สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.ชายเขาวิทยา id school : 26815
 2.ชุมชนด่านวิทยา id school : 26826
 3.ชุมชนบ้านดง id school : 27089
 4.ชุมชนบ้านวังหิน id school : 27024
 5.ชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) id school : 26980
 6.ชุมชนบ้านโคน id school : 27072
 7.ชุมชนวัดบรมธาตุ id school : 27114
 8.ชุมชนเมืองปากฝาง id school : 26800
 9.ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา id school : 27122
 10.ด่านแม่คํามัน id school : 27109
 11.นานกกก id school : 27115
 12.นาน้อยวิทยา id school : 26950
 13.นาอินวิทยาคม id school : 27064
 14.น้ำริดราษฎร์บำรุง id school : 26814
 15.บ้านกองโค id school : 27033
 16.บ้านขอม id school : 27091
 17.บ้านข่อยสูง id school : 26963
 18.บ้านขุนฝาง id school : 26792
 19.บ้านคลองกล้วย id school : 27030
 20.บ้านคลองกะชี id school : 27070
 21.บ้านคลองกะพั้ว id school : 27074
 22.บ้านคลองละมุง ยุบแล้ว DELETE id school : 27095
 23.บ้านคลองละวาน id school : 27067
 24.บ้านคลองเรียงงาม id school : 27073
 25.บ้านคุ้งตะเภา id school : 26795
 26.บ้านงิ้วงาม id school : 26801
 27.บ้านชําตก id school : 27051
 28.บ้านชําทอง id school : 26971
 29.บ้านชําผักหนาม id school : 27106
 30.บ้านชําสอง id school : 27048
 31.บ้านชําหนึ่ง id school : 27049
 32.บ้านซ่านสามัคคี id school : 26942
 33.บ้านดงช้างดี id school : 26946
 34.บ้านดอนโพ id school : 27087
 35.บ้านดารา id school : 27076
 36.บ้านดินแดง id school : 27098
 37.บ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) id school : 26939
 38.บ้านท่าช้าง id school : 27151
 39.บ้านท่ามะปราง id school : 27092
 40.บ้านท้ายน้ำ id school : 27084
 41.บ้านท่าสัก id school : 27047
 42.บ้านท่าอวน id school : 27025
 43.บ้านท่าเดื่อ id school : 27034
 44.บ้านทุ่งป่ากระถิน id school : 27094
 45.บ้านนาคะนึง ยุบแล้ว DELETE id school : 27061
 46.บ้านนาป่าคาย id school : 27158
 47.บ้านนายาง id school : 27055
 48.บ้านนาอิซาง id school : 27059
 49.บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 id school : 27140
 50.บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) id school : 27149
 51.บ้านน้ำหมีใหญ่ id school : 27161
 52.บ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) id school : 26966
 53.บ้านน้ำไคร้ id school : 26825
 54.บ้านบ่อพระ id school : 26793
 55.บ้านบึงท่ายวน id school : 27041
 56.บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) id school : 27028
 57.บ้านปากคลอง id school : 27032
 58.บ้านป่ากะพี้ id school : 27043
 59.บ้านปางวุ้น id school : 27165
 60.บ้านปางหมิ่น id school : 27150
 61.บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) id school : 26818
 62.บ้านป่าแต้ว id school : 27037
 63.บ้านผักขวง id school : 27167
 64.บ้านฟากบึง id school : 27063
 65.บ้านร้องลึก id school : 27164
 66.บ้านวังดิน id school : 26933
 67.บ้านวังถ้ำ id school : 26804
 68.บ้านวังปรากฏ id school : 27160
 69.บ้านวังสะโม id school : 27082
 70.บ้านวังสําโม id school : 27080
 71.บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) id school : 27153
 72.บ้านวังแดง id school : 26955
 73.บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) id school : 27022
 74.บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) id school : 27020
 75.บ้านวังโป่ง id school : 26838
 76.บ้านหนองกวาง id school : 27054
 77.บ้านหน้าพระธาตุ id school : 27066
