สพป.พิษณุโลก เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) id school : 29293
 2.ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ id school : 29153
 3.ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง id school : 29266
 4.ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง id school : 29234
 5.ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) id school : 29166
 6.ชุมชนบ้านไทรย้อย id school : 29335
 7.บ้านกลาง id school : 29261
 8.บ้านคลองเป็ด id school : 29312
 9.บ้านคลองเมือง id school : 29313
 10.บ้านชมภู id school : 29324
 11.บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) id school : 29307
 12.บ้านซำรัง id school : 29321
 13.บ้านซำหวาย id school : 29248
 14.บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) id school : 29231
 15.บ้านดงพลวง id school : 29290
 16.บ้านดินทอง id school : 29229
 17.บ้านตอเรือ id school : 29308
 18.บ้านถ้ำเต่า ยุบแล้ว DELETE id school : 29287
 19.บ้านท่าข้าม id school : 29305
 20.บ้านท่ายาง id school : 29167
 21.บ้านทุ่งน้อย id school : 29156
 22.บ้านทุ่งยาว id school : 29388
 23.บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี id school : 29204
 24.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก id school : 29363
 25.บ้านนาพราน id school : 29251
 26.บ้านน้ำปาด id school : 29326
 27.บ้านน้ำพรม id school : 29304
 28.บ้านน้ำยาง id school : 29264
 29.บ้านน้ำริน id school : 29257
 30.บ้านบึงพร้าว id school : 29227
 31.บ้านบุใหญ่ id school : 29158
 32.บ้านปากยาง id school : 29202
 33.บ้านป่าขนุน id school : 29255
 34.บ้านป่ามะกรูด id school : 29303
 35.บ้านผาท่าพล id school : 29361
 36.บ้านผารังหมี id school : 29345
 37.บ้านพัฒนาดงน้อย id school : 29360
 38.บ้านพุกระโดน id school : 29341
 39.บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) id school : 29203
 40.บ้านยางโทน id school : 29182
 41.บ้านลำภาศ id school : 29365
 42.บ้านวังขวัญ id school : 29382
 43.บ้านวังดินสอ id school : 29302
 44.บ้านวังดินเหนียว id school : 29393
 45.บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ id school : 29298
 46.บ้านวังนกแอ่น id school : 29301
 47.บ้านวังพรม id school : 29296
 48.บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) id school : 29396
 49.บ้านวังสาร id school : 29154
 50.บ้านวังโพรง id school : 29380
 51.บ้านวังไม้ตอก id school : 29284
 52.บ้านสะเดา id school : 29315
 53.บ้านหนองกลด id school : 29171
 54.บ้านหนองขมิ้น id school : 29337
 55.บ้านหนองขอนประชาสรรค์ id school : 29355
 56.บ้านหนองงา id school : 29270
 57.บ้านหนองดู่ id school : 29390
 58.บ้านหนองปรือ id school : 29259
 59.บ้านหนองพระ id school : 29317
 60.บ้านหนองสระพัง id school : 29185
 61.บ้านหนองไม้ยางดำ id school : 29358
 62.บ้านห้วยบ่อทอง id school : 29373
 63.บ้านหินประกาย id school : 29243
 64.บ้านเข็ก id school : 29289
 65.บ้านเขาดิน id school : 29339
 66.บ้านเขาน้อย id school : 29199
 67.บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) id school : 29294
 68.บ้านเขาเขียว id school : 29385
 69.บ้านเจริญผล id school : 29319
 70.บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา id school : 29282
 71.บ้านเนินมะปราง id school : 29348
 72.บ้านเนินสะอาด id school : 29236
 73.บ้านเนินไม้แดง id school : 29281
 74.บ้านแก่งกุลาสามัคคี id school : 29207
 75.บ้านแก่งจูงนาง id school : 29299
 76.บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ id school : 29306
 77.บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) id school : 29285
 78.บ้านแม่ระกา id school : 29288
 79.บ้านโคกวังสาร id school : 29344
 80.บ้านโป่งปะ id school : 29197
 81.บ้านใหม่ชัยเจริญ id school : 29245
 82.บ้านใหม่ทองประเสริฐ id school : 29354
 83.บ้านใหม่พนมทอง id school : 29253
 84.บ้านใหม่สามัคคี id school : 29371
 85.บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 id school : 29170
 86.บ้านไทรดงยั้ง id school : 29398
 87.บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) id school : 29309
 88.บึงราชนก id school : 29292
 89.ประชาสรรค์วิทยา id school : 29181
 90.ประชาสามัคคี id school : 29159
 91.ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) id school : 29300
 92.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 id school : 29297
 93.รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ id school : 29333
 94.รัฐราษฎร์บำรุง id school : 29189
 95.ราษฎร์ดำริ id school : 29151
 96.ราษฎร์อุปถัมภ์ id school : 29223
 97.ราษฎร์เจริญ id school : 29146
 98.วัดกรุงศรีเจริญ id school : 29162
 99.วัดดงข่อย id school : 29291
 100.วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) id school : 29173
 101.วัดตายม id school : 29188
 102.วัดทางลัด ยุบแล้ว DELETE id school : 29310
 103.วัดท่านา id school : 29183
 104.วัดท่ามะขาม id school : 29184
 105.วัดท่าหมื่นราม id school : 29239
 106.วัดบางกระทุ่ม id school : 29175
 107.วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ id school : 29295
 108.วัดบ้านมุง id school : 29377
 109.วัดบึงลำ id school : 29163
 110.วัดปลวกง่าม id school : 29330
 111.วัดพันชาลี id school : 29278
 112.วัดย่านยาว ยุบแล้ว DELETE id school : 29145
 113.วัดราษฎร์สโมสร id school : 29160
 114.วัดวังพิกุล id school : 29311
 115.วัดสนามคลีตะวันตก id school : 29191
 116.วัดสนามคลีตะวันออก id school : 29193
 117.วัดสิริสุทธาวาส id school : 29178
 118.วัดสุพรรณพนมทอง id school : 29277
 119.วัดแหลมพระธาตุ id school : 29165
 120.วัดโคกสลุด id school : 29180
 121.วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม ยุบแล้ว DELETE id school : 29179
 122.ศึกษาลัย id school : 29177
 123.สามัคคีธรรม id school : 29274
 124.สามัคคีประชาราษฎร์ ยุบแล้ว DELETE id school : 29240
 125.ห้วยพลู id school : 29206
 126.หัวเขาราษฎร์บำรุง id school : 29368
 127.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 id school : 29195
 128.เนินดินราษฎร์อุทิศ id school : 29351

Powered By www.thaieducation.net