สพป.สระแก้ว เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านตาหลังใน id school : 14576
 2.ซับเกษมวังชุมทอง id school : 14632
 3.ทับทิมสยาม05 id school : 14552
 4.ธรรมยานประยุต id school : 14538
 5.บ้านกิโลสาม id school : 14514
 6.บ้านคลองคันฉอ id school : 14545
 7.บ้านคลองทราย id school : 14629
 8.บ้านคลองธรรมชาติ id school : 14618
 9.บ้านคลองนางาม id school : 14611
 10.บ้านคลองน้ำเขียว id school : 14511
 11.บ้านคลองน้ำใส id school : 14497
 12.บ้านคลองบุหรี่ id school : 14548
 13.บ้านคลองปลาโด id school : 14507
 14.บ้านคลองผักขม id school : 14509
 15.บ้านคลองมะละกอ id school : 14543
 16.บ้านคลองยายอินทร์ id school : 14622
 17.บ้านคลองศรีเมือง id school : 14508
 18.บ้านคลองสำอางค์ id school : 14531
 19.บ้านคลองสิบสาม id school : 14602
 20.บ้านคลองหมากนัด id school : 14522
 21.บ้านคลองหมี id school : 14532
 22.บ้านคลองหาด id school : 14553
 23.บ้านคลองหาด(สาขาบ้านเขาช่องแคบ) id school : 14555
 24.บ้านคลองหินปูน id school : 14573
 25.บ้านคลองอุดม id school : 14623
 26.บ้านคลองอุดมสุข id school : 14503
 27.บ้านคลองเจริญ id school : 14613
 28.บ้านคลองเจริญสุข id school : 14637
 29.บ้านคลองใหญ่ id school : 14589
 30.บ้านคลองไก่เถื่อน id school : 14550
 31.บ้านชุมทอง id school : 14570
 32.บ้านซับถาวร id school : 14562
 33.บ้านซับน้อย id school : 14565
 34.บ้านซับมะนาว id school : 14615
 35.บ้านซับสิงโต id school : 14627
 36.บ้านซับเจริญ id school : 14586
 37.บ้านดอนดินแดง id school : 14575
 38.บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) id school : 14493
 39.บ้านด่านชัยพัฒนา id school : 14585
 40.บ้านทัพหลวง id school : 14578
 41.บ้านท่ากะบาก id school : 14512
 42.บ้านท่าช้าง id school : 14530
 43.บ้านท่าตาสี id school : 14577
 44.บ้านท่าผักชี id school : 14609
 45.บ้านท่าระพา id school : 14523
 46.บ้านท่าเกษม id school : 14502
 47.บ้านท่าเต้น id school : 14608
 48.บ้านท่าแยก id school : 14549
 49.บ้านทุ่งพระ id school : 14505
 50.บ้านทุ่งพลวง id school : 14540
 51.บ้านทุ่งหินโคน id school : 14536
 52.บ้านธารนพเก้า id school : 14616
 53.บ้านนา(สามัคคีวิทยา) id school : 14597
 54.บ้านนาดี id school : 14561
 55.บ้านน้ำซับเจริญ id school : 14539
 56.บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) id school : 14496
 57.บ้านบึงพระราม id school : 14605
 58.บ้านป่าระกำ id school : 14515
 59.บ้านพรสวรรค์(วังน้ำเย็น) id school : 14584
 60.บ้านพรสวรรค์(เขาฉกรรจ์) id school : 14599
 61.บ้านพรหมนิมิต id school : 14563
 62.บ้านพระเพลิง id school : 14603
 63.บ้านภูเงิน id school : 14604
 64.บ้านมหาเจริญ id school : 14583
 65.บ้านลุงพลู id school : 14494
 66.บ้านวังจั่น id school : 14501
 67.บ้านวังดารา id school : 14624
 68.บ้านวังทอง id school : 14620
 69.บ้านวังบูรพา id school : 14594
 70.บ้านวังปืน id school : 14564
 71.บ้านวังยาง id school : 14560
 72.บ้านวังรี id school : 14598
 73.บ้านวังวน id school : 14559
 74.บ้านวังสำลี id school : 14633
 75.บ้านวังแดง id school : 14595
