สพป.นครปฐม เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.บ้านคลองตัน id school : 8852
 2.บ้านคลองยาง id school : 8785
 3.บ้านคอวัง id school : 8788
 4.บ้านดอนซาก id school : 8851
 5.บ้านดอนทอง id school : 8824
 6.บ้านต้นสำโรง id school : 8778
 7.บ้านทุ่งน้อย id school : 8775
 8.บ้านทุ่งหัวพรหม id school : 8815
 9.บ้านนาสร้าง id school : 8779
 10.บ้านบ่อน้ำพุ id school : 8837
 11.บ้านบัวแดง id school : 8865
 12.บ้านมาบแค id school : 8770
 13.บ้านรางมะเดื่อ id school : 8810
 14.บ้านรางมูก id school : 8880
 15.บ้านรางอีเม้ย id school : 8829
 16.บ้านลำท่าโพ id school : 8776
 17.บ้านลำพยา id school : 8798
 18.บ้านสระน้ำส้ม id school : 8833
 19.บ้านสามัคคี id school : 8856
 20.บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) id school : 8890
 21.บ้านหนองกร่าง id school : 8842
 22.บ้านหนองกะโดน id school : 8787
 23.บ้านหนองขาม id school : 8836
 24.บ้านหนองขาหยั่ง id school : 8803
 25.บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) id school : 8811
 26.บ้านหนองปากโลง id school : 8817
 27.บ้านหนองพงนก id school : 8854
 28.บ้านหนองพงเล็ก id school : 8858
 29.บ้านหนองหิน id school : 8799
 30.บ้านหนองเขมร id school : 8860
 31.บ้านหนองโสน id school : 8867
 32.บ้านหนองไม้งาม id school : 8840
 33.บ้านหลักเมตร id school : 8834
 34.บ้านห้วยขวาง id school : 8828
 35.บ้านห้วยด้วน id school : 8850
 36.บ้านห้วยรางเกตุ id school : 8843
 37.บ้านหัวถนน id school : 8870
 38.บ้านอ้อกระทิง id school : 8830
 39.บ้านอ้อกระทุง id school : 8847
 40.บ้านแจงงาม id school : 8887
 41.บ้านแหลมกะเจา id school : 8876
 42.บ้านใหม่ id school : 8879
 43.บ้านไร่ต้นสำโรง id school : 8802
 44.ประถมฐานบินกำแพงแสน id school : 8820
 45.ละเอียดอุปถัมภ์ id school : 8869
 46.วัดกงลาด id school : 8885
 47.วัดกำแพงแสน id school : 8866
 48.วัดดอนขนาก id school : 8768
 49.วัดดอนยายหอม id school : 8767
 50.วัดดอนเตาอิฐ id school : 8859
 51.วัดดอนเสาเกียด id school : 8782
 52.วัดตะโกสูง id school : 8882
 53.วัดตาก้อง id school : 8769
 54.วัดทะเลบก id school : 8819
 55.วัดทัพยายท้าว id school : 8816
 56.วัดทัพหลวง id school : 8772
 57.วัดท่าเสา id school : 8864
 58.วัดทุ่งกระพังโหม id school : 8822
 59.วัดทุ่งผักกูด id school : 8884
 60.วัดทุ่งพิชัย id school : 8889
 61.วัดทุ่งรี id school : 8774
 62.วัดทุ่งสีหลง id school : 8878
 63.วัดธรรมศาลา id school : 8777
 64.วัดนิยมธรรมวราราม id school : 8839
 65.วัดบ่อน้ำจืด id school : 8823
 66.วัดบางแขม id school : 8783
 67.วัดบ้านยาง id school : 8786
 68.วัดบ้านหลวง id school : 8873
 69.วัดปทุมทองสุทธาราม id school : 8863
 70.วัดประชาราษฎร์บำรุง id school : 8849
 71.วัดปลักไม้ลาย id school : 8835
 72.วัดพระปฐมเจดีย์ id school : 8789
 73.วัดพระประโทณเจดีย์ id school : 8792
 74.วัดพะเนียงแตก id school : 8797
 75.วัดม่วงตารศ id school : 8773
 76.วัดรางปลาหมอ id school : 8807
 77.วัดราษฎร์วราราม id school : 8857
 78.วัดลาดปลาเค้า id school : 8784
 79.วัดลาดหญ้าแพรก id school : 8806
 80.วัดลาดหญ้าไทร id school : 8832
 81.วัดลำลูกบัว id school : 8875
 82.วัดลำเหย id school : 8877
 83.วัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) id school : 8800
 84.วัดวังน้ำเขียว id school : 8853
 85.วัดวังเย็น id school : 8801
 86.วัดศรีวิสารวาจา id school : 8796
 87.วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล id school : 8846
 88.วัดสระกะเทียม id school : 8805
 89.วัดสระพัง id school : 8825
 90.วัดสระสี่มุม id school : 8855
 91.วัดสระสี่เหลี่ยม id school : 8871
 92.วัดสองห้อง id school : 8831
 93.วัดสามควายเผือก id school : 8809
 94.วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) id school : 8883
 95.วัดสุขวราราม id school : 8872
 96.วัดหนองกระทุ่ม id school : 8861
 97.วัดหนองกระพี้ id school : 8874
 98.วัดหนองจิก id school : 8845
 99.วัดหนองดินแดง id school : 8813
 100.วัดหนองปลาไหล id school : 8826
 101.วัดหนองศาลา id school : 8841
 102.วัดหนองเสือ id school : 8814
 103.วัดหนองโพธิ์ id school : 8868
 104.วัดห้วยผักชี id school : 8848
 105.วัดห้วยพระ id school : 8886
 106.วัดห้วยม่วง id school : 8862
 107.วัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) id school : 8795
 108.วัดเกาะวังไทร id school : 8771
 109.วัดเลาเต่า id school : 8888
 110.วัดแหลมมะเกลือ id school : 8881
 111.วัดโพธิ์งาม id school : 8818
 112.วัดโพรงมะเดื่อ id school : 8794
 113.วัดใหม่ดอนทราย id school : 8804
 114.วัดใหม่ห้วยลึก id school : 8808
 115.วัดไผ่ล้อม id school : 8791
 116.วัดไร่แตงทอง id school : 8844
 117.หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ id school : 8781
 118.อนุบาลกำแพงแสน id school : 8821
 119.อนุบาลนครปฐม id school : 8790
 120.อินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) id school : 8827
 121.เมืองเก่ากำแพงแสน id school : 8838

Powered By www.thaieducation.net