สพป.พิจิตร เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.ชุมชนทะนงบ้านไร่ id school : 29747
 2.ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” id school : 29782
 3.ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) id school : 29785
 4.ชุมชนวัดสายดงยาง id school : 29826
 5.ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด id school : 29752
 6.ชุมชนวัดโพธิ์ทอง id school : 29705
 7.ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ id school : 29638
 8.ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร ยุบแล้ว DELETE id school : 29837
 9.บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) id school : 29713
 10.บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ id school : 29707
 11.บ้านคลองตางาว id school : 29795
 12.บ้านคีรีเทพนิมิต id school : 29809
 13.บ้านท่าบัว id school : 29767
 14.บ้านทุ่งทอง id school : 29886
 15.บ้านทุ่งพรหมทอง id school : 29867
 16.บ้านทุ่งใหญ่ id school : 29757
 17.บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” id school : 29789
 18.บ้านน้ำผึ้ง id school : 29745
 19.บ้านบางพล้อ-ยางหลวง id school : 29778
 20.บ้านบึงทับจั่น id school : 29905
 21.บ้านบึงประดู่ id school : 29642
 22.บ้านบึงลี id school : 29889
 23.บ้านปากน้ำ id school : 29769
 24.บ้านมาบแฟบ ยุบแล้ว DELETE id school : 30982
 25.บ้านยี่มุ่ย id school : 29780
 26.บ้านวังกะทะ id school : 29915
 27.บ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี” id school : 29790
 28.บ้านวังบงค์ id school : 29929
 29.บ้านวังพร้าว id school : 29896
 30.บ้านวังแดง id school : 29761
 31.บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 id school : 29884
 32.บ้านสามบึงบาตร id school : 29649
 33.บ้านหนองจอก ยุบแล้ว DELETE id school : 29861
 34.บ้านหนองตะแบก id school : 29750
 35.บ้านหนองบัว id school : 29772
 36.บ้านหนองหวาย id school : 29651
 37.บ้านหนองแขม id school : 29875
 38.บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง id school : 29784
 39.บ้านห้วงปลาไหล id school : 29882
 40.บ้านเขานกยูง id school : 29819
 41.บ้านเขาพระ id school : 29820
 42.บ้านเขาโล้น id school : 29807
 43.บ้านเนินทราย id school : 29683
 44.บ้านเนินม่วง ยุบแล้ว DELETE id school : 29859
 45.บ้านเนินแค id school : 29764
 46.บ้านเนินโพธิ์ id school : 29770
 47.บ้านแหลมรัง id school : 29900
 48.บ้านโป่งวัวแดง id school : 29907
 49.บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง id school : 29801
 50.บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม id school : 29742
 51.บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) id school : 29945
 52.บ้านไดลึก id school : 29931
 53.บำรุงราษฎร์วิทยาคม id school : 29701
 54.บุรพรัตน์วิทยาคาร id school : 29825
 55.วังก้านเหลือง id school : 29909
 56.วัดขวาง id school : 29797
 57.วัดคงคาราม id school : 29787
 58.วัดคลองข่อย id school : 29647
 59.วัดคลองคูณ id school : 29627
 60.วัดคลองทองหลาง id school : 29698
 61.วัดชัยศรี id school : 29824
 62.วัดต้นชุมแสง id school : 29630
 63.วัดทับปรู id school : 29640
 64.วัดทับหมัน id school : 29644
 65.วัดท่าปอ id school : 29689
 66.วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) id school : 29700
 67.วัดบางเบน id school : 29848
 68.วัดบ้านคลองข่อย id school : 29873
 69.วัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร” id school : 29793
 70.วัดบ้านท่าขมิ้น id school : 29755
 71.วัดบ้านท่านั่ง id school : 29765
 72.วัดบ้านท่ามะไฟ id school : 29773
 73.วัดบ้านท้ายน้ำ id school : 29771
 74.วัดบ้านบางลายเหนือ id school : 29865
 75.วัดบ้านบางลายใต้ id school : 29870
 76.วัดบ้านบึงนาราง id school : 29879
 77.วัดบ้านพังน้อย id school : 29775
 78.วัดบ้านหนองดง id school : 29774
 79.วัดบ้านห้วยยาว id school : 29760
 80.วัดบึงน้ำกลัด id school : 29662
 81.วัดป่าเรไร id school : 29830
 82.วัดป่าแดง id school : 29696
 83.วัดพร้าว id school : 29799
 84.วัดมะกอกงอ id school : 29734
 85.วัดลำประดากลาง id school : 29727
 86.วัดลำประดาเหนือ id school : 29737
 87.วัดลำประดาใต้ id school : 29723
 88.วัดวังกระชัน id school : 29851
 89.วัดวังตะกู id school : 29732
 90.วัดวังสำโรง id school : 29658
 91.วัดวังหว้า id school : 29685
 92.วัดวังหินเพลิง id school : 29816
 93.วัดวังหินแรง ยุบแล้ว DELETE id school : 29921
 94.วัดวังเรือน id school : 29919
 95.วัดวังแดง id school : 29817
 96.วัดวังไคร้ id school : 29625
 97.วัดศรีรัตนวราราม id school : 29831
 98.วัดสัตตวนาราม id school : 29674
 99.วัดสัตตศิลาอาสน์ id school : 29805
 100.วัดหนองกอไผ่ id school : 29739
 101.วัดหนองคล่อ id school : 29633
 102.วัดหนองง้าว id school : 29924
 103.วัดหนองน้ำเต้า id school : 29822
 104.วัดหนองสนวน id school : 29942
 105.วัดหนองสองห้อง id school : 29948
 106.วัดห้วยเรียงกลาง id school : 29729
 107.วัดเขาทราย id school : 29812
 108.วัดเขารวก id school : 29679
 109.วัดเขาส้าน id school : 29857
 110.วัดโพทะเล id school : 29792
 111.วัดโพธิ์ลอย id school : 29697
 112.วัดใหม่ดงเจริญ id school : 29913
 113.วัดใหม่วังหว้า id school : 29934
 114.วัดใหม่สำราญ id school : 29636
 115.วัดไดอีเผือก id school : 29834
 116.ศรีประสิทธิ์วิทยา id school : 29710
 117.สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) id school : 29928
 118.สี่แยกเขาดิน id school : 29854
 119.ห้วยพุกวิทยา id school : 29938
 120.อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) id school : 29917
 121.อนุบาลทับคล้อ id school : 29828
 122.อนุบาลบางมูลนาก id school : 29711
 123.อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) id school : 29893
 124.อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) id school : 29743
 125.อนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง” id school : 29791
 126.เขาพนมกาวหนองนกยาง id school : 29691
 127.โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร id school : 29666
 128.ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) id school : 29803

Powered By www.thaieducation.net