 76.บ้านวังใหม่ id school : 14631
 77.บ้านศาลาลำดวน id school : 14528
 78.บ้านสี่แยก id school : 14533
 79.บ้านหนองกะทะ id school : 14614
 80.บ้านหนองข่า id school : 14527
 81.บ้านหนองขี้เห็น id school : 14498
 82.บ้านหนองนกกระเรียน id school : 14504
 83.บ้านหนองปรือ id school : 14579
 84.บ้านหนองปักหลัก id school : 14606
 85.บ้านหนองผักหนาม id school : 14581
 86.บ้านหนองผูกเต่า id school : 14529
 87.บ้านหนองสมบูรณ์ id school : 14574
 88.บ้านหนองหว้า id school : 14617
 89.บ้านหนองเตียน id school : 14513
 90.บ้านหนองแก id school : 14582
 91.บ้านหนองไทร id school : 14525
 92.บ้านหน้าสถานี id school : 14546
 93.บ้านห้วย id school : 14517
 94.บ้านห้วยไคร้ id school : 14571
 95.บ้านหินกอง id school : 14568
 96.บ้านเขาข่า id school : 14544
 97.บ้านเขาดิน (คลองหาด) id school : 14619
 98.บ้านเขาดิน(เขาฉกรรจ์) id school : 14554
 99.บ้านเขาตะกรุบพัฒนา id school : 14587
 100.บ้านเขาตาง้อก id school : 14551
 101.บ้านเขาน้อยสามัคคี id school : 14612
 102.บ้านเขามะกา id school : 14526
 103.บ้านเขาสามสิบ id school : 14600
 104.บ้านเขาเลื่อม id school : 14557
 105.บ้านเขาแหลม id school : 14621
 106.บ้านเทศมงคล ยุบแล้ว DELETE id school : 30855
 107.บ้านเนินดินแดง id school : 14521
 108.บ้านเนินผาสุก id school : 14542
 109.บ้านเนินสวนอ้อย id school : 14524
 110.บ้านเนินสะอาด id school : 14535
 111.บ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) id school : 14610
 112.บ้านเหล่ากกโก id school : 14518
 113.บ้านแก้ง id school : 14516
 114.บ้านแก่งสะเดา id school : 14590
 115.บ้านแก่งสีเสียด id school : 14537
 116.บ้านแสงจันทร์ id school : 14520
 117.บ้านโคกน้อย id school : 14638
 118.บ้านโคกมะตูม id school : 14547
 119.บ้านโป่งดาวเรือง id school : 14510
 120.บ้านใหม่ถาวร id school : 14541
 121.บ้านใหม่สระบุรี id school : 14580
 122.บ้านใหม่ไทรทอง id school : 14607
 123.บ้านไทรทอง id school : 14636
 124.บ้านไพรจิตรวิทยา id school : 14634
 125.บ้านไร่สามศรี id school : 14628
 126.มหาธิคุณวิทยา id school : 14569
 127.วนาสงเคราะห์ id school : 14495
 128.วังจระเข้ id school : 14588
 129.วังศรีทอง id school : 14635
 130.วังไผ่ id school : 14625
 131.วัดคลองตาสูตรสามัคคี id school : 14572
 132.วัดพวงนิมิต id school : 14601
 133.วัดเกศแก้ว id school : 14593
 134.วัดใหม่โพธิ์ทอง id school : 14500
 135.สามัคคีประชาสรรค์ id school : 14499
 136.สามัคคีราษฎร์บำรุง id school : 14566
 137.สามัคคีสกุลอรุณวิทยา id school : 14567
 138.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 id school : 14591
 139.อนุบาลคลองหาด id school : 14556
 140.อนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) id school : 14558
 141.อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 id school : 14592
 142.อนุบาลวังสมบูรณ์ id school : 14626
 143.อนุบาลวัดสระแก้ว id school : 14534
 144.อนุบาลเขาฉกรรจ์ id school : 14596
 145.อนุบาลเมืองสระแก้ว id school : 14506
 146.เขาสิงโต id school : 14519

Powered By www.thaieducation.net