สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.ชุมชนลานสกา id school : 13482
 2.ชุมชนวัดหมน id school : 13423
 3.บ้านคดศอก id school : 13475
 4.บ้านคลองดิน id school : 13436
 5.บ้านคันธง id school : 13446
 6.บ้านชะเอียน id school : 13456
 7.บ้านตลาด id school : 13477
 8.บ้านทวดทอง id school : 13461
 9.บ้านทวดเหนือ id school : 13437
 10.บ้านนาเคียน id school : 13435
 11.บ้านบางกระบือ id school : 13432
 12.บ้านบางนกวัก id school : 13519
 13.บ้านบางหลวง id school : 13431
 14.บ้านบางเตย id school : 13428
 15.บ้านบางไทร id school : 13518
 16.บ้านปลายคลอง id school : 13508
 17.บ้านปากช่อง id school : 13513
 18.บ้านปากน้ำปากพญา id school : 13421
 19.บ้านปากน้ำเก่า id school : 13453
 20.บ้านปากพญา id school : 13420
 21.บ้านมะม่วงทอง id school : 13484
 22.บ้านย่านซื่อ id school : 13411
 23.บ้านร่อน id school : 13480
 24.บ้านสันยูง id school : 13481
 25.บ้านสำนักใหม่ id school : 13473
 26.บ้านหนองหนอน id school : 13427
 27.บ้านห้วยยูง id school : 13491
 28.บ้านห้วยระย้า id school : 13497
 29.บ้านห้วยไทร id school : 13409
 30.บ้านอ่าวตะเคียน id school : 13507
 31.บ้านเนิน id school : 13441
 32.บ้านไสใหญ่ id school : 13493
 33.ราชประชานุเคราะห์ 4 id school : 13451
 34.ราชประชานุเคราะห์ 5 id school : 13445
 35.ราษฎร์บำรุง id school : 13472
 36.ราษฎร์บำรุง id school : 13514
 37.วัดกัด id school : 13501
 38.วัดคันนาราม id school : 13502
 39.วัดคีรีกันทร์ id school : 13479
 40.วัดจังหูน id school : 13425
 41.วัดจันทร์ id school : 13471
 42.วัดชัน id school : 13410
 43.วัดดอนตรอ id school : 13511
 44.วัดดอนยาง id school : 13438
 45.วัดดินดอน id school : 13485
 46.วัดทางพูน id school : 13515
 47.วัดท่างาม id school : 13419
 48.วัดท่าช้าง id school : 13499
 49.วัดท่านคร id school : 13448
 50.วัดท่าม่วง id school : 13457
 51.วัดท้ายสำเภา id school : 13492
 52.วัดท่าแพ id school : 13450
 53.วัดทุ่งเฟื้อ id school : 13517
 54.วัดทุ่งแย้ id school : 13465
 55.วัดนางพระยา id school : 13447
 56.วัดนารีประดิษฐ์ id school : 13430
 57.วัดนาวง id school : 13422
 58.วัดน้ำรอบ id school : 13416
 59.วัดน้ำรอบ id school : 13486
 60.วัดบางตะพาน id school : 13444
 61.วัดบางหว้า id school : 13509
 62.วัดบางใหญ่ id school : 13442
 63.วัดบ้านตาล id school : 13413
 64.วัดป่าหวาย id school : 13506
 65.วัดพระพรหม id school : 13496
 66.วัดพระมงกุฎ id school : 13434
 67.วัดพระมหาธาตุ id school : 13440
 68.วัดพระเพรง id school : 13504
 69.วัดพังยอม id school : 13516
 70.วัดพังสิงห์ id school : 13426
 71.วัดมหาชัยวนาราม id school : 13418
 72.วัดมะม่วงตลอด id school : 13500
 73.วัดมะม่วงทอง id school : 13459
 74.วัดมะม่วงสองต้น id school : 13466
 75.วัดมุขธารา id school : 13449
 76.วัดราษฎร์เจริญ id school : 13433
 77.วัดราษฏร์เจริญวราราม id school : 13495
 78.วัดวนาราม id school : 13463
 79.วัดวังหงส์ id school : 13487
 80.วัดวังไทร ยุบแล้ว DELETE id school : 13469
 81.วัดวิสุทธิยาราม id school : 13454
 82.วัดศรีมงคล id school : 13455
 83.วัดสมอ id school : 13468
 84.วัดสระเพลง id school : 13512
 85.วัดสระแก้ว id school : 13443
 86.วัดสระไคร id school : 13505
 87.วัดสวนพล id school : 13412
 88.วัดสว่างอารมณ์ id school : 13424
 89.วัดสอ id school : 13474
 90.วัดหญ้า id school : 13439
 91.วัดหนองบัว id school : 13415
 92.วัดหนองแตน id school : 13503
 93.วัดห้วยพระ id school : 13498
 94.วัดหัวอิฐ id school : 13460
 95.วัดเจดีย์ id school : 13488
 96.วัดเชิงแตระ id school : 13494
 97.วัดเทพธิดาราม id school : 13417
 98.วัดแพร่ id school : 13489
 99.วัดโคกกะถิน id school : 13510
 100.วัดโคกโพธิ์สถิตย์ id school : 13470
 101.วัดโดน id school : 13429
 102.วัดโบสถ์ id school : 13458
 103.วัดโพธิ์ทอง id school : 13462
 104.วัดโพธิ์เสด็จ id school : 13464
 105.วัดใหม่ทอน id school : 13476
 106.วัดไทรงาม id school : 13478
 107.วัดไพศาลสถิต id school : 13452
 108.วัดไสมะนาว id school : 13490
 109.อนุบาลนครศรีธรรมราช id school : 13414
 110.ไทยรัฐวิทยา ๗๔ (ชุมชนบ้านคีรีวง) id school : 13467

Powered By www.thaieducation.net