 78.บ้านหลักร้อย id school : 27058
 79.บ้านห้วยฉลอง id school : 26806
 80.บ้านห้วยทราย id school : 27108
 81.บ้านห้วยปลาดุก ยุบแล้ว DELETE id school : 27141
 82.บ้านห้วยใต้ id school : 27135
 83.บ้านหัวค่าย id school : 27068
 84.บ้านหัวหาด id school : 26798
 85.บ้านหาดงิ้ว id school : 26953
 86.บ้านหาดทับยา id school : 27045
 87.บ้านหาดสองแคว id school : 27029
 88.บ้านหาดเสือเต้น id school : 26794
 89.บ้านเด่นด่าน id school : 26819
 90.บ้านเด่นสําโรง id school : 27026
 91.บ้านเต่าไหเหนือ id school : 27052
 92.บ้านเหล่า id school : 26969
 93.บ้านเหล่าป่าสา id school : 26791
 94.บ้านแพะ id school : 27147
 95.บ้านแสนขัน id school : 27146
 96.บ้านแหลมถ่อนสามัคคี id school : 26958
 97.บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) id school : 26960
 98.บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 id school : 27083
 99.บ้านในเมือง id school : 27071
 100.บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) id school : 27017
 101.บ้านไชยมงคล id school : 26967
 102.ประชาชนอุทิศ id school : 26829
 103.ป่ากล้วยเสริมวิทยา ยุบแล้ว DELETE id school : 26797
 104.ป่าขนุนเจริญวิทยา id school : 26796
 105.พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) id school : 26977
 106.พิชัยดาบหัก 1 id school : 26811
 107.ม่อนดินแดงวิทยาคม id school : 26810
 108.ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) id school : 26974
 109.ราษฎร์อํานวย id school : 26828
 110.วังโป่งดํารงวิทย์ id school : 27163
 111.วัดคลองนาพง id school : 26836
 112.วัดคุ้งยาง id school : 26821
 113.วัดคุ้งวารี ยุบแล้ว DELETE id school : 26817
 114.วัดช่องลม id school : 26952
 115.วัดดงสระแก้ว id school : 27116
 116.วัดดอกไม้ id school : 27044
 117.วัดดอนสัก id school : 27128
 118.วัดดอย id school : 26809
 119.วัดดอยแก้ว id school : 26938
 120.วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) id school : 26929
 121.วัดทุ่งเศรษฐี id school : 26833
 122.วัดนาทะเล id school : 27104
 123.วัดน้ำใส id school : 27102
 124.วัดบ้านเกาะ id school : 27077
 125.วัดบ้านใหม่ id school : 27003
 126.วัดผาจักร ยุบแล้ว DELETE id school : 26835
 127.วัดพญาปันแดน id school : 27088
 128.วัดพระฝาง id school : 26837
 129.วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) id school : 26839
 130.วัดวังผักรุง id school : 27097
 131.วัดวังยาง id school : 26834
 132.วัดวังหมู(นิมมานโกวิท) id school : 26940
 133.วัดสว่าง ยุบแล้ว DELETE id school : 27119
 134.วัดสิงห์ศรีสว่าง id school : 26936
 135.วัดห้องสูง id school : 27105
 136.วัดอรัญญิการาม id school : 26807
 137.วัดแม่เฉย id school : 26827
 138.วัดโรงม้า id school : 27085
 139.วัดใหม่ id school : 27131
 140.วัดไร่อ้อย id school : 27099
 141.สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ id school : 26832
 142.สามัคคีวิทยา id school : 26935
 143.สามัคยาราม ยุบแล้ว DELETE id school : 26820
 144.หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) id school : 26831
 145.หมู่ห้าสามัคคี id school : 26982
 146.อนุบาลชุมชนหัวดง id school : 27137
 147.อนุบาลอุตรดิตถ์ id school : 26813
 148.แหลมนกแก้ว id school : 27062
 149.ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) id school : 27112
 150.ไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) id school : 26944
 151.ไร่อ้อย id school : 27101

Powered By www.thaieducation.net