สพป.พัทลุง เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.บ้านคลองใหญ่ id school : 15696
 2.บ้านควนนกหว้า id school : 15760
 3.บ้านควนประกอบ id school : 15607
 4.บ้านควนพระสาครินทร์ id school : 15739
 5.บ้านควนยวน id school : 15670
 6.บ้านควนหมอทอง id school : 15665
 7.บ้านควนหินแท่น id school : 15765
 8.บ้านควนอินนอโม id school : 15703
 9.บ้านควนแหวง id school : 15762
 10.บ้านควนโคกยา id school : 15641
 11.บ้านคู id school : 15606
 12.บ้านช่องฟืน id school : 15718
 13.บ้านดอนประดู่ id school : 15723
 14.บ้านด่านโลด id school : 15704
 15.บ้านต้นประดู่ id school : 15626
 16.บ้านต้นสน id school : 15787
 17.บ้านทอนตรน id school : 15614
 18.บ้านทะเลเหมียง id school : 15759
 19.บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) id school : 15646
 20.บ้านท่าลาด id school : 15648
 21.บ้านท่าวา id school : 15717
 22.บ้านท่าเชียด id school : 15697
 23.บ้านท่าเนียน id school : 15710
 24.บ้านทุ่งคลองควาย id school : 15766
 25.บ้านทุ่งนารี id school : 15769
 26.บ้านทุ่งหนองสิบบาท id school : 15699
 27.บ้านนาทุ่งโพธิ์ id school : 15598
 28.บ้านน้ำตก id school : 15775
 29.บ้านบางมวง id school : 15747
 30.บ้านปากบางนาคราช id school : 15715
 31.บ้านปากพล id school : 15807
 32.บ้านป่าแก่ id school : 15601
 33.บ้านพน id school : 15589
 34.บ้านพรุนายขาว id school : 15698
 35.บ้านพูด กรป.กลาง id school : 15603
 36.บ้านม่วงทวน id school : 15754
 37.บ้านยางขาคีม id school : 15768
 38.บ้านร่มโพธิ์ไทร id school : 15705
 39.บ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45 id school : 15637
 40.บ้านวังปริง id school : 15616
 41.บ้านหนองธง id school : 15777
 42.บ้านหน้าวัง id school : 15609
 43.บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) id school : 15770
 44.บ้านหัวช้าง id school : 15701
 45.บ้านหาดไข่เต่า id school : 15798
 46.บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) id school : 15755
 47.บ้านเกาะทองสม id school : 15667
 48.บ้านเกาะนางคำ id school : 15711
 49.บ้านเกาะนางคำเหนือ id school : 15712
 50.บ้านเกาะหมาก id school : 15713
 51.บ้านเกาะเสือ id school : 15714
 52.บ้านเกาะโคบ id school : 15716
 53.บ้านเทพราช id school : 15644
 54.บ้านเหมืองตะกั่ว id school : 15780
 55.บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) id school : 15706
 56.บ้านแหลม id school : 15741
 57.บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) id school : 15695
 58.บ้านโคกทราย id school : 15720
 59.บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) id school : 15676
 60.บ้านโคกสัก id school : 15783
 61.บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) id school : 15725
 62.บ้านโหล๊ะหาร id school : 15767
 63.บ้านไสนายขัน id school : 15660
 64.ปากพะยูน id school : 15727
 65.มิตรมวลชน 1 id school : 15778
 66.วัดควนขี้แรด id school : 15628
 67.วัดควนนางพิมพ์ id school : 15752
 68.วัดควนสามโพธิ์ id school : 15657
 69.วัดควนเคี่ยม id school : 15776
 70.วัดควนเผยอ id school : 15722
 71.วัดควนเพ็ง id school : 15761
 72.วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) id school : 15693
 73.วัดชุมประดิษฐ์ id school : 15654
 74.วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) id school : 15700
 75.วัดท่าควาย id school : 15672
 76.วัดท่าดินแดง id school : 15774
 77.วัดท่านางพรหม id school : 15650
 78.วัดนาปะขอ id school : 15800
 79.วัดนาหม่อม (เชนวิทยา) id school : 15804
 80.วัดบางขวน id school : 15743
 81.วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) id school : 15719
 82.วัดปลักปอม id school : 15707
 83.วัดปัณณาราม id school : 15795
 84.วัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) id school : 15772
 85.วัดฝาละมี id school : 15731
 86.วัดพระเกิด id school : 15750
 87.วัดพรุพ้อ id school : 15764
 88.วัดพังกิ่ง id school : 15630
 89.วัดรัตนวราราม id school : 15790
 90.วัดลอน id school : 15785
 91.วัดสังฆวราราม id school : 15794
 92.วัดสุภาษิตาราม id school : 15708
 93.วัดหวัง id school : 15632
 94.วัดหัวควน id school : 15724
 95.วัดหัวเขาชัยสน id school : 15635
 96.วัดหานโพธิ์ id school : 15685
 97.วัดเขาวงก์ id school : 15592
 98.วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) id school : 15682
 99.วัดแหลมจองถนน id school : 15679
 100.วัดแหลมดินสอ id school : 15709
 101.วัดโคกตะเคียน id school : 15763
 102.วัดโตนด id school : 15803
 103.วัดโพธิยาราม id school : 15663
 104.วัดโรจนาราม id school : 15728
 105.วัดโหล๊ะจันกระ id school : 15702
 106.วัดไทรพอน id school : 15721
 107.สามัคคีอนุสรณ์ id school : 15595
 108.สำนักสงฆ์ห้วยเรือ id school : 15757
 109.อนุบาลกงหรา id school : 15612
 110.อนุบาลบางแก้ว id school : 15796
 111.อนุบาลปากพะยูน id school : 15726
 112.อนุบาลป่าบอน id school : 15773
 113.อนุบาลเขาชัยสน id school : 15633
 114.ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) id school : 15689

Powered By www.thaieducation.net