สพป.สระบุรี เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) id school : 12803
 2.ชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล) ยุบแล้ว DELETE id school : 12778
 3.ชุมชนวัดหนองโนใต้ id school : 12752
 4.ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) id school : 12805
 5.ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) id school : 12819
 6.ธารเกษม id school : 12812
 7.นิคมสงเคราะห์ 2 id school : 12825
 8.นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) id school : 12815
 9.บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) id school : 12781
 10.บ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) id school : 12864
 11.บ้านซับครก id school : 12816
 12.บ้านซับชะอม id school : 12811
 13.บ้านธารทองแดง id school : 12826
 14.บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2) id school : 12748
 15.บ้านป่าไม้พระฉาย id school : 12755
 16.บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) id school : 12822
 17.บ้านพุซาง id school : 12813
 18.บ้านม่วงฝ้าย id school : 12847
 19.บ้านสระลำใย id school : 12817
 20.บ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) id school : 12836
 21.บ้านหนองกะเบา id school : 12848
 22.บ้านหนองจาน id school : 12862
 23.บ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) id school : 12794
 24.บ้านหนองใหญ่ id school : 12824
 25.บ้านหลังสวนประชาสามัคคี id school : 12802
 26.บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 id school : 12856
 27.บ้านเขาดินใต้ id school : 12846
 28.บ้านเขาพลัด id school : 12809
 29.บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) id school : 12863
 30.บ้านเขาเลี้ยว id school : 12823
 31.ประชาสงเคราะห์รังสรรค์ id school : 12820
 32.พระพุทธบาท id school : 12808
 33.วัดกุดนกเปล้า id school : 12740
 34.วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) id school : 12841
 35.วัดช้าง id school : 12799
 36.วัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) id school : 12796
 37.วัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) id school : 12833
 38.วัดตรีบุญญาราม id school : 12814
 39.วัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) id school : 12839
 40.วัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) id school : 12827
 41.วัดถนนเหล็ก id school : 12743
 42.วัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา) id school : 12834
 43.วัดท่าวัว id school : 12855
 44.วัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) id school : 12741
 45.วัดนายาว(สำนักงานสลากินแบ่งสงเคราะห์ 411) id school : 12818
 46.วัดนาร่อง id school : 12754
 47.วัดบ่อพระอินทร์ id school : 12788
 48.วัดบ้านกล้วย id school : 12747
 49.วัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) id school : 12842
 50.วัดบ้านยาง id school : 12835
 51.วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) id school : 12840
 52.วัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) id school : 12830
 53.วัดบ้านใหม่ id school : 12763
 54.วัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) id school : 12849
 55.วัดป๊อกแป๊ก id school : 12753
 56.วัดปัญจาภิรมย์ id school : 12789
 57.วัดป่าคา id school : 12865
 58.วัดป่าสัก id school : 12744
 59.วัดพระพุทธฉาย id school : 12758
 60.วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) id school : 12837
 61.วัดพุแค id school : 12857
 62.วัดมงคล id school : 12851
 63.วัดม่วงน้อย id school : 12783
 64.วัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) id school : 12782
 65.วัดมะขามเรียง id school : 12786
 66.วัดราษฎร์บำรุง id school : 12791
 67.วัดลาดเขาปูน id school : 12852
 68.วัดวังเลน id school : 12858
 69.วัดศรีจอมทอง id school : 12831
 70.วัดส้มป่อย id school : 12828
 71.วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) id school : 12843
 72.วัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) id school : 12790
 73.วัดสว่างอารมณ์ id school : 12801
 74.วัดสาธุประชาสรรค์ id school : 12867
 75.วัดสารภี id school : 12779
 76.วัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 id school : 12780
 77.วัดสุนันทาราม id school : 12853
 78.วัดสุวรรณคีรี id school : 12749
 79.วัดหนองกะธาตุ id school : 12765
 80.วัดหนองกีบม้า id school : 12771
 81.วัดหนองคณฑี(พลานุกูล) id school : 12821
 82.วัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153) id school : 12792
 83.วัดหนองทางบุญ id school : 12769
 84.วัดหนองนางปุ๋ย id school : 12775
 85.วัดหนองบัว id school : 12745
 86.วัดหนองยาวสูง id school : 12761
 87.วัดหนองยาวใต้ id school : 12759
 88.วัดหนองสองห้อง id school : 12766
 89.วัดหนองสีดา id school : 12772
 90.วัดหนองสุทธะ id school : 12832
 91.วัดหนองหว้า id school : 12859
 92.วัดหนองหัวโพ id school : 12773
 93.วัดหนองเขื่อนช้าง id school : 12760
 94.วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) id school : 12866
 95.วัดห้วยลี่ id school : 12746
 96.วัดห้วยหวาย id school : 12850
 97.วัดหัวถนน id school : 12804
 98.วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) id school : 12756
 99.วัดเขาดิน id school : 12764
 100.วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ id school : 12810
 101.วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) id school : 12844
 102.วัดแพะโคก id school : 12854
 103.วัดโคกงาม id school : 12787
 104.วัดโคกหนามแท่ง id school : 12757
 105.วัดโคกเสลา id school : 12793
 106.วัดโคกใหญ่ id school : 12774
 107.วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) id school : 12742
 108.วัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) id school : 12838
 109.วัดโพธิ์ทอง id school : 12776
 110.วัดใหม่สามัคคีธรรม id school : 12860
 111.วัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) id school : 12762
 112.หน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) id school : 12861
 113.อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) id school : 12797
 114.อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) id school : 12784
 115.อนุบาลวัดพระพุทธบาท id school : 12807
 116.อนุบาลศาลาแดง id school : 12751
 117.อนุบาลสระบุรี id school : 12750
 118.อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ id school : 12770
 119.อนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) id school : 12806
 120.อนุบาลเสาไห้ id school : 12845
 121.โคกมะขามจั่นเสือสามัคคี id school : 12777

Powered By www.thaieducation.net