สพป.กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.ดาราคาม id school : 205
 2.ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ id school : 194
 3.ทุ่งมหาเมฆ id school : 202
 4.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) id school : 210
 5.บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) id school : 211
 6.ประถมทวีธาภิเศก id school : 219
 7.ประถมนนทรี id school : 197
 8.พญาไท id school : 206
 9.พระตำหนักสวนกุหลาบ id school : 192
 10.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) id school : 214
 11.พิบูลอุปถัมภ์ id school : 209
 12.มหาวีรานุวัตร id school : 199
 13.ราชวินิต id school : 193
 14.ราชวินิตประถมบางแค id school : 223
 15.วัดชนะสงคราม id school : 190
 16.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) id school : 200
 17.วัดช่างเหล็ก id school : 220
 18.วัดด่าน id school : 198
 19.วัดนาคปรก id school : 224
 20.วัดประยุรวงศาวาส id school : 215
 21.วัดพลับพลาชัย id school : 195
 22.วัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) id school : 212
 23.วัดสังข์กระจาย id school : 217
 24.วัดหงส์รัตนาราม id school : 218
 25.วัดหนัง id school : 225
 26.วัดอมรินทราราม id school : 221
 27.วัดอุทัยธาราม id school : 208
 28.วัดเจ้ามูล id school : 216
 29.วัดเวตวันธรรมาวาส id school : 203
 30.วัดโสมนัส id school : 196
 31.สายน้ำทิพย์ id school : 204
 32.อนุบาลพิบูลเวศม์ id school : 207
 33.อนุบาลวัดนางนอง id school : 226
 34.อนุบาลวัดปรินายก id school : 191
 35.อนุบาลสามเสนฯ id school : 201
 36.โฆสิตสโมสร id school : 222
 37.ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ id school : 213

Powered By www.thaieducation.net