สพป.สมุทรสาคร ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1. บ้านดอนไก่ดี id school : 19989
 2. วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) id school : 19997
 3. วัดศิริมงคล id school : 19973
 4. วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง) id school : 19975
 5. สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล id school : 19979
 6.ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ id school : 20029
 7.ทํานบแพ้ว id school : 20011
 8.บ้านคลองกระทุ่มแบน id school : 19985
 9.บ้านคลองซื่อ id school : 19958
 10.บ้านคลองตัน id school : 20005
 11.บ้านคลองสําโรง id school : 20018
 12.บ้านคลองหลวง id school : 20035
 13.บ้านคลองแค id school : 20002
 14.บ้านชายทะเลกาหลง ยุบแล้ว DELETE id school : 19931
 15.บ้านชายทะเลบางกระเจ้า id school : 19955
 16.บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 id school : 19936
 17.บ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) id school : 20021
 18.บ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย) id school : 20017
 19.บ้านท้องคุ้ง id school : 19992
 20.บ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์) id school : 19944
 21.บ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) id school : 19948
 22.บ้านบางนํ้าจืด id school : 19964
 23.บ้านบางปิ้ง id school : 19952
 24.บ้านปลายคลองน้อย id school : 19993
 25.บ้านยกกระบัตร id school : 19946
 26.บ้านรางสายบัว id school : 20006
 27.บ้านวังจรเข้ id school : 20026
 28.บ้านสวนหลวง id school : 19998
 29.บ้านสันดาบ id school : 19935
 30.บ้านหนองหาดใหญ่ id school : 19963
 31.บ้านอ้อมโรงหีบ id school : 19971
 32.บ้านเจริญสุข id school : 20028
 33.บ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร id school : 19987
 34.บ้านโคก id school : 19980
 35.บ้านโรงเข้ id school : 20015
 36.วังนกไข่ id school : 20001
 37.วัดกระซ้าขาว id school : 19978
 38.วัดกระโจมทอง id school : 20023
 39.วัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ ) id school : 19929
 40.วัดคลองครุ id school : 19947
 41.วัดคลองตันราษฎร์บํารุง id school : 20004
 42.วัดชัยมงคล id school : 19938
 43.วัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) id school : 19941
 44.วัดดอนโฆสิตาราม id school : 20019
 45.วัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร) id school : 19996
 46.วัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) id school : 19994
 47.วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ id school : 20008
 48.วัดธรรมโชติ id school : 20014
 49.วัดธัญญารามราษฎร์บํารุง id school : 20032
 50.วัดน่วมกานนท์ id school : 19939
 51.วัดนาขวาง id school : 19930
 52.วัดนางสาว id school : 19991
 53.วัดบางกระเจ้า id school : 19956
 54.วัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) id school : 19977
 55.วัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม) id school : 19961
 56.วัดบางปลา id school : 19970
 57.วัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) id school : 19951
 58.วัดบางพลี id school : 19960
 59.วัดบางหญ้าแพรก id school : 19968
 60.วัดบ้านไร่(ประชานุกูล) id school : 19981
 61.วัดป้อมวิเชียรโชติการาม id school : 19983
 62.วัดปัจจันตาราม id school : 19949
 63.วัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง) id school : 19940
 64.วัดพันธุวงษ์ id school : 19972
 65.วัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์) id school : 20010
 66.วัดราษฎร์ธรรมาราม id school : 19950
 67.วัดราษฎร์บํารุง id school : 19986
 68.วัดราษฎร์รังสรรค์ id school : 19932
 69.วัดวิสุทธาราม id school : 19957
 70.วัดศรีสุทธาราม id school : 19967
 71.วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง id school : 19990
 72.วัดศรีเมือง id school : 19945
 73.วัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์) id school : 20016
 74.วัดสามัคคีศรัทธาราม id school : 19966
 75.วัดสุวรรณรัตนาราม id school : 19988
 76.วัดหนองนกไข่ id school : 20000
 77.วัดหนองบัว id school : 20020
 78.วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) id school : 20022
 79.วัดหลักสองราษฎร์บํารุง id school : 20024
 80.วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) id school : 20003
 81.วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) id school : 19995
 82.วัดเกตุมดีศรีวราราม id school : 19962
 83.วัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์) id school : 19974
 84.วัดเจ็ดริ้ว id school : 20007
 85.วัดเจริญสุขาราม id school : 19954
 86.วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) id school : 19934
 87.วัดโพธิ์แจ้ id school : 19965
 88.วัดโรงเข้ id school : 20012
 89.วัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) id school : 19933
 90.วัดใต้บ้านบ่อ id school : 19976
 91.วัดใหญ่จอมปราสาท id school : 19943
 92.วัดใหม่หนองพะอง id school : 19999
 93.สมุทรมณีรัตน์ id school : 19969
 94.สหกรณ์นิคมเกลือ id school : 19937
 95.หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ id school : 20013
 96.หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ id school : 19942
 97.อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) id school : 20025
 98.อนุบาลสมุทรสาคร id school : 19984
 99.เทพนรรัตน์ id school : 19953
 100.เมืองสมุทรสาคร id school : 19959
 101.เอกชัย id school : 19982
 102.โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม id school : 20027
 103.ไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) id school : 20009

Powered By www.thaieducation.net