สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ id school : 609
 2.บ้านกระเจา id school : 647
 3.บ้านจันทร์ลาดวิทยา id school : 626
 4.บ้านชายธูป id school : 589
 5.บ้านซ่อง id school : 685
 6.บ้านดอนตาลเสี้ยน id school : 633
 7.บ้านดอนมะขาม id school : 640
 8.บ้านดอนรัก id school : 615
 9.บ้านดอนสระ id school : 642
 10.บ้านดอนเขว้า id school : 621
 11.บ้านดอนเตาอิฐ id school : 651
 12.บ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 id school : 653
 13.บ้านตลุง id school : 666
 14.บ้านทัพพระยา id school : 682
 15.บ้านท่าพะเนียง id school : 608
 16.บ้านท่ามะกา id school : 603
 17.บ้านทุ่งประทุน id school : 594
 18.บ้านทุ่งมังกะหร่า id school : 681
 19.บ้านนาใหม่ id school : 672
 20.บ้านบ่อระแหง id school : 645
 21.บ้านบ่อหว้า id school : 638
 22.บ้านบึงวิทยา id school : 596
 23.บ้านพนมนาง id school : 667
 24.บ้านรางกระต่าย id school : 598
 25.บ้านรางยอม id school : 656
 26.บ้านวังรัก id school : 658
 27.บ้านวังไผ่ id school : 669
 28.บ้านสระจันทอง id school : 675
 29.บ้านสระลุมพุก id school : 661
 30.บ้านหนองกรด id school : 616
 31.บ้านหนองขุย id school : 660
 32.บ้านหนองจอก id school : 652
 33.บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ id school : 630
 34.บ้านหนองตาคง id school : 599
 35.บ้านหนองตายอด id school : 670
 36.บ้านหนองตาแพ่ง id school : 597
 37.บ้านหนองนางเลิ้ง id school : 668
 38.บ้านหนองลาน id school : 602
 39.บ้านหนองหิน id school : 586
 40.บ้านหนองเจริญสุข id school : 677
 41.บ้านหนองโพธิ์ id school : 639
 42.บ้านหลุมหิน id school : 659
 43.บ้านห้วยด้วน id school : 657
 44.บ้านห้วยยาง id school : 674
 45.บ้านห้วยลึก id school : 679
 46.บ้านอ่างหิน id school : 671
 47.บ้านอุโลกสี่หมื่น id school : 634
 48.บ้านเขากรวด id school : 683
 49.บ้านเขาช่อง id school : 587
 50.บ้านเขาศาลา id school : 680
 51.บ้านโคราช id school : 650
 52.บ้านโป่งกูป id school : 646
 53.บ้านไผ่สี id school : 673
 54.บ้านไพรงาม id school : 686
 55.บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร id school : 614
 56.ประชาวิทยาคาร id school : 631
 57.วัดกระต่ายเต้น id school : 605
 58.วัดคร้อพนัน id school : 604
 59.วัดดงสัก id school : 612
 60.วัดดอนขมิ้น id school : 592
 61.วัดดอนชะเอม id school : 595
 62.วัดดอนเจดีย์ id school : 635
 63.วัดดอนแสลบ id school : 663
 64.วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 id school : 627
 65.วัดตะคร้ำเอน id school : 600
 66.วัดท่ากระทุ่ม id school : 623
 67.วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" id school : 606
 68.วัดทุ่งมะกรูด id school : 593
 69.วัดทุ่งสมอ id school : 641
 70.วัดนาพระยา id school : 655
 71.วัดบ้านทวน id school : 643
 72.วัดบ้านน้อย id school : 636
 73.วัดพระแท่นดงรัง id school : 613
 74.วัดพังตรุ id school : 644
 75.วัดสนามแย้ id school : 620
 76.วัดสระลงเรือ id school : 676
 77.วัดสาลวนาราม id school : 637
 78.วัดสำนักคร้อ id school : 601
 79.วัดหนองปลิง id school : 664
 80.วัดหนองพลับ id school : 622
 81.วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) id school : 610
 82.วัดหนองลาน id school : 625
 83.วัดหนองโรง id school : 618
 84.วัดหนองไม้แก่น id school : 628
 85.วัดห้วยตะเคียน id school : 617
 86.วัดห้วยสะพาน id school : 654
 87.วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" id school : 629
 88.วัดเขาตะพั้น id school : 590
 89.วัดเขารักษ์ id school : 665
 90.วัดเขาสะพายแร้ง id school : 619
 91.วัดเขาสามสิบหาบ id school : 585
 92.วัดเขาใหญ่ id school : 588
 93.วัดเบญพาด id school : 648
 94.วัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) id school : 624
 95.วัดใหม่เจริญผล id school : 607
 96.อนุบาลพนมทวน id school : 649
 97.อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ id school : 591
 98.อนุบาลห้วยกระเจา id school : 684
 99.เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) id school : 662
 100.เมตตาจิตต id school : 678

Powered By www.thaieducation.net