สพป.สุโขทัย เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านคลองยาง id school : 28337
 2.บ้านกลางดง id school : 28415
 3.บ้านขอนซุง id school : 28367
 4.บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) id school : 28270
 5.บ้านคลองสำราญ id school : 28452
 6.บ้านคลองแห้ง id school : 28370
 7.บ้านซ่าน id school : 28288
 8.บ้านดงคู่ id school : 28127
 9.บ้านดงจันทน์ id school : 28398
 10.บ้านดงยาง id school : 28247
 11.บ้านดงย่าปา id school : 28167
 12.บ้านดงไทยวิทยา id school : 28345
 13.บ้านดอนจันทร์ id school : 28302
 14.บ้านดอนระเบียง id school : 28198
 15.บ้านดอยไก่เขี่ย id school : 28184
 16.บ้านตาลพร้า id school : 28412
 17.บ้านตึก id school : 28153
 18.บ้านทับผึ้ง id school : 28276
 19.บ้านท่าชัย id school : 28234
 20.บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) id school : 28448
 21.บ้านท่าทอง id school : 28341
 22.บ้านท่ามักกะสัง id school : 28309
 23.บ้านท่าวิเศษ id school : 28467
 24.บ้านท่าโพธิ์ id school : 28194
 25.บ้านทุ่งพล้อ id school : 28181
 26.บ้านทุ่งมหาชัย id school : 28394
 27.บ้านธารชะอม id school : 28456
 28.บ้านธารน้ำทิพย์ id school : 28438
 29.บ้านนา id school : 28290
 30.บ้านนาขุนไกร id school : 28284
 31.บ้านนาต้นจั่น id school : 28161
 32.บ้านนาพง id school : 28366
 33.บ้านน้ำขุม id school : 28405
 34.บ้านบึงงาม id school : 28401
 35.บ้านบึงบอน id school : 28431
 36.บ้านบึงสวย id school : 28403
 37.บ้านบุ่งสัก id school : 28303
 38.บ้านปากคลองแดน id school : 28289
 39.บ้านปากคะยาง id school : 28152
 40.บ้านป่ากล้วย id school : 28227
 41.บ้านปากสาน id school : 28203
 42.บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) id school : 28216
 43.บ้านป่ากุมเกาะ id school : 28361
 44.บ้านป่าคา id school : 28139
 45.บ้านปางสา id school : 28210
 46.บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) id school : 28176
 47.บ้านป่ายาง id school : 28250
 48.บ้านป่าเลา id school : 28353
 49.บ้านผาเวียง id school : 28222
 50.บ้านฝั่งหมิ่น id school : 28454
 51.บ้านพระปรางค์ id school : 28238
 52.บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) id school : 28218
 53.บ้านราวต้นจันทน์ id school : 28305
 54.บ้านลานตาเมือง id school : 28469
 55.บ้านลำโชค id school : 28136
 56.บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) id school : 28282
 57.บ้านวังทอง id school : 28311
 58.บ้านวังธาร id school : 28440
 59.บ้านวังพิกุล id school : 28285
 60.บ้านวังยายมาก id school : 28230
 61.บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) id school : 28313
 62.บ้านวังสมบูรณ์ id school : 28286
 63.บ้านวังแร่ id school : 28340
 64.บ้านวังไฟไหม้ id school : 28307
 65.บ้านวัดโบสถ์ id school : 28374
 66.บ้านศรีสวรรค์ id school : 28150
 67.บ้านศาลาไก่ฟุบ id school : 28134
 68.บ้านสะท้อ id school : 28221
 69.บ้านสันติพิทยาคาร id school : 28322
 70.บ้านสันติสุข id school : 28278
 71.บ้านสันหีบ id school : 28205
 72.บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) id school : 28437
 73.บ้านสารจิตร id school : 28245
 74.บ้านสุเม่น id school : 28214
 75.บ้านหนองกลับ id school : 28385
 76.บ้านหนองบัว(ศรีนคร) id school : 28131
 77.บ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย) id school : 28414
 78.บ้านหนองป่าตอ id school : 28343
 79.บ้านหนองผักบุ้ง id school : 28428
 80.บ้านหนองยาว id school : 28266
 81.บ้านหนองรังสิต id school : 28462
 82.บ้านหนองหมื่นชัย id school : 28459
 83.บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) id school : 28255
