สพป.พัทลุง เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1. วัดดอนศาลา id school : 17103
 2. วัดเขาป้าเจ้ id school : 17100
 3.ชุณหะวัณ id school : 17112
 4.ชุมชนบ้านควนปริง id school : 17091
 5.ทุ่งยางเปล id school : 17093
 6.บ้านขัน id school : 17137
 7.บ้านขันหมู่ id school : 17081
 8.บ้านควนกุฎ id school : 15833
 9.บ้านควนขนุน id school : 17065
 10.บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) id school : 17140
 11.บ้านควนดินแดง id school : 17071
 12.บ้านควนพนางตุง (สินประชา) id school : 17096
 13.บ้านควนพลี id school : 17067
 14.บ้านชายคลอง id school : 17098
 15.บ้านต้นไทร id school : 17053
 16.บ้านตลิ่งชัน id school : 17129
 17.บ้านถ้ำลา id school : 17136
 18.บ้านท่าช้าง id school : 17099
 19.บ้านทุ่งชุมพล id school : 17133
 20.บ้านธรรมเถียร id school : 17095
 21.บ้านนาวง id school : 17143
 22.บ้านนาโหนด id school : 15870
 23.บ้านบ่อทราย id school : 17128
 24.บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) id school : 17055
 25.บ้านปากสระ id school : 17089
 26.บ้านปากเหมือง id school : 17123
 27.บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) id school : 15842
 28.บ้านระหว่างควน id school : 17094
 29.บ้านลานข่อย id school : 17132
 30.บ้านศาลาน้ำ id school : 17127
 31.บ้านสวนโหนด id school : 17118
 32.บ้านสํานักกอ id school : 17090
 33.บ้านหยีในสามัคคี id school : 17070
 34.บ้านห้วยกรวด id school : 17122
 35.บ้านห้วยน้ำดำ id school : 17134
 36.บ้านหัวป่าเขียว id school : 17079
 37.บ้านหัสคุณ id school : 17119
 38.บ้านอ่างทอง id school : 17147
 39.บ้านเขาปู่ id school : 17109
 40.บ้านเตง id school : 17108
 41.บ้านเตาปูน id school : 17061
 42.บ้านเนินทราย id school : 17126
 43.บ้านเหรียงงาม id school : 17110
 44.บ้านแหลมยาง ยุบแล้ว DELETE id school : 17054
 45.บ้านโคกโดน id school : 17076
 46.บ้านโตน id school : 17144
 47.บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) id school : 17125
 48.บ้านโหละหนุน id school : 17146
 49.บ้านโหล๊ะเร็ด id school : 17116
 50.บ้านใสอ้อย id school : 17072
 51.บ้านไทรทอง id school : 17114
 52.บ้านไสกุน id school : 17131
 53.บ้านไสถั่ว id school : 15853
 54.บ้านไสเลียบ id school : 17124
 55.ประชารัฐบำรุง 2 id school : 17120
 56.วัดกลาง id school : 17059
 57.วัดคลองใหญ่ id school : 17121
 58.วัดควนถบ id school : 17057
 59.วัดควนปันตาราม id school : 17087
 60.วัดควนอินทร์นิมิตร id school : 15862
 61.วัดควนแพรกหา id school : 17101
 62.วัดควนแร่ id school : 15829
 63.วัดตะแพน id school : 17117
 64.วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) id school : 15848
 65.วัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) id school : 17077
 66.วัดท่าสำเภาเหนือ id school : 15845
 67.วัดท่าสำเภาใต้ id school : 15843
 68.วัดทุ่งขึงหนัง id school : 17092
 69.วัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) id school : 17139
 70.วัดนาท่อม id school : 15866
 71.วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ id school : 17060
 72.วัดบ่วงช้าง id school : 17052
 73.วัดบ้านนา id school : 17141
 74.วัดบ้านสวน id school : 15831
 75.วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) id school : 17105
 76.วัดประจิมทิศาราม id school : 15851
 77.วัดประดู่ทอง id school : 15836
 78.วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) id school : 17078
 79.วัดประดู่เรียง id school : 17106
 80.วัดปากประ id school : 17062
 81.วัดปากสระ id school : 15839
 82.วัดป่าตอ id school : 17074
 83.วัดพังดาน id school : 17085
 84.วัดพิกุลทอง id school : 17068
 85.วัดร่มเมือง id school : 17148
 86.วัดลานแซะ id school : 17083
 87.วัดลำใน id school : 17142
 88.วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) id school : 17063
 89.วัดสุนทราวาส id school : 17088
 90.วัดสุวรรณวิหารน้อย id school : 15847
 91.วัดหรังแคบ id school : 17073
 92.วัดหัวหมอน id school : 17051
 93.วัดอภยาราม id school : 15855
 94.วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) id school : 15864
 95.วัดเกษตรนิคม id school : 17145
 96.วัดเกาะยาง id school : 17082
 97.วัดเขาทอง id school : 17104
 98.วัดเขาอ้อ id school : 17102
 99.วัดเขาแดง id school : 17056
 100.วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) id school : 15841
 101.วัดแหลมโตนด id school : 17107
 102.วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) id school : 15827
 103.วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) id school : 17080
 104.วัดโคกแย้ม id school : 15868
 105.วัดโงกน้ำ id school : 17084
 106.วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) id school : 15857
 107.วัดโพรงงู id school : 17113
 108.วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) id school : 17064
 109.วัดใสประดู่ id school : 17111
 110.วัดไทรงาม id school : 17097
 111.วัดไทรโกบ id school : 17069
 112.อนุบาลควนขนุน id school : 17075
 113.อนุบาลป่าพะยอม id school : 17130
 114.อนุบาลพัทลุง id school : 15838
 115.อนุบาลศรีนครินทร์ id school : 17138
 116.อนุบาลศรีบรรพต id school : 17115
 117.อนุบาลเมืองพัทลุง id school : 17058

Powered By www.thaieducation.net