สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.กลางคลอง 27 id school : 11728
 2.คอตันคลอง 27 id school : 11750
 3.จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ id school : 11743
 4.ชลประทานอนุเคราะห์ id school : 11739
 5.ชุมชนวัดบ้านร่อม id school : 11650
 6.ชุมชนวัดระโสม id school : 11720
 7.ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) id school : 11794
 8.ชุมชนวัดสุเมธ id school : 11785
 9.ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) id school : 11664
 10.ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) id school : 11696
 11.ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ id school : 11709
 12.ตะโกดอนหญ้านาง id school : 11713
 13.นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) id school : 11668
 14.บ่อแร่ id school : 11661
 15.บ้านกะทุ่มลาย id school : 11741
 16.บ้านข่อยโทน id school : 11770
 17.บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 id school : 11616
 18.บ้านคู้คด id school : 11772
 19.บ้านช้าง id school : 11760
 20.บ้านดอนข่อย id school : 11712
 21.บ้านบ่อตาโล่ id school : 11733
 22.บ้านลำแดง id school : 11751
 23.บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) id school : 11732
 24.บ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) ยุบแล้ว DELETE id school : 11681
 25.บ้านเป็ด id school : 11754
 26.ปฐมวิทยาคาร id school : 11625
 27.ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) id school : 11660
 28.ประชาสามัคคี id school : 11615
 29.ประตูชัย id school : 11619
 30.พรพินิตพิทยาคาร id school : 11640
 31.พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) id school : 11737
 32.มุสลิมบำรุง id school : 11735
 33.ลุมพลีชนูปถัมภ์ id school : 11635
 34.วังน้อยวิทยาภูมิ id school : 11742
 35.วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) id school : 11628
 36.วัดกลางคลองสระบัว id school : 11617
 37.วัดกษัตราธิราช id school : 11623
 38.วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) id school : 11758
 39.วัดกุฎีประสิทธิ์ id school : 11745
 40.วัดกุฎีลาย id school : 11626
 41.วัดกุ่มแต้ id school : 11768
 42.วัดคานหาม id school : 11755
 43.วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) id school : 11683
 44.วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) id school : 11645
 45.วัดจอมเกษ id school : 11682
 46.วัดจำปา อุทัย id school : 11776
 47.วัดจําปา id school : 11644
 48.วัดช้าง id school : 11629
 49.วัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ) id school : 11636
 50.วัดดอกไม้ id school : 11706
 51.วัดดอนประดู่ id school : 11651
 52.วัดดอนพุดซา id school : 11767
 53.วัดดาวคะนอง id school : 11704
 54.วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) id school : 11778
 55.วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) id school : 11684
 56.วัดตูม id school : 11637
 57.วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) id school : 11676
 58.วัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) ยุบแล้ว DELETE id school : 11665
 59.วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) id school : 11687
 60.วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา id school : 11781
 61.วัดท้าวอู่ทอง id school : 11792
 62.วัดทำใหม่ id school : 11627
 63.วัดทุ่งมน id school : 11662
 64.วัดธรรมจริยา id school : 11725
 65.วัดนครโปรดสัตว์ id school : 11789
 66.วัดนนทรีย์ id school : 11701
 67.วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) id school : 11667
 68.วัดนาค id school : 11693
 69.วัดนางคุ่ม id school : 11659
 70.วัดนางชี id school : 11762
 71.วัดนาอุ่น id school : 11715
 72.วัดบัวงาม id school : 11643
 73.วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) id school : 11782
 74.วัดบางเดื่อ id school : 11689
 75.วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) id school : 11694
 76.วัดบ้านช้าง id school : 11740
 77.วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) id school : 11674
 78.วัดบ้านดาบ id school : 11671
 79.วัดบ้านม้า id school : 11697
 80.วัดบ้านหีบ id school : 11761
 81.วัดบ้านแถว id school : 11663
 82.วัดบึง id school : 11656
 83.วัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) id school : 11632
 84.วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) id school : 11700
 85.วัดปรีดาราม id school : 11678
 86.วัดปากกราน id school : 11630
 87.วัดปากคลอง (ประชามหาราช) id school : 11788
 88.วัดผดุงธรรม id school : 11722
 89.วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) id school : 11686
 90.วัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) id school : 11618
 91.วัดพระงาม id school : 11688
 92.วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) id school : 11622
