สพป.อุทัยธานี เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านทุ่งนา id school : 28610
 2.ชุมชนบ้านทุ่งนางาม id school : 28692
 3.ชุมชนบ้านประดู่ยืน id school : 28700
 4.ชุมชนบ้านหนองงาแซง id school : 28617
 5.ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 id school : 28667
 6.ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต id school : 28724
 7.บ้านกลาง id school : 28730
 8.บ้านคลองชะนี id school : 28707
 9.บ้านคลองตะขาบ id school : 28670
 10.บ้านคลองหวาย id school : 28638
 11.บ้านคลองแห้งวิทยา id school : 28720
 12.บ้านคลองโป่ง id school : 28666
 13.บ้านงิ้วงาม id school : 28625
 14.บ้านจัน id school : 28673
 15.บ้านซับสุราษฎร์ id school : 28687
 16.บ้านดง id school : 28639
 17.บ้านดงประดาพระ id school : 28607
 18.บ้านตลิ่งสูง id school : 28721
 19.บ้านตะกรุด id school : 28668
 20.บ้านทัพยายปอน id school : 28703
 21.บ้านท่าชะอม id school : 28604
 22.บ้านทุ่งน้อย id school : 28642
 23.บ้านทุ่งนาสวน id school : 28679
 24.บ้านทุ่งสามแท่ง id school : 28701
 25.บ้านทุ่งใหญ่ id school : 28630
 26.บ้านนาทุ่งเชือก id school : 28681
 27.บ้านนาไร่เดียว id school : 28714
 28.บ้านน้ำพุ id school : 28641
 29.บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ id school : 28616
 30.บ้านน้ำรอบ id school : 28693
 31.บ้านน้ำวิ่ง id school : 28689
 32.บ้านน้ำโจน ยุบแล้ว DELETE id school : 30831
 33.บ้านบ่อทับใต้ id school : 28632
 34.บ้านบุ่ง id school : 28643
 35.บ้านบุ่งกะเซอร์ id school : 28695
 36.บ้านบุ่งฝาง id school : 28688
 37.บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม id school : 28709
 38.บ้านประดาหัก id school : 28608
 39.บ้านปางไม้ไผ่ id school : 28713
 40.บ้านป่าอ้อ id school : 28704
 41.บ้านป่าเลา id school : 28611
 42.บ้านพุต่อ id school : 28651
 43.บ้านพุบอน id school : 28656
 44.บ้านร่องตาที id school : 28716
 45.บ้านร่องมะดูก id school : 28684
 46.บ้านล่อมเสือโฮก id school : 28628
 47.บ้านลานคา id school : 28678
 48.บ้านวังตอสามัคคี id school : 28655
 49.บ้านวังผาลาด id school : 28612
 50.บ้านวังพง id school : 28671
 51.บ้านวังหิน id school : 28672
 52.บ้านศาลาคลอง id school : 28658
 53.บ้านสมอทอง id school : 28719
 54.บ้านหนองกระทุ่ม id school : 28606
 55.บ้านหนองจอก id school : 28674
 56.บ้านหนองจิกยาว id school : 28634
 57.บ้านหนองบ่มกล้วย id school : 28676
 58.บ้านหนองผักกาด id school : 28702
 59.บ้านหนองผักแพว id school : 28722
 60.บ้านหนองฝาง id school : 28685
 61.บ้านหนองม่วง id school : 28699
 62.บ้านหนองมะสัง id school : 28725
 63.บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง id school : 28723
 64.บ้านหนองอาสา id school : 28665
 65.บ้านหนองแกเชียงราย id school : 28669
 66.บ้านหนองไม้แก่น id school : 28675
 67.บ้านหน้าฝายบึงตาโพ id school : 28654
 68.บ้านห้วยทราย id school : 28698
 69.บ้านห้วยบง id school : 28653
 70.บ้านห้วยป่าปก id school : 28659
 71.บ้านห้วยพลู id school : 28680
 72.บ้านห้วยเปล้า id school : 28712
 73.บ้านห้วยโศก id school : 28691
 74.บ้านห้วยไผ่ขุย id school : 28623
 75.บ้านหินงามสามัคคี id school : 28677
 76.บ้านหินตุ้ม id school : 28661
 77.บ้านหินโหง่น id school : 28728
 78.บ้านหูช้าง id school : 28686
 79.บ้านอีมาดอีทราย id school : 28637
 80.บ้านเขากวางทอง id school : 28609
 81.บ้านเขาน้อย id school : 28605
 82.บ้านเขาน้ำโจน id school : 28690
 83.บ้านเขาลูกโล่ id school : 28664
 84.บ้านเขาวง id school : 28708
 85.บ้านเจ้าวัด id school : 28646
 86.บ้านเนินพยอม id school : 28615
 87.บ้านเนินมะค่า id school : 28697
 88.บ้านเนินสาธารณ์ id school : 28620
 89.บ้านเพชรน้ำผึ้ง id school : 28717
 90.บ้านโกรกลึก id school : 28694
 91.บ้านโป่งข่อย id school : 28718
 92.บ้านโป่งสามสิบ id school : 28711
 93.บ้านใหม่คลองอังวะ id school : 28636
 94.บ้านใหม่คลองเคียน id school : 28663
 95.บ้านใหม่ร่มเย็น id school : 28645
 96.บ้านใหม่หนองแก id school : 28652
 97.รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) id school : 28706
 98.วัดทองหลาง id school : 28640
 99.วัดทัพคล้าย id school : 28647
 100.วัดทัพหมัน id school : 28648
 101.วัดทัพหลวง id school : 28649
 102.วัดทัพหลวง สาขาบ้านป่าอูสามัคคี ยุบแล้ว DELETE id school : 28650
 103.วัดทุ่งหลวง id school : 28614
 104.วัดทุ่งโพ id school : 28618
 105.วัดปทุมทอง id school : 28624
 106.วัดป่าช้า (สิริราษฎร์วิทยาคาร) ยุบแล้ว DELETE id school : 28619
 107.วัดผาทั่ง id school : 28682
 108.วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม id school : 28644
 109.วัดสะนำ id school : 28660
 110.วัดหนองบัว id school : 28627
 111.วัดหนองมะกอก id school : 28622
 112.วัดหนองยาง id school : 28626
 113.วัดหนองเต่า ยุบแล้ว DELETE id school : 28635
 114.วัดห้วยขานาง ยุบแล้ว DELETE id school : 28629
 115.วัดห้วยพระจันทร์ id school : 28621
 116.วัดห้วยแห้ง id school : 28683
 117.วัดหัวเมือง id school : 28633
 118.วัดเขาฆ้องชัย id school : 28705
 119.วัดเขาผาแรต id school : 28696
 120.วัดเขาพระยาสังฆาราม id school : 28715
 121.วัดเทพนิมิต id school : 28613
 122.สง่ารวมราษฎร์ id school : 28662
 123.ห้วยขาแข้งวิทยาคม id school : 28710
 124.อนุบาลบ้านไร่ id school : 28657
 125.อนุบาลลานสัก id school : 28731
 126.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) id school : 28631
 127.อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) id school : 28726
 128.อนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา id school : 28727
 129.ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) id school : 28729

Powered By www.thaieducation.net