สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
โรงเรียน    
 1.กฤษณา id school : 27710
 2.บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) id school : 27732
 3.บรรหารแจ่มใสวิทยา 4 id school : 27658
 4.บางปลาม้า id school : 27759
 5.บางแม่หม้าย id school : 27955
 6.บ้านคลองชะอม id school : 28155
 7.บ้านคลองชะโด id school : 28300
 8.บ้านดอนโพ id school : 27651
 9.บ้านท่าเสด็จ id school : 27664
 10.บ้านบางกุ้ง id school : 27523
 11.บ้านรางกะทุ่ม id school : 27577
 12.บ้านรางทอง id school : 27976
 13.บ้านรางหางม้า id school : 28196
 14.บ้านหนองขาม id school : 27634
 15.บ้านหนองจิก ยุบแล้ว DELETE id school : 28287
 16.บ้านหนองบอน id school : 27688
 17.บ้านหนองปรือ id school : 27678
 18.บ้านหนองสรวง id school : 28174
 19.บ้านหนองเพียน id school : 28120
 20.บ้านห้วยเจริญ id school : 28261
 21.บ้านโพธิ์ศรี id school : 27928
 22.บ้านไผ่แปลกแม่ id school : 27695
 23.วัดกระทุ่มทอง id school : 28098
 24.วัดคลองโมง id school : 28094
 25.วัดคันทด id school : 27516
 26.วัดคูบัว id school : 28051
 27.วัดจระเข้ใหญ่ id school : 27741
 28.วัดจำปี id school : 27621
 29.วัดช่องลม id school : 28004
 30.วัดชีปะขาว id school : 27747
 31.วัดดงขี้เหล็ก id school : 28310
 32.วัดดอนกระเบื้อง id school : 27984
 33.วัดดอนกลาง id school : 27568
 34.วัดดอนขาด id school : 28052
 35.วัดดอนตาจีน id school : 28050
 36.วัดดอนตาล id school : 27411
 37.วัดดอนบุบผาราม id school : 28138
 38.วัดดอนสุทธาวาส id school : 28106
 39.วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ id school : 27449
 40.วัดดอนโพธิ์ทอง id school : 27418
 41.วัดดอนไข่เต่า id school : 28055
 42.วัดดารา id school : 27745
 43.วัดดาว id school : 28045
 44.วัดตปะโยคาราม id school : 28036
 45.วัดตะลุ่ม id school : 28038
 46.วัดทรงกระเทียม id school : 28087
 47.วัดนิเวศน์ธรรมาราม id school : 27398
 48.วัดบรรไดทอง id school : 28279
 49.วัดบางจิก id school : 28067
 50.วัดบางเลน id school : 27724
 51.วัดบางใหญ่ id school : 27964
 52.วัดบ้านกร่าง id school : 28147
 53.วัดบ้านกล้วย id school : 28123
 54.วัดบ้านหมี่ id school : 27940
 55.วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก id school : 27527
 56.วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก id school : 27556
 57.วัดบึงคา id school : 28083
 58.วัดประชุมชน id school : 27539
 59.วัดปลายนา id school : 28241
 60.วัดปากคลองกุ่ม id school : 27731
 61.วัดป่าพระเจ้า id school : 28186
 62.วัดป่าพฤกษ์ id school : 27998
 63.วัดปู่เจ้า id school : 28130
 64.วัดพระธาตุ id school : 27603
 65.วัดพร้าว id school : 27593
 66.วัดพังม่วง id school : 28275
 67.วัดพันตำลึง id school : 27406
 68.วัดพิหารแดง id school : 27586
 69.วัดม่วงเจริญผล id school : 28324
 70.วัดมเหยงคณ์ id school : 27508
 71.วัดยาง id school : 28333
 72.วัดราษฎร์บำรุง id school : 28016
 73.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม id school : 27596
 74.วัดลาดกระจับ id school : 27611
 75.วัดลาดตาล id school : 27441
 76.วัดลาดน้ำขาว id school : 28075
 77.วัดลาดปลาเค้า id school : 28318
 78.วัดลานคา id school : 27737
 79.วัดวรจันทร์ id school : 27590
 80.วัดวังกุ่ม id school : 27592
 81.วัดวังน้ำเย็น id school : 28040
 82.วัดวังพระนอน id school : 27402
 83.วัดวังพลับเหนือ id school : 28220
 84.วัดวังพลับใต้ id school : 28225
 85.วัดศาลาท่าทราย id school : 27764
 86.วัดศีรษะเกษ id school : 27532
 87.วัดศุขเกษม id school : 27990
 88.วัดสกุณปักษี id school : 27455
 89.วัดสระประทุม id school : 27495
 90.วัดสวนแตง id school : 27698
 91.วัดสว่างอารมณ์ id school : 27582
 92.วัดสังฆจายเถร id school : 27706
 93.วัดสังโฆสิตาราม ยุบแล้ว DELETE id school : 28042
 94.วัดสัปรสเทศ id school : 28291
 95.วัดสามจุ่น id school : 28116
 96.วัดสามทอง id school : 27461
 97.วัดสามัคคีธรรม id school : 27681
 98.วัดสาลี id school : 28070
 99.วัดสำนักตะฆ่า id school : 27641
 100.วัดสุขเกษม id school : 28028
 101.วัดสุวรรณนาคี id school : 27469
 102.วัดหนองโสน id school : 27629
 103.วัดหน่อสุวรรณ id school : 27394
 104.วัดห้วยสุวรรณวนาราม id school : 28102
 105.วัดองครักษ์ id school : 28091
 106.วัดอุทุมพราราม id school : 27428
 107.วัดอู่ยา id school : 27409
 108.วัดเกาะ id school : 28296
 109.วัดเขาดิน id school : 27672
 110.วัดเถรพลาย id school : 28232
 111.วัดเทพสุธาวาส id school : 28206
 112.วัดเสาธง id school : 27947
 113.วัดเสาธงทอง id school : 28215
 114.วัดเสาธงทอง id school : 28086
 115.วัดแก้ว id school : 27498
 116.วัดโคกโคเฒ่า id school : 27391
 117.วัดโคกโพธิ์ id school : 27715
 118.วัดโบสถ์ id school : 28023
 119.วัดโพธิ์ตะควน id school : 28041
 120.วัดโพธิ์ท่าทราย id school : 27546
 121.วัดโพธิ์นฤมิตร id school : 28113
 122.วัดโพธิ์ศรี id school : 27950
 123.วัดใหม่รัตนเจดีย์ id school : 27435
 124.วัดไก่เตี้ย id school : 28283
 125.วัดไตรรัตนาราม ยุบแล้ว DELETE id school : 27422
 126.วัดไผ่ขวาง id school : 27564
 127.วัดไผ่มุ้ง id school : 28039
 128.วัดไผ่ลูกนก id school : 27690
 129.วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม id school : 27414
 130.วัดไผ่เดี่ยว id school : 28064
 131.สุพรรณภูมิ id school : 27500
 132.อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ id school : 27594
 133.อนุบาลวัดสวนหงส์ id school : 27932
 134.อนุบาลศรีประจันต์ id school : 28328
 135.อนุบาลสุพรรณบุรี id school : 27503
 136.อินทร์ศรัทธาราษฎร์ id school : 27490
 137.เมืองสุพรรณบุรี id school : 27482
 138.โรงเรียนวัดลำบัว id school : 27770

Powered By www.thaieducation.net