สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ id school : 3796
 2.คลองนาเกลือน้อย id school : 3830
 3.คลองบางปิ้ง id school : 3785
 4.คลองบางปู id school : 3777
 5.คลองมหาวงก์ id school : 3784
 6.คลองสองพี่น้อง id school : 3835
 7.คลองสำโรง id school : 3772
 8.คลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) id school : 3776
 9.คลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) id school : 3770
 10.คลองใหม่ id school : 3792
 11.ฉัตรทิพย์เทพวิทยา id school : 3817
 12.ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง id school : 3778
 13.ชุมชนวัดสาขลา id school : 3826
 14.นาคดีอนุสรณ์ id school : 3791
 15.นิลรัตน์อนุสรณ์ id school : 3782
 16.บ้านขุนสมุทร id school : 3840
 17.บ้านขุนสมุทรไทย id school : 3828
 18.บ้านคลองหลวง id school : 3771
 19.บ้านบางจาก id school : 3807
 20.ป้อมพระจุลจอมเกล้า id school : 3838
 21.พร้านีลวัชระ id school : 3788
 22.พลอยจาตุรจินดา id school : 3802
 23.พิบูลประชาบาล id school : 3779
 24.มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ id school : 3795
 25.วัดกลาง id school : 3810
 26.วัดกองแก้ว id school : 3813
 27.วัดครุนอก id school : 3803
 28.วัดครุใน id school : 3804
 29.วัดคลองมอญ id school : 3834
 30.วัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) id school : 3833
 31.วัดคลองเก้า id school : 3793
 32.วัดคันลัด id school : 3797
 33.วัดคู่สร้าง id school : 3829
 34.วัดชมนิมิตร id school : 3806
 35.วัดด่านสำโรง id school : 3794
 36.วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 id school : 3780
 37.วัดท้องคุ้ง id school : 3816
 38.วัดบางกระสอบ id school : 3799
 39.วัดบางกอบัว id school : 3800
 40.วัดบางกะเจ้ากลาง id school : 3812
 41.วัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง) id school : 3814
 42.วัดบางด้วน id school : 3773
 43.วัดบางนางเกรง id school : 3774
 44.วัดบางน้ำผึ้งนอก id school : 3809
 45.วัดบางน้ำผึ้งใน id school : 3808
 46.วัดบางฝ้าย id school : 3819
 47.วัดบางหญ้าแพรก id school : 3815
 48.วัดบางหัวเสือ id school : 3820
 49.วัดบางโปรง id school : 3783
 50.วัดป่าเกด id school : 3798
 51.วัดปุณหังสนาวาส id school : 3824
 52.วัดมหาวงษ์ id school : 3822
 53.วัดรวก id school : 3811
 54.วัดราษฎร์รังสรรค์ id school : 3801
 55.วัดราษฎร์โพธิ์ทอง id school : 3769
 56.วัดศรีคงคาราม id school : 3827
 57.วัดสวนส้ม id school : 3825
 58.วัดสำโรงเหนือ id school : 3823
 59.วัดสุขกร id school : 3775
 60.วัดแค id school : 3832
 61.วัดแพรกษา id school : 3790
 62.วัดแหลม id school : 3818
 63.วัดแหลมฟ้าผ่า id school : 3839
 64.วัดโยธินประดิษฐ์ id school : 3821
 65.วัดใหญ่ id school : 3831
 66.วัดไตรมิตรวราราม id school : 3837
 67.วัดไตรสามัคคี id school : 3786
 68.อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ id school : 3836
 69.อนุบาลวัดพิชัยสงคราม id school : 3789
 70.อนุบาลสุขสวัสดิ์ id school : 3805
 71.อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ id school : 3787
 72.เอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) id school : 3781

Powered By www.thaieducation.net