 93.วัดพระญาติการาม id school : 11631
 94.วัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร id school : 11708
 95.วัดพรานนก id school : 11764
 96.วัดพะยอม id school : 11738
 97.วัดพุทไธศวรรย์ id school : 11641
 98.วัดภาชี id school : 11714
 99.วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) id school : 11748
 100.วัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) id school : 11680
 101.วัดมาบโพธิ์ id school : 11721
 102.วัดมเหยงค์ id school : 11666
 103.วัดยมนาตามธรรม id school : 11729
 104.วัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) id school : 11670
 105.วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) id school : 11675
 106.วัดลาดทราย id school : 11744
 107.วัดลาย (ทวีปัญญา) id school : 11672
 108.วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) id school : 11746
 109.วัดวงษ์สวรรค์ id school : 11727
 110.วัดวังแดงเหนือ id school : 11657
 111.วัดศรีประชา id school : 11726
 112.วัดศรีภวังค์ id school : 11685
 113.วัดศาลาลอย id school : 11658
 114.วัดศิวาราม id school : 11736
 115.วัดสฎางค์ id school : 11646
 116.วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 id school : 11774
 117.วัดสว่างอารมณ์ id school : 11747
 118.วัดสว่างอารมณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา id school : 11638
 119.วัดสะตือ id school : 11649
 120.วัดสะแก id school : 11752
 121.วัดสามเรือน id school : 11654
 122.วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) id school : 11677
 123.วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) id school : 11731
 124.วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ id school : 11783
 125.วัดหนองนาง id school : 11723
 126.วัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) id school : 11771
 127.วัดหนองบัว id school : 11717
 128.วัดหนองเป้า id school : 11724
 129.วัดหนองไม้ซุง id school : 11773
 130.วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) id school : 11734
 131.วัดหันตรา id school : 11642
 132.วัดหัวคุ้ง id school : 11716
 133.วัดหัวหิน id school : 11648
 134.วัดอินกัลยา id school : 30500
 135.วัดอุทการาม id school : 11718
 136.วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) id school : 11769
 137.วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) id school : 11786
 138.วัดเกาะเลิ่ง id school : 11692
 139.วัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ id school : 11719
 140.วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) id school : 11780
 141.วัดเทพคันธาราม id school : 11653
 142.วัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์) id school : 11691
 143.วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) id school : 11673
 144.วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) id school : 11705
 145.วัดแก้วตา id school : 11695
 146.วัดแค id school : 11652
 147.วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) id school : 11702
 148.วัดโคกกรวด id school : 11710
 149.วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) id school : 11775
 150.วัดโคกมะยม id school : 11756
 151.วัดโคกสังข์ id school : 11711
 152.วัดโคกโพธิ์ id school : 11766
 153.วัดโตนด id school : 11753
 154.วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) id school : 11690
 155.วัดโตนดเตี้ย id school : 11777
 156.วัดโบสถ์ id school : 11791
 157.วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ id school : 11779
 158.วัดโพธิ์ id school : 11787
 159.วัดโพธิ์ทอง id school : 11698
 160.วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) id school : 11669
 161.วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) id school : 11784
 162.วัดโพธิ์สาวหาญ id school : 11765
 163.วัดโพธิ์หอม id school : 11703
 164.วัดโพธิ์เอน id school : 11655
 165.วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) id school : 11679
 166.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) id school : 11633
 167.วัดไก่ id school : 11707
 168.วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) id school : 11647
 169.วัดไก่เตี้ย id school : 11790
 170.วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) id school : 11624
 171.วัดไทรงาม id school : 11763
 172.วัดไผ่ id school : 11621
 173.สิทธิพยากรณ์ id school : 11749
 174.สุดินสหราษฎร์ id school : 11634
 175.สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา id school : 11730
 176.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา id school : 11620
 177.เชาวน์วัศ id school : 11757
 178.โพธิ์ราษฎร์บำรุง id school : 11793
 179.โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) id school : 11759

Powered By www.thaieducation.net