สพป.พิษณุโลก เขต 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.กัลยาณิวัฒนา 1 id school : 29212
 2.ชุมชน 17 บ้านนาตาดี id school : 29246
 3.ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา id school : 29230
 4.ชุมชนดิฎฐอำรุง id school : 29497
 5.ชุมชนบ้านท่างาม id school : 29584
 6.ชุมชนวัดบ้านดง id school : 29397
 7.ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) id school : 29549
 8.ทับยายเชียงวิทยา id school : 29448
 9.นครไทยวิทยาคม id school : 29194
 10.บางยางพัฒนา id school : 29329
 11.บ้านกกม่วง id school : 29325
 12.บ้านขวดน้ำมัน id school : 29392
 13.บ้านขอนสองสลึง id school : 29381
 14.บ้านขุนน้ำคับ id school : 29391
 15.บ้านคลองช้าง id school : 29592
 16.บ้านคลองตกวิทยา id school : 29431
 17.บ้านคลองทำเนียบ id school : 29523
 18.บ้านชาติตระการ id school : 29367
 19.บ้านถ้ำพริก id school : 29283
 20.บ้านท่ากระดุน id school : 29573
 21.บ้านท่าสะแก id school : 29376
 22.บ้านท่าหนองปากพาน id school : 29603
 23.บ้านท่าหินลาด id school : 29226
 24.บ้านนาขุมคัน id school : 29190
 25.บ้านนาคล้าย id school : 29217
 26.บ้านนาจาน id school : 29374
 27.บ้านนาตอน id school : 29387
 28.บ้านนาทุ่งใหญ่ id school : 29192
 29.บ้านนาฟองแดง id school : 29187
 30.บ้านนาล้อม id school : 29410
 31.บ้านนาหนอง id school : 29346
 32.บ้านนาหล่ม id school : 29403
 33.บ้านนาเปอะ id school : 29369
 34.บ้านนาเมือง id school : 29186
 35.บ้านนาแฝก id school : 29224
 36.บ้านนาโพธิ์นาจาน id school : 29340
 37.บ้านนาไก่เขี่ย id school : 29214
 38.บ้านน้ำกุ่ม id school : 29220
 39.บ้านน้ำคลาด id school : 29260
 40.บ้านน้ำจวง id school : 29383
 41.บ้านน้ำตาก id school : 29331
 42.บ้านน้ำทองน้อย id school : 29400
 43.บ้านน้ำพริก id school : 29328
 44.บ้านน้ำภาคน้อย id school : 29413
 45.บ้านน้ำลอม id school : 29215
 46.บ้านน้ำหักศึกษา id school : 29591
 47.บ้านน้ำเลา id school : 29254
 48.บ้านน้ำโจน id school : 29563
 49.บ้านบ่อโพธิ์ id school : 29256
 50.บ้านบึงธรรมโรง id school : 29528
 51.บ้านบึงวิทยา id school : 29538
 52.บ้านบุ่งตารอด id school : 29320
 53.บ้านบุ่งปลาฝา id school : 29323
 54.บ้านบุ่งผลำ id school : 29218
 55.บ้านบุ่งวิทยา id school : 29536
 56.บ้านปากรอง id school : 29372
 57.บ้านป่าคาย id school : 29350
 58.บ้านป่าซ่าน id school : 29265
 59.บ้านป่ารวก id school : 29252
 60.บ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) id school : 29485
 61.บ้านป่าแดง id school : 29415
 62.บ้านพร้าว id school : 29268
 63.บ้านมะต้อง id school : 29488
 64.บ้านยางโกลน id school : 29318
 65.บ้านร่มเกล้า id school : 29386
 66.บ้านลาดคื้อ id school : 29362
 67.บ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) id school : 29595
 68.บ้านสวนเมี่ยง id school : 29416
 69.บ้านหนองกระดาษ id school : 29263
 70.บ้านหนองกระบาก id school : 29568
 71.บ้านหนองกะท้าว id school : 29338
 72.บ้านหนองขาหย่าง id school : 29419
 73.บ้านหนองน้ำสร้าง id school : 29196
 74.บ้านหนองปลิง id school : 29581
 75.บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) id school : 29576
 76.บ้านหนองลาน id school : 29198
 77.บ้านหนองห้าง id school : 29525
 78.บ้านหนองหิน id school : 29314
 79.บ้านหนองไผ่ id school : 29434
 80.บ้านหลังเขา id school : 29334
 81.บ้านห้วยกอกพัฒนา id school : 29356
 82.บ้านห้วยช้างแทง id school : 29417
 83.บ้านห้วยตีนตั่ง id school : 29238
 84.บ้านห้วยทรายทอง id school : 29272
