สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.คชเวกวิทยา id school : 11955
 2.คอตัน id school : 11948
 3.คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) id school : 11895
 4.จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) id school : 11927
 5.จุฬาราษฎร์วิทยา id school : 11928
 6.ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) id school : 11915
 7.ชุมชนวัดกำแพง id school : 11864
 8.ชุมชนวัดบางซ้ายนอก id school : 11942
 9.บางไทร id school : 11817
 10.บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) id school : 11852
 11.บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) id school : 11805
 12.บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) id school : 11860
 13.บ้านเชียงรากน้อย id school : 11800
 14.บ้านแถววิทยาคาร id school : 11921
 15.ประชากรรังสฤษฏ์ id school : 11832
 16.ประสิทธิ์วิทยา id school : 11892
 17.ปราสาททองวิทยา id school : 11862
 18.มาลาอีสงเคราะห์ id school : 11890
 19.รอซีดี id school : 11889
 20.ราษฎร์นิรมิตร id school : 11845
 21.ราษฎร์บํารุง id school : 11850
 22.ราษฎร์ศุภประดิษฐ์ id school : 11932
 23.รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ id school : 11899
 24.ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) id school : 11931
 25.ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) id school : 11900
 26.วัดกระแชง id school : 11795
 27.วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) id school : 11925
 28.วัดกลาง id school : 11924
 29.วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) id school : 11833
 30.วัดขนอนบ้านกรด id school : 11857
 31.วัดขวิด id school : 11836
 32.วัดขุนจ่าธรรมาราม ยุบแล้ว DELETE id school : 11820
 33.วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) id school : 11884
 34.วัดคู้สลอด id school : 11935
 35.วัดจรเข้ไล่ id school : 11919
 36.วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) id school : 11835
 37.วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) id school : 11896
 38.วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) id school : 11798
 39.วัดชีปะขาว ยุบแล้ว DELETE id school : 11855
 40.วัดชุมพลนิกายาราม id school : 11863
 41.วัดดอนพัฒนาราม id school : 11953
 42.วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) id school : 11873
 43.วัดตรีพาราสีมาเขต id school : 11906
 44.วัดตลาด (อุดมวิทยา) id school : 11849
 45.วัดตะกู (เมตตาชนูปการ) id school : 11840
 46.วัดตาลานเหนือ id school : 11874
 47.วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) id school : 11879
 48.วัดทางยาว id school : 11809
 49.วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) id school : 11952
 50.วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) id school : 11812
 51.วัดท่าดินแดง id school : 11875
 52.วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ id school : 11844
 53.วัดทำใหม่ id school : 11866
 54.วัดธรรมนาวา id school : 11847
 55.วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) id school : 11841
 56.วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) id school : 11810
 57.วัดนาคู (จันทศึกษาคาร) id school : 11876
 58.วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) id school : 11828
 59.วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) id school : 11898
 60.วัดบันไดช้าง id school : 11938
 61.วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) id school : 11937
 62.วัดบางซ้ายใน id school : 11940
 63.วัดบางบาล id school : 11831
 64.วัดบางเคียน id school : 11853
 65.วัดบ้านกลิ้ง id school : 11854
 66.วัดบ้านสร้าง id school : 11865
 67.วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) id school : 11867
 68.วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) id school : 11888
 69.วัดบ้านแค id school : 11877
 70.วัดบ้านแพน id school : 11933
 71.วัดบุญกันนาวาส id school : 11825
 72.วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) id school : 11912
 73.วัดประดู่โลกเชษฐ์ id school : 11939
 74.วัดปราสาททอง id school : 11824
 75.วัดปิ่นแก้ว id school : 11918
 76.วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) id school : 11837
 77.วัดมฤคทายวัน id school : 11943
 78.วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) id school : 11839
 79.วัดยม id school : 11869
 80.วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) id school : 11878
 81.วัดรางจระเข้ id school : 11926
 82.วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) id school : 11880
 83.วัดราษฎร์บำรุง id school : 11909
 84.วัดราษฎร์ปุณณาราม id school : 11891
 85.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม id school : 11851
 86.วัดฤกษ์บุญมี id school : 11946
 87.วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) id school : 11871
 88.วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) id school : 11886
 89.วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) id school : 11882
 90.วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) id school : 11905
 91.วัดลาดประทุมคงคาราม id school : 11911
 92.วัดลาดระโหง id school : 11868
 93.วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) id school : 11885
 94.วัดวังชะโด id school : 11947
 95.วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) id school : 11856
 96.วัดศิริสุขาราม id school : 11797
 97.วัดสง่างาม id school : 11804
 98.วัดสนามไชย id school : 11816
 99.วัดสามตุ่ม id school : 11934
 100.วัดสามเพลง id school : 11951
 101.วัดสามเรือน id school : 11870
 102.วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) id school : 11827
 103.วัดสุคนธาราม id school : 11944
 104.วัดสุทธาวาส id school : 11904
 105.วัดสุทธิรุจิราราม id school : 11858
 106.วัดสุนทราราม id school : 11819
 107.วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) id school : 11902
 108.วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) id school : 11818
 109.วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) id school : 11887
 110.วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) id school : 11913
 111.วัดหัวเวียง id school : 11936
 112.วัดอนุกุญชราราม id school : 11796
 113.วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) id school : 11834
 114.วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) id school : 11901
 115.วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) id school : 11823
 116.วัดอู่ตะเภา id school : 11929
 117.วัดเจ้าเจ็ดใน id school : 11914
 118.วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ id school : 11930
 119.วัดเชิงท่า id school : 11843
 120.วัดเชิงเลน id school : 11814
 121.วัดเทพมงคล id school : 11945
 122.วัดเทพสนทวารี ยุบแล้ว DELETE id school : 11803
 123.วัดเปรมปรีชา id school : 11848
 124.วัดเศวตศิลาราม id school : 11949
 125.วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) id school : 11807
 126.วัดแก้วสุวรรณ id school : 11917
 127.วัดแจ้ง id school : 11838
 128.วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) id school : 11829
 129.วัดโคกทอง (บวรวิทยา) id school : 11872
 130.วัดโบสถ์ id school : 11830
 131.วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) id school : 11922
 132.วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) id school : 11920
 133.วัดโบสถ์สมพรชัย id school : 11815
 134.วัดโพธิ์ id school : 11822
 135.วัดโพธิ์ id school : 11861
 136.วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) id school : 11881
 137.วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) id school : 11923
 138.วัดโพธิ์แตงใต้ id school : 11811
 139.วัดโสภณเจติการาม id school : 11894
 140.วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) id school : 11821
 141.วัดใหม่ต้านทาน id school : 11950
 142.วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) id school : 11954
 143.วัดไชยภูมิ id school : 11916
 144.วัดไทรน้อย id school : 11826
 145.วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) id school : 11808
 146.วัดไผ่ล้อม id school : 11842
 147.วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) id school : 11883
 148.วัดไม้ตราสมาชิการาม id school : 11813
 149.วิทยานนท์ id school : 11908
 150.ศรีบางไทร id school : 11801
 151.สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) id school : 11897
 152.สัตตปทุมบำรุง id school : 11907
 153.สามัคคีวิทยา id school : 11893
 154.สินสังวาลย์อุทิศ id school : 11806
 155.หงสประภาสประสิทธิ์ id school : 11910
 156.อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ id school : 11903
 157.เจ้าฟ้าสร้าง id school : 11859
 158.เชียงรากน้อย id school : 11846
 159.โคกตาพรหม id school : 11941
 160.ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) id school : 11799
 161.ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) id school : 11802

Powered By www.thaieducation.net