สพป.สิงห์บุรี ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.ค่ายบางระจัน id school : 12679
 2.ชุมชนบ้านไม้ดัด id school : 12672
 3.ชุมชนวัดกลางท่าข้าม id school : 12675
 4.ชุมชนวัดดงยาง id school : 12720
 5.ชุมชนวัดตราชู id school : 12697
 6.ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133 id school : 12637
 7.ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา id school : 12653
 8.ชุมชนวัดม่วง id school : 12686
 9.ชุมชนวัดเทพมงคล id school : 12701
 10.ชุมชนวัดเสาธงหิน id school : 12707
 11.บ้านคูเมือง id school : 12734
 12.บ้านทุ่งกลับ id school : 12658
 13.บ้านทุ่งว้า id school : 12669
 14.บ้านหนองลีวิทยาคม id school : 12682
 15.บ้านเก่า id school : 12694
 16.วัดกระทุ่มปี่ id school : 12732
 17.วัดกลาง id school : 12716
 18.วัดกลางชูศรีเจริญสุข id school : 12656
 19.วัดกลางธนรินทร์ id school : 12693
 20.วัดการ้อง id school : 12736
 21.วัดข่อย id school : 12650
 22.วัดคลองโพธิ์ศรี id school : 12717
 23.วัดคีม id school : 12667
 24.วัดจักรสีห์ id school : 12636
 25.วัดชะอมสามัคคีธรรม id school : 12657
 26.วัดชันสูตร id school : 12662
 27.วัดดอนเจดีย์ id school : 12668
 28.วัดตลาดโพธิ์ id school : 12665
 29.วัดตะโกรวม id school : 12673
 30.วัดตึกราชา id school : 12647
 31.วัดตุ้มหู id school : 12725
 32.วัดถอนสมอ id school : 12703
 33.วัดทอง id school : 12727
 34.วัดท่าอิฐ id school : 12724
 35.วัดน้อย id school : 12712
 36.วัดน้ำผึ้ง id school : 12660
 37.วัดบางปูน id school : 12713
 38.วัดบ้านกลับ id school : 12683
 39.วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) id school : 12655
 40.วัดบ้านลำ id school : 12733
 41.วัดประดับ id school : 12680
 42.วัดประศุก id school : 12738
 43.วัดประสาท id school : 12700
 44.วัดประสิทธิ์คุณากร id school : 12671
 45.วัดประโชติการาม id school : 12640
 46.วัดปลาไหล id school : 12729
 47.วัดพรหมสาคร id school : 12643
 48.วัดพรหมเทพาวาส id school : 12702
 49.วัดพระปรางค์มุนี id school : 12648
 50.วัดพิกุลทอง id school : 12706
 51.วัดยาง id school : 12723
 52.วัดระนาม id school : 12714
 53.วัดราษฎร์ประสิทธิ์ id school : 12645
 54.วัดล่องกะเบา id school : 12722
 55.วัดวังกะจับ id school : 12674
 56.วัดวังขรณ์ ยุบแล้ว DELETE id school : 12661
 57.วัดวิหารขาว id school : 12709
 58.วัดศรัทธาภิรม id school : 12649
 59.วัดศรีสาคร id school : 12638
 60.วัดสว่างอารมณ์ id school : 12731
 61.วัดสะอาดราษฎร์บำรุง id school : 12641
 62.วัดสาธุการาม id school : 12677
 63.วัดสามัคคีธรรม id school : 12670
 64.วัดสิงห์ id school : 12687
 65.วัดหนองสุ่ม id school : 12735
 66.วัดหลวง id school : 12692
 67.วัดห้วยเจริญสุข id school : 12659
 68.วัดอัมพวัน id school : 12698
 69.วัดเก้าชั่ง id school : 12695
 70.วัดเชียงราก id school : 12718
 71.วัดเซ่าสิงห์ id school : 12719
 72.วัดเตย id school : 12699
 73.วัดเพิ่มประสิทธิผล id school : 12711
 74.วัดเสือข้าม id school : 12730
 75.วัดแหลมคาง id school : 12663
 76.วัดโคกพระ ยุบแล้ว DELETE id school : 12644
 77.วัดโคปูน id school : 12696
 78.วัดโฆสิทธาราม id school : 12726
 79.วัดโบสถ์ id school : 12704
 80.วัดโบสถ์ id school : 12739
 81.วัดโพธิ์ชัย id school : 12651
 82.วัดโพธิ์ศรี id school : 12676
 83.วัดโพธิ์สังฆาราม id school : 12685
 84.วัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด) id school : 12710
 85.วัดโพธิ์หอม id school : 12654
 86.วัดโภคาภิวัฒน์ id school : 12691
 87.วัดโสภา id school : 12708
 88.วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183) id school : 12721
 89.อนุบาลค่ายบางระจัน id school : 12681
 90.อนุบาลท่าช้าง id school : 12705
 91.อนุบาลบางระจัน id school : 12666
 92.อนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง) id school : 12689
 93.อนุบาลสิงห์บุรี id school : 12642
 94.อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) id school : 12737
 95.อนุบาลเมืองสิงห์บุรี id school : 12652
 96.เรืองเดชประชานุเคราะห์ id school : 12664
 97.โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส id school : 12646
 98.โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี id school : 12684
 99.ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) id school : 12688

Powered By www.thaieducation.net