สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านทุ่งแฝก id school : 14379
 2.ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ id school : 14474
 3.ชุมชนบ้านสำพันตา id school : 14489
 4.ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง id school : 14425
 5.บรรหารวิทยา id school : 14413
 6.บ่อทองวิทยา id school : 14405
 7.บ้าน ก.ม.80 id school : 14485
 8.บ้านกระเดียง id school : 14477
 9.บ้านขุนศรี id school : 14482
 10.บ้านคลองตามั่น id school : 14386
 11.บ้านคลองตาหมื่น id school : 14475
 12.บ้านคลองมะไฟ id school : 14470
 13.บ้านคลองร่วม id school : 14429
 14.บ้านคลองระกำ id school : 14442
 15.บ้านคลองสิบสอง id school : 14447
 16.บ้านคลองหันแดง id school : 14450
 17.บ้านคลองอุดม id school : 14456
 18.บ้านคลองเจ้าแรง id school : 14389
 19.บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร id school : 14466
 20.บ้านชำโสม id school : 14382
 21.บ้านซ่ง id school : 14422
 22.บ้านตรอกปลาไหล id school : 14421
 23.บ้านทด id school : 14454
 24.บ้านทับลาน id school : 14486
 25.บ้านท่าสะตือ id school : 14465
 26.บ้านท่าอุดม id school : 14392
 27.บ้านทุ่งแฝก id school : 14473
 28.บ้านนาคลองกลาง id school : 14390
 29.บ้านบุพราหมณ์ id school : 14484
 30.บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ id school : 14483
 31.บ้านบุสูง id school : 14479
 32.บ้านบุเสี้ยว id school : 14407
 33.บ้านปราสาท id school : 14462
 34.บ้านพระปรง id school : 14408
 35.บ้านราษฎร์เจริญ id school : 14467
 36.บ้านวังกวาง id school : 14451
 37.บ้านวังดินสอ id school : 14452
 38.บ้านวังตะเคียน id school : 14437
 39.บ้านวังบัวทอง id school : 14464
 40.บ้านวังมะกรูด id school : 14444
 41.บ้านวังรี id school : 14468
 42.บ้านหนองคล้า id school : 14438
 43.บ้านหนองจิก id school : 14433
 44.บ้านหนองตลาด id school : 14428
 45.บ้านหนองตะแบก id school : 14488
 46.บ้านหนองนาใน id school : 14410
 47.บ้านหนองบัว id school : 14395
 48.บ้านหนองประดู่ id school : 14391
 49.บ้านหนองปรือ id school : 14420
 50.บ้านหนองมันปลา id school : 14400
 51.บ้านหนองศรีวิชัย id school : 14431
 52.บ้านหนองสองห้อง id school : 14487
 53.บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) id school : 14411
 54.บ้านหนองหอย id school : 14443
 55.บ้านหนองหัวช้าง id school : 14393
 56.บ้านหนองอนามัย id school : 14398
 57.บ้านหนองแหน id school : 14490
 58.บ้านหนองโดน id school : 14403
 59.บ้านหนองไผ่ล้อม id school : 14402
 60.บ้านหินเทิน id school : 14472
 61.บ้านอุดมบรรพต id school : 14471
 62.บ้านเขากระแต id school : 14441
 63.บ้านเขาด้วน id school : 14424
 64.บ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ) id school : 14460
 65.บ้านเขาถ้ำ id school : 14445
 66.บ้านเขาปูน id school : 14453
 67.บ้านเขาไม้แก้ว id school : 14388
 68.บ้านแก่ง id school : 14439
 69.บ้านแก่งดินสอ id school : 14469
 70.บ้านโคกกระจง id school : 14491
 71.บ้านโคกกระท้อน id school : 14426
 72.บ้านโคกลาน id school : 14463
 73.บ้านโคกสว่าง id school : 14418
 74.บ้านโคกสั้น id school : 14455
 75.บ้านโคกหอม id school : 14417
 76.บ้านโนนสะอาด id school : 14394
 77.บ้านโนนสูง id school : 14480
 78.บ้านโนนหัวบึง id school : 14419
 79.บ้านโนนแสนสุข id school : 14481
 80.บ้านโปร่งสะเดา id school : 14387
 81.บ้านโปร่งใหญ่ id school : 14448
 82.บ้านใหม่พัฒนา id school : 14449
 83.บ้านไทยเจริญ id school : 14446
 84.บ้านไผ่ id school : 14414
 85.วัดจันทรังษีถาวร id school : 14440
 86.วัดตันทาราม id school : 14397
 87.วัดปากน้ำ id school : 14404
 88.วัดปากแพรก id school : 14384
 89.วัดย่านรี id school : 14423
 90.วัดรัตนชมภู id school : 14435
 91.วัดรัตนโชติการาม id school : 14434
 92.วัดราษฎร์รังษี id school : 14415
 93.วัดวังหวาย id school : 14432
 94.วัดวัฒนารังษี id school : 14409
 95.วัดศรีสวัสดิ์ id school : 14401
 96.วัดศรีสุวรรณาราม id school : 14396
 97.วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) id school : 14385
 98.วัดสารวนาราม id school : 14492
 99.วัดหาดสูง id school : 14459
 100.วัดเกาะแดง id school : 14436
 101.วัดเนาวรัตนาราม id school : 14399
 102.วัดเนินสูง id school : 14416
 103.วัดโคกขี้เหล็ก id school : 14457
 104.วัดโคกป่าแพง id school : 14380
 105.วัดโคกอุดม id school : 14458
 106.วัดใหม่พรหมสุวรรณ id school : 14430
 107.สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย id school : 14476
 108.อนุบาลกบินทร์บุรี id school : 14412
 109.อนุบาลนาดี id school : 14478
 110.โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ id school : 14406
 111.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) id school : 14427

Powered By www.thaieducation.net