สพป.จันทบุรี เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.บ้านกระทิงทอง id school : 168
 2.บ้านคลองกลอย id school : 112
 3.บ้านคลองคต id school : 134
 4.บ้านคลองตาคง id school : 135
 5.บ้านคลองน้ำเป็น id school : 181
 6.บ้านคลองบอน id school : 154
 7.บ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) id school : 121
 8.บ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) id school : 158
 9.บ้านจันทเขลม id school : 185
 10.บ้านจางวาง id school : 156
 11.บ้านชากไทย id school : 182
 12.บ้านช้างข้าม id school : 92
 13.บ้านซับตารี id school : 159
 14.บ้านดงจิก id school : 146
 15.บ้านตรอกนอง id school : 93
 16.บ้านตามูล id school : 177
 17.บ้านตาเรือง id school : 165
 18.บ้านทรัพย์ประเมิน id school : 142
 19.บ้านทรัพย์สินพูน id school : 105
 20.บ้านทรัพย์เจริญ id school : 176
 21.บ้านทับช้าง id school : 167
 22.บ้านทับสงฆ์ id school : 164
 23.บ้านทัพนคร id school : 131
 24.บ้านท่าขาหย่าง id school : 108
 25.บ้านทุ่งกร่าง id school : 139
 26.บ้านทุ่งบอน id school : 128
 27.บ้านทุ่งม่วง id school : 140
 28.บ้านนาสนาดก์ id school : 143
 29.บ้านน้ำตกพลิ้ว id school : 116
 30.บ้านบ่อ id school : 102
 31.บ้านบ่อเวฬุ id school : 99
 32.บ้านประตง id school : 173
 33.บ้านปั้นหม้อ id school : 147
 34.บ้านป่าวิไล id school : 151
 35.บ้านมะขาม id school : 122
 36.บ้านวังตัก id school : 127
 37.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ id school : 172
 38.บ้านสวนส้ม id school : 174
 39.บ้านสามสิบพัฒนา id school : 136
 40.บ้านหนองบอน id school : 153
 41.บ้านหนองระหาน id school : 104
 42.บ้านหนองสลุด id school : 130
 43.บ้านหนองเสม็ด id school : 87
 44.บ้านอีมุย id school : 118
 45.บ้านเกาะเปริด id school : 119
 46.บ้านเขาทอง id school : 100
 47.บ้านเขาหอม id school : 137
 48.บ้านเขาแก้ว id school : 169
 49.บ้านเนินดินแดง id school : 150
 50.บ้านเนินมะหาด id school : 180
 51.บ้านแปลง id school : 157
 52.บ้านแหลม id school : 149
 53.บ้านโชคดี id school : 101
 54.บ้านโป่งน้ำร้อน id school : 138
 55.บ้านโป่งเจริญชัย id school : 162
 56.บ้านโพธิ์ id school : 148
 57.บ้านใหม่ id school : 145
 58.บ้านไทรงาม id school : 166
 59.บ้านไผ่ล้อมสามัคคี id school : 170
 60.ปากน้ำแหลมสิงห์ id school : 110
 61.พลิ้ว id school : 115
 62.มิตรภาพ 20 id school : 103
 63.ราษฎร์พัฒนาสามัคคี id school : 155
 64.วัดกะทิง id school : 179
 65.วัดขนุน id school : 125
 66.วัดคลองตะเคียน id school : 184
 67.วัดคลองพลู id school : 188
 68.วัดซึ้งบน id school : 90
 69.วัดซึ้งล่าง id school : 89
 70.วัดตกพรม id school : 97
 71.วัดตะปอนน้อย id school : 86
 72.วัดตะปอนใหญ่ id school : 85
 73.วัดตะเคียนทอง id school : 186
 74.วัดทับไทร id school : 141
 75.วัดท่าหัวแหวน id school : 111
 76.วัดทุ่งกบิล id school : 189
 77.วัดทุ่งเพล id school : 126
 78.วัดน้ำขุ่น id school : 187
 79.วัดน้ำรัก id school : 133
 80.วัดบางกะไชย id school : 113
 81.วัดบางชัน id school : 106
 82.วัดบางสระเก้า id school : 114
 83.วัดบ้านอ่าง id school : 124
 84.วัดปากน้ำ id school : 109
 85.วัดผักกาด id school : 152
 86.วัดพลวง id school : 183
 87.วัดพังงอน id school : 144
 88.วัดมะทาย id school : 129
 89.วัดมาบไผ่ id school : 95
 90.วัดวังจะอ้าย id school : 123
 91.วัดวังสรรพรส id school : 94
 92.วัดวันยาวล่าง id school : 88
 93.วัดสะตอน้อย id school : 98
 94.วัดสำโรง id school : 161
 95.วัดหนองชิ่ม id school : 117
 96.วัดอิมั้ง id school : 91
 97.วัดเกวียนหัก id school : 84
 98.วัดเกาะจิก id school : 107
 99.วัดเขาตาหน่วย id school : 120
 100.วัดเวฬุวัน id school : 96
 101.วัดโป่ง id school : 132
 102.ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 id school : 163
 103.สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 id school : 175
 104.สังวาลย์วิทย์ 6 id school : 160
 105.หนองมะค่า id school : 171
 106.โฆวินฑะ id school : 178

Powered By www.thaieducation.net