สพป.จันทบุรี เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.บ้านคลองกะพง id school : 31
 2.บ้านคลองครก id school : 64
 3.บ้านคลองน้ำใส id school : 11
 4.บ้านคลองลาว id school : 82
 5.บ้านช่องกะพัด id school : 52
 6.บ้านชำโสม id school : 21
 7.บ้านซอยสอง id school : 66
 8.บ้านต้นกระบก id school : 76
 9.บ้านตาเลียว id school : 27
 10.บ้านท่าแฉลบ id school : 15
 11.บ้านบ่อไฟไหม้ id school : 63
 12.บ้านประแกต id school : 67
 13.บ้านมาบโอน id school : 33
 14.บ้านยางระหง id school : 71
 15.บ้านวังปลา id school : 28
 16.บ้านวังอีแอ่น id school : 62
 17.บ้านวังไม้แดง id school : 65
 18.บ้านศรัทธาตะพง id school : 26
 19.บ้านสะพานเลือก id school : 47
 20.บ้านสังข์ทอง id school : 41
 21.บ้านหนองบัวทอง id school : 55
 22.บ้านหนองเจ๊กสร้อย id school : 60
 23.บ้านห้วงกระแจะ id school : 79
 24.บ้านเขามะปริง id school : 74
 25.บ้านเขาแก้ววิทยา id school : 30
 26.บ้านเจ้าหลาว id school : 39
 27.บ้านเตาหม้อ id school : 40
 28.บ้านเนินจำปา id school : 61
 29.บ้านเนินดินแดง id school : 32
 30.บ้านแก่งน้อย id school : 29
 31.บ้านแก้ว id school : 12
 32.บ้านโคกวัด id school : 56
 33.บ้านโป่งวัว id school : 54
 34.วัดขุนซ่อง id school : 57
 35.วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ id school : 58
 36.วัดคมบาง id school : 5
 37.วัดคลองขุด id school : 37
 38.วัดจันทนาราม id school : 9
 39.วัดช้างข้าม id school : 72
 40.วัดดอนตาล id school : 16
 41.วัดตะกาดเง้า id school : 44
 42.วัดทองทั่ว id school : 7
 43.วัดท่าศาลา id school : 49
 44.วัดท่าแคลง id school : 83
 45.วัดทุ่งเบญจา id school : 46
 46.วัดนาซา id school : 70
 47.วัดนายายอาม id school : 75
 48.วัดบูรพาพิทยาราม id school : 34
 49.วัดพลับ id school : 14
 50.วัดพลับพลา id school : 17
 51.วัดรำพัน id school : 48
 52.วัดวังหิน id school : 80
 53.วัดวังเวียน ยุบแล้ว DELETE id school : 78
 54.วัดสามผาน id school : 51
 55.วัดสิงห์ id school : 13
 56.วัดหนองคัน id school : 42
 57.วัดหนองบัว id school : 23
 58.วัดหนองสีงา id school : 81
 59.วัดหนองแหวน id school : 68
 60.วัดหนองไทร id school : 73
 61.วัดหมูดุด id school : 38
 62.วัดเกาะขวาง id school : 1
 63.วัดเกาะตะเคียน id school : 2
 64.วัดเกาะโตนด id school : 3
 65.วัดเขาน้อย id school : 4
 66.วัดเขาวงกต id school : 59
 67.วัดเนินยาง id school : 6
 68.วัดเนินสูง id school : 8
 69.วัดเนินโพธิ์ id school : 25
 70.วัดเสม็ดงาม id school : 24
 71.วัดเสม็ดโพธิ์ศรี id school : 35
 72.วัดแก่งหางแมว id school : 53
 73.วัดแขมหนู id school : 43
 74.วัดแสลง id school : 22
 75.วัดโขดหอย id school : 69
 76.วัดโขมง id school : 36
 77.วัดโป่งแรด id school : 18
 78.วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 id school : 77
 79.วัดไผ่ล้อม id school : 10
 80.สฤษดิเดช id school : 20
 81.อนุบาลจันทบุรี id school : 19
 82.อนุบาลบ้านหนองคล้า id school : 45
 83.ไทยรัฐวิทยา 14 id school : 50

Powered By www.thaieducation.net