.ไตรราษฎร์วิทยา id school : 24157

Powered By www.thaieducation.net