สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.คลองใหญ่วิทยา id school : 4128
 2.จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา id school : 4131
 3.ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) id school : 4101
 4.ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) id school : 4143
 5.ชุมชนบ้านเขาแก้ว id school : 4203
 6.นารีราษฎร์สามัคคี id school : 4114
 7.นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) id school : 4118
 8.นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) id school : 4119
 9.นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) id school : 4120
 10.นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) id school : 4121
 11.นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) id school : 4122
 12.นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 id school : 4246
 13.นิยมราษฎร์วิทยา id school : 4130
 14.บ้านคลองสีนวล id school : 4103
 15.บ้านคลองห้วยทราย ยุบแล้ว DELETE id school : 4145
 16.บ้านคลองห้วยยั้ง id school : 4222
 17.บ้านคลองเมือง id school : 4261
 18.บ้านคลองเรือ id school : 4097
 19.บ้านคลองใหญ่ใต้ id school : 4135
 20.บ้านคุยบ้านโอง id school : 4191
 21.บ้านคุยประดู่ id school : 4215
 22.บ้านคุยป่ายาง id school : 4182
 23.บ้านคุยป่ารัง id school : 4211
 24.บ้านคุยมะม่วง id school : 4234
 25.บ้านคุยแขวน id school : 4193
 26.บ้านจันทิมา id school : 4227
 27.บ้านจิกคันช้อน id school : 4168
 28.บ้านจิกลาด id school : 4176
 29.บ้านช่องลม id school : 4228
 30.บ้านชัยภูมิ id school : 4115
 31.บ้านดงซ่อม id school : 4260
 32.บ้านดงตาจันทร์ id school : 4084
 33.บ้านดาดทองเจริญ id school : 4149
 34.บ้านตอรัง id school : 4178
 35.บ้านทรงธรรม id school : 4088
 36.บ้านทรายทอง id school : 4251
 37.บ้านท่าตะคร้อ id school : 4070
 38.บ้านท่านา id school : 4268
 39.บ้านท่าเสลี่ยง id school : 4072
 40.บ้านท่าเสากระโดง id school : 4147
 41.บ้านท่าไม้ id school : 4196
 42.บ้านทุ่งตาพุก id school : 4148
 43.บ้านทุ่งน้ำตก id school : 4219
 44.บ้านทุ่งมหาชัย id school : 4162
 45.บ้านทุ่งมหาศาล id school : 4160
 46.บ้านทุ่งรวงทอง id school : 4186
 47.บ้านทุ่งสวน id school : 4110
 48.บ้านทุ่งเศรษฐี id school : 4108
 49.บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) id school : 4104
 50.บ้านนานอก id school : 4208
 51.บ้านนาบ่อคำ id school : 4113
 52.บ้านนาป่าแดง id school : 4192
 53.บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) id school : 4144
 54.บ้านน้ำดิบมะพร้าว id school : 4201
 55.บ้านน้ำโท้ง id school : 4093
 56.บ้านบ่อตาโพธิ์ id school : 4095
 57.บ้านบ่อสามแสน id school : 4142
 58.บ้านบ่อแก้ว id school : 4158
 59.บ้านบางลาด id school : 4220
 60.บ้านบึงกระดาน id school : 4231
 61.บ้านบึงทับแรต id school : 4236
 62.บ้านบึงพิไกร id school : 4188
 63.บ้านบึงมาลย์ id school : 4253
 64.บ้านบึงลูกนก id school : 4187
 65.บ้านประชาสุขสันต์ id school : 4239
 66.บ้านประดาเจ็ดรัง id school : 4248
 67.บ้านปรือพันไถ id school : 4230
 68.บ้านปลักไม้ดำ id school : 4244
 69.บ้านปางขนุน id school : 4112
 70.บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) id school : 4079
 71.บ้านป่าถั่ว id school : 4163
 72.บ้านพรานกระต่าย id school : 4206
 73.บ้านพานทอง id school : 4156
 74.บ้านมอสมบัติ id school : 4132
 75.บ้านมะเดื่อชุมพร id school : 4256
 76.บ้านลานกระทิง id school : 4210
 77.บ้านลานช้างท่าว id school : 4223
 78.บ้านลานดอกไม้ id school : 4271
 79.บ้านลานตาบัว id school : 4238
 80.บ้านลานทอง id school : 4209
 81.บ้านลานสะเดา id school : 4207
 82.บ้านลานหิน id school : 4126
 83.บ้านลานไผ่ id school : 4221
 84.บ้านลำมะโกรก id school : 4139
 85.บ้านวังชมภู id school : 4267
 86.บ้านวังชะโอน id school : 4197
 87.บ้านวังตะเคียน id school : 4151
 88.บ้านวังตะแบก id school : 4214
 89.บ้านวังทอง id school : 4133
 90.บ้านวังน้ำขาว id school : 4086
 91.บ้านวังประดา id school : 4083
 92.บ้านวังมะค่า id school : 4213
 93.บ้านวังเฉลียง id school : 4189
 94.บ้านวังโขน id school : 4167
 95.บ้านวังโบสถ์ id school : 4099
 96.บ้านวังไม้แดง id school : 4199
 97.บ้านศรีไกรลาศ id school : 4111
 98.บ้านสมอโคน id school : 4200
 99.บ้านสระสิงห์โต id school : 4100
 100.บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) id school : 4224
 101.บ้านสุรเดชสามัคคี id school : 4254
 102.บ้านสุวรรณภูมิ id school : 4091
