สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.กฤษณา id school : 27710
 2.บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) id school : 27732
 3.บรรหารแจ่มใสวิทยา 4 id school : 27658
 4.บางปลาม้า id school : 27759
 5.บางแม่หม้าย id school : 27955
 6.บ้านคลองชะอม id school : 28155
 7.บ้านคลองชะโด id school : 28300
 8.บ้านดอนโพ id school : 27651
 9.บ้านท่าเสด็จ id school : 27664
 10.บ้านบางกุ้ง id school : 27523
 11.บ้านรางกะทุ่ม id school : 27577
 12.บ้านรางทอง id school : 27976
 13.บ้านรางหางม้า id school : 28196
 14.บ้านหนองขาม id school : 27634
 15.บ้านหนองจิก ยุบแล้ว DELETE id school : 28287
 16.บ้านหนองบอน id school : 27688
 17.บ้านหนองปรือ id school : 27678
 18.บ้านหนองสรวง id school : 28174
 19.บ้านห้วยเจริญ id school : 28261
 20.บ้านโพธิ์ศรี id school : 27928
 21.บ้านไผ่แปลกแม่ id school : 27695
 22.วัดกระทุ่มทอง id school : 28098
 23.วัดคลองโมง id school : 28094
 24.วัดคันทด id school : 27516
 25.วัดคูบัว id school : 28051
 26.วัดจระเข้ใหญ่ id school : 27741
 27.วัดจำปี id school : 27621
 28.วัดช่องลม id school : 28004
 29.วัดชีปะขาว id school : 27747
 30.วัดดงขี้เหล็ก id school : 28310
 31.วัดดอนกระเบื้อง id school : 27984
 32.วัดดอนกลาง id school : 27568
 33.วัดดอนขาด id school : 28052
 34.วัดดอนตาจีน id school : 28050
 35.วัดดอนตาล id school : 27411
 36.วัดดอนบุบผาราม id school : 28138
 37.วัดดอนสุทธาวาส id school : 28106
 38.วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ id school : 27449
 39.วัดดอนโพธิ์ทอง id school : 27418
 40.วัดดอนไข่เต่า id school : 28055
 41.วัดดารา id school : 27745
 42.วัดดาว id school : 28045
 43.วัดตปะโยคาราม id school : 28036
 44.วัดตะลุ่ม id school : 28038
 45.วัดทรงกระเทียม id school : 28087
 46.วัดนิเวศน์ธรรมาราม id school : 27398
 47.วัดบรรไดทอง id school : 28279
 48.วัดบางจิก id school : 28067
 49.วัดบางเลน id school : 27724
 50.วัดบางใหญ่ id school : 27964
 51.วัดบ้านกร่าง id school : 28147
 52.วัดบ้านกล้วย id school : 28123
 53.วัดบ้านหมี่ id school : 27940
 54.วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก id school : 27527
 55.วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก id school : 27556
 56.วัดบึงคา id school : 28083
 57.วัดประชุมชน id school : 27539
 58.วัดปลายนา id school : 28241
 59.วัดปากคลองกุ่ม id school : 27731
 60.วัดป่าพระเจ้า id school : 28186
 61.วัดป่าพฤกษ์ id school : 27998
 62.วัดปู่เจ้า id school : 28130
 63.วัดพระธาตุ id school : 27603
 64.วัดพร้าว id school : 27593
 65.วัดพังม่วง id school : 28275
 66.วัดพันตำลึง id school : 27406
 67.วัดพิหารแดง id school : 27586
 68.วัดม่วงเจริญผล id school : 28324
 69.วัดมเหยงคณ์ id school : 27508
 70.วัดยาง id school : 28333
 71.วัดราษฎร์บำรุง id school : 28016
 72.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม id school : 27596
 73.วัดลาดกระจับ id school : 27611
 74.วัดลาดตาล id school : 27441
 75.วัดลาดน้ำขาว id school : 28075
 76.วัดลาดปลาเค้า id school : 28318
 77.วัดลานคา id school : 27737
 78.วัดวรจันทร์ id school : 27590
 79.วัดวังกุ่ม id school : 27592
 80.วัดวังน้ำเย็น id school : 28040
 81.วัดวังพระนอน id school : 27402
 82.วัดวังพลับเหนือ id school : 28220
 83.วัดวังพลับใต้ id school : 28225
 84.วัดศาลาท่าทราย id school : 27764
 85.วัดศีรษะเกษ id school : 27532
 86.วัดศุขเกษม id school : 27990
 87.วัดสกุณปักษี id school : 27455
 88.วัดสระประทุม id school : 27495
 89.วัดสวนแตง id school : 27698
 90.วัดสว่างอารมณ์ id school : 27582
 91.วัดสังฆจายเถร id school : 27706
 92.วัดสังโฆสิตาราม ยุบแล้ว DELETE id school : 28042
 93.วัดสัปรสเทศ id school : 28291
 94.วัดสามจุ่น id school : 28116
 95.วัดสามทอง id school : 27461
 96.วัดสามัคคีธรรม id school : 27681
 97.วัดสาลี id school : 28070
 98.วัดสำนักตะฆ่า id school : 27641
 99.วัดสุขเกษม id school : 28028
 100.วัดสุวรรณนาคี id school : 27469
 101.วัดหนองเพียร id school : 28120
 102.วัดหนองโสน id school : 27629
 103.วัดหน่อสุวรรณ id school : 27394
 104.วัดห้วยสุวรรณวนาราม id school : 28102
 105.วัดองครักษ์ id school : 28091
 106.วัดอุทุมพราราม id school : 27428
 107.วัดอู่ยา id school : 27409
 108.วัดเกาะ id school : 28296
 109.วัดเขาดิน id school : 27672
 110.วัดเถรพลาย id school : 28232
 111.วัดเทพสุธาวาส id school : 28206
 112.วัดเสาธง id school : 27947
 113.วัดเสาธงทอง id school : 28215
 114.วัดเสาธงทอง id school : 28086
 115.วัดแก้ว id school : 27498
 116.วัดโคกโคเฒ่า id school : 27391
 117.วัดโคกโพธิ์ id school : 27715
 118.วัดโบสถ์ id school : 28023
 119.วัดโพธิ์ตะควน id school : 28041
 120.วัดโพธิ์ท่าทราย id school : 27546
 121.วัดโพธิ์นฤมิตร id school : 28113
 122.วัดโพธิ์ศรี id school : 27950
 123.วัดใหม่รัตนเจดีย์ id school : 27435
 124.วัดไก่เตี้ย id school : 28283
 125.วัดไตรรัตนาราม ยุบแล้ว DELETE id school : 27422
 126.วัดไผ่ขวาง id school : 27564
 127.วัดไผ่มุ้ง id school : 28039
 128.วัดไผ่ลูกนก id school : 27690
 129.วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม id school : 27414
 130.วัดไผ่เดี่ยว id school : 28064
 131.สุพรรณภูมิ id school : 27500
 132.อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ id school : 27594
 133.อนุบาลวัดสวนหงส์ id school : 27932
 134.อนุบาลศรีประจันต์ id school : 28328
 135.อนุบาลสุพรรณบุรี id school : 27503
 136.อินทร์ศรัทธาราษฎร์ id school : 27490
 137.เมืองสุพรรณบุรี id school : 27482
 138.โรงเรียนวัดลำบัว id school : 27770

Powered By www.thaieducation.net