สพป.ระนอง ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1. บ้านท่าฉาง id school : 19172
 2. บ้านห้วยเสียด id school : 19188
 3.กระบุรี id school : 19208
 4.ชนม์พัฒนา id school : 19186
 5.ชาติเฉลิม id school : 19151
 6.ทับหลีสุริยวงศ์ id school : 19220
 7.ทับไชยาพัฒนา id school : 19177
 8.ทุ่งตาพลวิทยา id school : 19179
 9.นิคมสงเคราะห์ id school : 19198
 10.บ้านกำพวน id school : 19226
 11.บ้านขจัดภัย id school : 19169
 12.บ้านคลองของ id school : 19170
 13.บ้านคลองเงิน id school : 19216
 14.บ้านควนไทรงาม id school : 19231
 15.บ้านชาคลี id school : 19193
 16.บ้านดอนกลาง id school : 19204
 17.บ้านทรายแดง id school : 19154
 18.บ้านทองหลาง id school : 19194
 19.บ้านทะเลนอก id school : 19225
 20.บ้านทับจาก id school : 19212
 21.บ้านทุ่งมะพร้าว id school : 19201
 22.บ้านทุ่งหงาว id school : 19161
 23.บ้านนกงาง id school : 19167
 24.บ้านนา id school : 19195
 25.บ้านน้ำขาว id school : 19202
 26.บ้านน้ำจืดน้อย id school : 19209
 27.บ้านบกกราย id school : 19206
 28.บ้านบางกล้วยนอก id school : 19232
 29.บ้านบางกลาง id school : 19160
 30.บ้านบางกุ้ง id school : 19207
 31.บ้านบางขุนแพ่ง id school : 19182
 32.บ้านบางนอน id school : 19156
 33.บ้านบางปรุ id school : 19187
 34.บ้านบางมัน id school : 19228
 35.บ้านบางริ้น id school : 19159
 36.บ้านบางสองรา id school : 19211
 37.บ้านบางสีกิ้ม id school : 19155
 38.บ้านบางหิน id school : 19192
 39.บ้านบางเบน id school : 19196
 40.บ้านปลายคลอง id school : 19205
 41.บ้านปลายคลองวัน id school : 19217
 42.บ้านปากน้ำ id school : 19165
 43.บ้านปากแพรก id school : 19184
 44.บ้านภูเขาทอง id school : 19224
 45.บ้านราชกรูด id school : 19168
 46.บ้านละอุ่นใต้ id school : 19183
 47.บ้านลำเลียง id school : 19221
 48.บ้านสองพี่น้อง id school : 19218
 49.บ้านสองแพรก id school : 19222
 50.บ้านสำนัก id school : 19197
 51.บ้านสุขสำราญ id school : 19227
 52.บ้านหนองจิก id school : 19214
 53.บ้านหาดจิก id school : 19215
 54.บ้านหาดทรายดำ id school : 19173
 55.บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) id school : 19174
 56.บ้านหินช้าง id school : 19166
 57.บ้านหินดาด id school : 19153
 58.บ้านหินวัว id school : 19200
 59.บ้านเกาะช้าง id school : 19149
 60.บ้านเกาะพยาม id school : 19148
 61.บ้านเกาะสินไห id school : 19162
 62.บ้านเกาะเหลา id school : 19164
 63.บ้านเขานางหงส์ id school : 19163
 64.บ้านเขาฝาชี id school : 19176
 65.บ้านเชี่ยวเหลียง id school : 19190
 66.บ้านแหลมนาว id school : 19229
 67.ประชาอุทิศ id school : 19185
 68.มัชฌิมวิทยา id school : 19219
 69.ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 id school : 19158
 70.ระวิราษฎร์บำรุง id school : 19180
 71.วัดช่องลม id school : 19178
 72.วัดสุวรรณคีรี id school : 19213
 73.วัดหาดส้มแป้น id school : 19175
 74.อนุบาลบ้านด่าน id school : 19189
 75.อนุบาลระนอง id school : 19150
 76.เพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี id school : 19203
 77.เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา id school : 19157
 78.ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) id school : 19230
 79.ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) id school : 19223

Powered By www.thaieducation.net