 85.บ้านห้วยทรายเหนือ id school : 29364
 86.บ้านห้วยท้องฟาน id school : 29378
 87.บ้านห้วยน้ำปลา id school : 29402
 88.บ้านห้วยน้ำไซ id school : 29244
 89.บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) id school : 29241
 90.บ้านห้วยหมากหล่ำ id school : 29420
 91.บ้านห้วยเจียง id school : 29566
 92.บ้านห้วยเหิน id school : 29408
 93.บ้านห้วยเฮี้ย id school : 29353
 94.บ้านหาดใหญ่ id school : 29553
 95.บ้านเข็กใหญ่ id school : 29276
 96.บ้านเนินทอง id school : 29405
 97.บ้านเนินมะคึด id school : 29593
 98.บ้านเนินสุวรรณ id school : 29407
 99.บ้านแก่งคันนา id school : 29565
 100.บ้านแก่งทุ่ง id school : 29316
 101.บ้านแก่งบัวคำ id school : 29423
 102.บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ id school : 29343
 103.บ้านแก่งเจ็ดแคว id school : 29587
 104.บ้านแยง id school : 29273
 105.บ้านโคกใหญ่ id school : 29422
 106.บ้านโป่งกะเฌอ id school : 29235
 107.ประชาสงเคราะห์พิทยา id school : 29201
 108.ประชาสามัคคี id school : 29464
 109.ประชาอุปถัมภ์ id school : 29555
 110.ผดุงวิทยา id school : 29435
 111.ภูขัดรวมไทยพัฒนา id school : 29211
 112.มะต้องประชาสรรค์ id school : 29482
 113.ราษฎร์บำรุง id school : 29468
 114.ราษฎร์ศรัทธาวิทยา id school : 29505
 115.ราษฎร์สามัคคี id school : 29462
 116.วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) id school : 29558
 117.วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) id school : 29545
 118.วัดคลองมะเกลือ id school : 29532
 119.วัดคันโช้ง id school : 29561
 120.วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) id school : 29570
 121.วัดท้องโพลง id school : 29425
 122.วัดทับยายเชียง id school : 29445
 123.วัดท่าช้าง id school : 29457
 124.วัดท่าสี่ร้อย id school : 29510
 125.วัดทุ่งตาเปรี้ยว id school : 29426
 126.วัดธรรมาราม id school : 29502
 127.วัดนาขาม id school : 29585
 128.วัดนาขุม id school : 29451
 129.วัดน้ำคบ id school : 29588
 130.วัดบ่อภาค id school : 29395
 131.วัดบ้านน้อย id school : 29600
 132.วัดย่านยาวประชานุกูล id school : 29507
 133.วัดวงฆ้อง id school : 29512
 134.วัดวังงิ้วงาม id school : 29429
 135.วัดวังมะด่าน id school : 29499
 136.วัดวังวน id school : 29520
 137.วัดวังไม้แก่น id school : 29518
 138.วัดสนามไชย id school : 29481
 139.วัดสมอสุวรรณาราม id school : 29428
 140.วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) id school : 29474
 141.วัดหนองมะคัง id school : 29442
 142.วัดหนองหม้อแกง id school : 29459
 143.วัดห้วยดั้ง id school : 29470
 144.วัดหอกลอง id school : 29556
 145.วัดหัวเขาสมอคร้า id school : 29514
 146.วัดหางไหล id school : 29479
 147.วัดหินลาด id school : 29601
 148.วัดเขาน้อย id school : 29432
 149.วัดเซิงหวาย id school : 29440
 150.วัดเมมสุวรรณาราม id school : 29455
 151.วัดเสนาสน์ id school : 29577
 152.วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) id school : 29572
 153.วัดโบสถ์ id school : 29596
 154.วิทยสัมพันธ์ id school : 29349
 155.ศรีภิรมย์พิทยา id school : 29530
 156.ศิริราษฎร์พัฒนา id school : 29359
 157.ศึกษากุลบุตร id school : 29476
 158.สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง id school : 29249
 159.หนองสะแกประชานุกูล id school : 29437
 160.ห้วยปลาไหล id school : 29560
 161.เกษตรสุขราษฎร์บำรุง id school : 29279
 162.เขาไร่ศรีราชา id school : 29582
 163.แก่งบ้านยางป่าคาย id school : 29590

Powered By www.thaieducation.net