 84.บ้านหนองแหน(ศรีนคร) id school : 28323
 85.บ้านหนองแหน(ศรีสำโรง) id school : 28396
 86.บ้านหมอนสูง id school : 28164
 87.บ้านห้วยตม id school : 28173
 88.บ้านห้วยติ่ง id school : 28129
 89.บ้านห้วยหยวก id school : 28146
 90.บ้านห้วยเจริญ id school : 28432
 91.บ้านห้วยโป้ id school : 28219
 92.บ้านห้วยไคร้ id school : 28128
 93.บ้านหัวฝาย id school : 28418
 94.บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) id school : 28268
 95.บ้านเกาะน้อย id school : 28249
 96.บ้านเขาดินไพรวัน id school : 28280
 97.บ้านเขาทอง id school : 28347
 98.บ้านเตว็ดกลาง id school : 28272
 99.บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) id school : 28271
 100.บ้านแก่ง id school : 28148
 101.บ้านแม่คุ id school : 28170
 102.บ้านแม่ท่าแพ id school : 28142
 103.บ้านแม่ทุเลา id school : 28450
 104.บ้านแม่ทุเลาใน id school : 28426
 105.บ้านแม่บ่อทอง id school : 28425
 106.บ้านแม่ราก id school : 28179
 107.บ้านแม่สาน id school : 28207
 108.บ้านแม่สำ id school : 28190
 109.บ้านแม่ฮู้ id school : 28209
 110.บ้านแม่เทิน id school : 28217
 111.บ้านแสงสว่าง id school : 28464
 112.บ้านโคกกะทือ id school : 28315
 113.บ้านโซกม่วง id school : 28443
 114.บ้านโซกเปือย id school : 28281
 115.บ้านโป่งตีนตั่ง id school : 28212
 116.บ้านโป่งฝาง id school : 28420
 117.บ้านใหม่โพธิ์งาม id school : 28365
 118.บ้านไทยชนะศึก id school : 28435
 119.บ้านไผ่ตะล่อม id school : 28335
 120.บ้านไม้งาม id school : 28356
 121.บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) id school : 28293
 122.ประชาอุทิศ id school : 28320
 123.มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) id school : 28350
 124.มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) id school : 28277
 125.วัดกรงทอง id school : 28332
 126.วัดคลองกระจง id school : 28330
 127.วัดคุ้งยาง id school : 28363
 128.วัดตลิ่งชัน id school : 28236
 129.วัดบ้านกรุ id school : 28329
 130.วัดบ้านคลอง id school : 28408
 131.วัดบ้านเหมือง id school : 28411
 132.วัดปากคลองช้าง id school : 28372
 133.วัดปากน้ำ id school : 28355
 134.วัดป่าถ่อน id school : 28386
 135.วัดภูนก id school : 28158
 136.วัดวังค่า id school : 28187
 137.วัดวังใหญ่ id school : 28317
 138.วัดศรีสังวร id school : 28273
 139.วัดศิริบูรณาราม id school : 28392
 140.วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) id school : 28377
 141.วัดเกาะ id school : 28325
 142.วัดเกาะน้อย id school : 28257
 143.วัดแสนตอ id school : 28243
 144.วัดโบราณหลวง id school : 28240
 145.วัดไทรย้อย id school : 28380
 146.วัดไผ่ล้อม id school : 28383
 147.ศีกษาเกษตรศิลป์ id school : 28389
 148.สามัคคีวิทยา id school : 28359
 149.หนองอ้อบำเพ็ญ id school : 28252
 150.หมอนสูงประชาสรรค์ id school : 28228
 151.หาดเสี้ยววิทยา id school : 28259
 152.อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) id school : 28445
 153.อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) id school : 28409
 154.อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) id school : 28262
 155.อนุบาลศรีสำโรง id school : 28327
 156.อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) id school : 28381
 157.เชิงผา id school : 28422
 158.เทวัญอำนวยวิทย์ id school : 28326
 159.แม่สานสามัคคี id school : 28200
 160.โรตารี่สวรรคโลก 1 id school : 28387
 161.ไชยะวิทยา id school : 28223
 162.ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) id school : 28360

Powered By www.thaieducation.net