 103.บ้านหงษ์ทอง id school : 4075
 104.บ้านหนองกรด id school : 4138
 105.บ้านหนองขาม id school : 4152
 106.บ้านหนองคล้า id school : 4166
 107.บ้านหนองจิก id school : 4226
 108.บ้านหนองตากล้า id school : 4195
 109.บ้านหนองทราย id school : 4212
 110.บ้านหนองทอง id school : 4171
 111.บ้านหนองปากดง id school : 4247
 112.บ้านหนองมะเกาะ id school : 4252
 113.บ้านหนองรี id school : 4129
 114.บ้านหนองละมั่งทอง id school : 4237
 115.บ้านหนองวัวดำ id school : 4262
 116.บ้านหนองสะแก id school : 4140
 117.บ้านหนองหญ้ามุ้ง id school : 4134
 118.บ้านหนองหลวง id school : 4250
 119.บ้านหนองหัวควาย id school : 4155
 120.บ้านหนองหัววัว id school : 4218
 121.บ้านหนองเต่าสามัคคี id school : 4102
 122.บ้านหนองแขม id school : 4245
 123.บ้านหนองแดน id school : 4264
 124.บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ id school : 4265
 125.บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) id school : 4177
 126.บ้านหนองโสน id school : 4184
 127.บ้านหนองใหญ่ id school : 4150
 128.บ้านหนองไม้กอง id school : 4173
 129.บ้านหร่ายการ้อง id school : 4240
 130.บ้านห้วยน้ำใส id school : 4217
 131.บ้านหัวยาง id school : 4165
 132.บ้านอาชานุสรณ์ id school : 4242
 133.บ้านอินทรานุสรณ์ id school : 4233
 134.บ้านเกศกาสร id school : 4229
 135.บ้านเก่า id school : 4198
 136.บ้านเกาะน้ำโจน id school : 4125
 137.บ้านเกาะพิมูล id school : 4272
 138.บ้านเกาะรากเสียด id school : 4266
 139.บ้านเกาะสะบ้า id school : 4146
 140.บ้านเขาคีริส id school : 4183
 141.บ้านเขาน้ำเพชร id school : 4078
 142.บ้านเขาวังเยี่ยม id school : 4117
 143.บ้านเขาสว่างอารมณ์ id school : 4202
 144.บ้านเด่นพระ id school : 4235
 145.บ้านเทพนคร id school : 4068
 146.บ้านเทียมเจริญ id school : 4076
 147.บ้านเนินกรอย id school : 4170
 148.บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา id school : 4154
 149.บ้านเมืองพาน id school : 4185
 150.บ้านแก้วสุวรรณ id school : 4161
 151.บ้านแคทอง id school : 4225
 152.บ้านแม่บัว id school : 4164
 153.บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) id school : 4255
 154.บ้านโขมงหัก id school : 4098
 155.บ้านโนนจั่น id school : 4157
 156.บ้านโนนม่วง id school : 4109
 157.บ้านโนนสมบูรณ์ id school : 4263
 158.บ้านโนนสมอ id school : 4094
 159.บ้านโนนโก id school : 4085
 160.บ้านโนนใหญ่ id school : 4169
 161.บ้านโพธิ์พัฒนา id school : 4073
 162.บ้านโพธิ์สวัสดิ์ id school : 4136
 163.บ้านใหม่พัฒนา id school : 4269
 164.บ้านใหม่สามัคคี id school : 4172
 165.บ้านใหม่สามัคคี id school : 4249
 166.บ้านใหม่สามัคคี id school : 4074
 167.บ้านใหม่เขานิยม id school : 4204
 168.บ้านไตรตรึงษ์ id school : 4082
 169.บ้านไทยทวี id school : 4259
 170.บ้านไทรย้อย id school : 4090
 171.บ้านไผ่ตาสุ่ม id school : 4179
 172.บ้านไร่ id school : 4069
 173.บ้านไร่ดง id school : 4190
 174.บ้านไร่ลำปาง id school : 4258
 175.ประชารัฐพัฒนา id school : 4081
 176.ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) id school : 4141
 177.ปราสาทอนุสรณ์ id school : 4071
 178.ผินสหราษฎร์พัฒนา id school : 4116
 179.ยอดประชาสรรค์ id school : 4270
 180.ยั่งยืนราษฎร์วิทยา id school : 4175
 181.ยางเลียงราษฎร์พัฒนา id school : 4077
 182.วัฒนราษฎร์ศึกษา id school : 4241
 183.วัดกัลปพฤกษ์ id school : 4127
 184.วัดคูยาง id school : 4123
 185.วัดราษฎร์เจริญพร id school : 4089
 186.วัดอรัญญิกาวาสน์ id school : 4124
 187.วัดโพธาราม id school : 4194
 188.สหวิทยาคม id school : 4087
 189.สาธิต id school : 4107
 190.สาธิตวัดพระบรมธาตุ id school : 4106
 191.สิริแก้วเจริญ id school : 4181
 192.หนองบัวราษฎร์บำรุง id school : 4092
 193.หนองลวกราษฎร์บำรุง id school : 4180
 194.หนองแขมประชาสรรค์ id school : 4216
 195.ห้วยใหญ่ยางงาม id school : 4159
 196.อนุบาลกำแพงเพชร id school : 4137
 197.อนุบาลพรานกระต่าย id school : 4205
 198.อนุบาลลานกระบือ id school : 4243
 199.อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) id school : 4105
 200.อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) id school : 4257
 201.อนุบาลไทรงาม id school : 4153
 202.อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา id school : 4174
 203.อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) id school : 4080
 204.ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) id school : 4232

Powered By www.thaieducation.net