สพป.ระยอง เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1. บ้านคลองทุเรียน id school : 13632
 2. บ้านคลองไผ่ id school : 13679
 3. บ้านน้ำกร่อย id school : 13701
 4. บ้านมะเดื่อ id school : 13689
 5. บ้านยางเอน id school : 13699
 6. บ้านสีระมัน id school : 13700
 7. บ้านหนองน้ำขุ่น id school : 13668
 8. บ้านหนองไทร id school : 13649
 9. บ้านห้วงหิน id school : 13656
 10. บ้านเจริญสุข id school : 13666
 11. บ้านเต้าปูนหาย id school : 13671
 12. บ้านเนินหย่อง id school : 13664
 13. วัดกะแส id school : 13615
 14. วัดคลองชากพง id school : 13636
 15. วัดท่ากง id school : 13658
 16. วัดบ้านนา id school : 13653
 17. วัดบุนนาค id school : 13631
 18. วัดพลงไสว id school : 13637
 19. วัดมงคลวุฒาวาส id school : 13643
 20. วัดสมอโพรง id school : 13635
 21. วัดสันติวัน id school : 13634
 22. วัดหนองกะพ้อ id school : 13648
 23. วัดโพธิ์ทอง id school : 13639
 24. ไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต) id school : 13680
 25.ชุมชนบ้านวังจันทน์ id school : 13686
 26.ชุมชนวัดกลางกร่ำ id school : 13618
 27.ชุมชนวัดตะเคียนงาม id school : 13657
 28.บ้านคลองบางบ่อ id school : 13683
 29.บ้านคลองป่าไม้ id school : 13616
 30.บ้านชงโค id school : 13685
 31.บ้านชำฆ้อ id school : 13690
 32.บ้านชำสมอ id school : 13622
 33.บ้านชุมแสง id school : 13674
 34.บ้านดอนสำราญ id school : 13640
 35.บ้านท่าลำบิด id school : 13655
 36.บ้านทุ่งเค็ด id school : 13654
 37.บ้านน้ำเป็น id school : 13693
 38.บ้านน้ำใส id school : 13697
 39.บ้านบึงตะกาด id school : 13676
 40.บ้านพลงตาเอี่ยม id school : 13684
 41.บ้านมาบช้างนอน id school : 13695
 42.บ้านมาบเหลาชะโอน id school : 13633
 43.บ้านยางงาม id school : 13617
 44.บ้านยุบตาเหน่ง id school : 13682
 45.บ้านวังหิน id school : 13662
 46.บ้านศรีประชา id school : 13691
 47.บ้านสองพี่น้อง id school : 13670
 48.บ้านสองสลึง id school : 13669
 49.บ้านสามแยกน้ำเป็น id school : 13694
 50.บ้านหนองคุย id school : 13621
 51.บ้านหนองม่วง id school : 13675
 52.บ้านห้วยทับมอญ id school : 13698
 53.บ้านห้วยยาง id school : 13672
 54.บ้านเขาช่องลม id school : 13692
 55.บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง id school : 13688
 56.บ้านเขาตลาด id school : 13687
 57.บ้านเขาตาอิ๋น id school : 13677
 58.บ้านเขาหินแท่น id school : 13667
 59.บ้านเนินดินแดง id school : 13665
 60.บ้านเนินสมบูรณ์ id school : 13629
 61.บ้านเนินสุขสำรอง id school : 13645
 62.บ้านเหมืองแร่ id school : 13696
 63.บ้านแก่งหวาย id school : 13678
 64.วัดกองดิน id school : 13624
 65.วัดคงคาวราราม id school : 13673
 66.วัดคลองปูน id school : 13627
 67.วัดจำรุง id school : 13651
 68.วัดชากมะกรูด id school : 13619
 69.วัดชุมนุมสูง id school : 13644
 70.วัดถนนกะเพรา id school : 13650
 71.วัดทุ่งควายกิน id school : 13646
 72.วัดปากน้ำพังราด id school : 13660
 73.วัดป่ายุบ id school : 13681
 74.วัดพลงช้างเผือก id school : 13641
 75.วัดพังราด id school : 13661
 76.วัดวังหว้า id school : 13663
 77.วัดสารนารถธรรมาราม id school : 13642
 78.วัดสุขไพรวัน id school : 13620
 79.วัดหนองกันเกรา id school : 13638
 80.วัดเกาะลอย id school : 13659
 81.วัดเขากะโดน id school : 13630
 82.วัดเขาน้อย id school : 13623
 83.วัดเขาสำรอง id school : 13625
 84.วัดเนินทราย id school : 13652
 85.วัดเนินยาง id school : 13628
 86.วัดเนินเขาดิน id school : 13647
 87.วัดไตรรัตนาราม id school : 13626

Powered By www.thaieducation.net