สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.จันทราราษฎร์ id school : 18239
 2.ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) id school : 18226
 3.ชุมชนบ้านดอนโม่ id school : 18273
 4.ชุมชนวัดเนินม่วง id school : 18247
 5.บ้านคลองน้ำโจน id school : 18302
 6.บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง id school : 18307
 7.บ้านคลองม่วง id school : 18314
 8.บ้านคลองสมบูรณ์ id school : 18319
 9.บ้านคลองสำราญ id school : 18312
 10.บ้านคลองโพธิ์พัฒนา id school : 18321
 11.บ้านคลองไทร id school : 18292
 12.บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา id school : 18331
 13.บ้านงิ้วแบ้ id school : 18196
 14.บ้านชุมม่วง id school : 18323
 15.บ้านดงคู้ id school : 18197
 16.บ้านดงสีเสียด id school : 18272
 17.บ้านดอนกระดูกเนื้อ id school : 18276
 18.บ้านดอนจังหัน id school : 18238
 19.บ้านดอนพลอง id school : 18264
 20.บ้านตลิ่งสูงสามัคคี id school : 18322
 21.บ้านตลุกข่อยน้ำ id school : 18288
 22.บ้านตะกรุด id school : 18310
 23.บ้านตะเคียนงาม id school : 18311
 24.บ้านตะแบกงาม id school : 18309
 25.บ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม id school : 18332
 26.บ้านท่าตะโก id school : 18267
 27.บ้านท่ามะกรูด id school : 18318
 28.บ้านทุ่งตัน id school : 18243
 29.บ้านทุ่งท่าเสา id school : 18191
 30.บ้านทุ่งรวงทอง id school : 18290
 31.บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย id school : 18254
 32.บ้านบ่อกะปุง id school : 18245
 33.บ้านบึงราษฎร์ id school : 18215
 34.บ้านบึงหล่ม id school : 18244
 35.บ้านบุรีรัมย์ id school : 18269
 36.บ้านปางขนุน id school : 18297
 37.บ้านปางงู id school : 18327
 38.บ้านปางสวรรค์ id school : 18328
 39.บ้านปางสุด id school : 18294
 40.บ้านพนาสวรรค์ id school : 18320
 41.บ้านมาบแก id school : 18253
 42.บ้านยอดห้วยแก้ว id school : 18300
 43.บ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร id school : 18333
 44.บ้านยุบใหญ่ id school : 18299
 45.บ้านลานตะแบก id school : 18305
 46.บ้านวังชุมพร id school : 18289
 47.บ้านวังซ่าน id school : 18313
 48.บ้านวังน้ำขาว id school : 18287
 49.บ้านวังยิ้มแย้ม id school : 18279
 50.บ้านวังสำราญ id school : 18262
 51.บ้านวังหิน id school : 18284
 52.บ้านศรีทอง id school : 18286
 53.บ้านศรีไกรลาศ id school : 18283
 54.บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ id school : 18265
 55.บ้านสะเดาซ้าย id school : 18285
 56.บ้านหนองคล้า id school : 18195
 57.บ้านหนองจิก id school : 18326
 58.บ้านหนองจิกรี id school : 18271
 59.บ้านหนองชำนาญ id school : 18270
 60.บ้านหนองนมวัว id school : 18278
 61.บ้านหนองน้ำเขียว id school : 18209
 62.บ้านหนองน้ำแดง id school : 18251
 63.บ้านหนองบอนใต้ id school : 18242
 64.บ้านหนองละมาน id school : 18193
 65.บ้านหนองเจ็ดหาบ id school : 18198
 66.บ้านหนองเสือ id school : 18227
 67.บ้านหนองแฟบ id school : 18249
 68.บ้านหนองไม้ id school : 18301
 69.บ้านหินดาด id school : 18293
 70.บ้านเขาจั๊กจั่น id school : 18325
 71.บ้านเขาแม่กระทู้ id school : 18306
 72.บ้านเทพมงคลทอง id school : 18303
 73.บ้านเนินใหม่ id school : 18291
 74.บ้านเปราะ id school : 18308
 75.บ้านโคกกว้าง id school : 18229
 76.บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี id school : 18268
 77.บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) id school : 18221
 78.บ้านใหม่ศรีนคร id school : 18296
 79.บ้านไทรทองสามัคคี id school : 18250
 80.บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล id school : 18304
 81.ราษฎร์ร่วมสามัคคี id school : 18219
 82.วัดคลองจินดา id school : 18231
 83.วัดคลองธรรม id school : 18224
 84.วัดคลองสองหน่อ id school : 18205
 85.วัดคลองสาลี id school : 18258
 86.วัดจันทร์ทอง id school : 18206
 87.วัดจิกลาด id school : 18230
 88.วัดดงหนองหลวง id school : 18281
 89.วัดด่านช้าง id school : 18190
 90.วัดตาสังใต้ id school : 18207
 91.วัดท่างิ้ว id school : 18208
 92.วัดท่าแรต id school : 18234
 93.วัดธรรมจริยาวาส id school : 18225
 94.วัดธรรมรักขิตาราม id school : 18200
 95.วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) id school : 18211
 96.วัดบ้านคลอง id school : 18236
 97.วัดบ้านพลัง id school : 18222
 98.วัดบ้านวัง id school : 18203
 99.วัดบ้านวังดินดาด ยุบแล้ว DELETE id school : 18263
 100.วัดบ้านแดน id school : 18217
 101.วัดบ้านไผ่ id school : 18204
 102.วัดบ้านไร่ id school : 18246
 103.วัดประสาทวิถี id school : 18212
 104.วัดมงคลสถิตย์ id school : 18214
 105.วัดมาบมะขาม id school : 18188
 106.วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) id school : 18192
 107.วัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) id school : 18259
 108.วัดวิมลประชาราษฎร์ id school : 18235
 109.วัดวิวิตตาราม id school : 18213
 110.วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม id school : 18280
 111.วัดศรัทธาราม ยุบแล้ว DELETE id school : 18189
 112.วัดศรีกัลยานุสรณ์ id school : 18315
 113.วัดสระแก้ว id school : 18274
 114.วัดสวนขวัญ id school : 18275
 115.วัดสวนหลวง id school : 18248
 116.วัดสังขสุทธาวาส id school : 18202
 117.วัดสังฆวิถี id school : 18241
 118.วัดหนองกรด id school : 18223
 119.วัดหนองกระทุ่ม id school : 18255
 120.วัดหนองตางู id school : 18228
 121.วัดหนองปลาไหล id school : 18194
 122.วัดหนองมะขาม id school : 18220
 123.วัดหนองยาว id school : 18282
 124.วัดหนองไร่ id school : 18240
 125.วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) id school : 18232
 126.วัดอ่างทอง id school : 18237
 127.วัดเกาะเปา id school : 18261
 128.วัดเขาสมุก id school : 18277
 129.วัดเขาห้วยลุง id school : 18218
 130.วัดเจริญผล id school : 18187
 131.วัดเทพสถาพร id school : 18216
 132.วัดแหลมทองธรรมจักร id school : 18256
 133.วัดโพธิ์ขวัญ id school : 18199
 134.วัดใหม่สามัคคี id school : 18266
 135.สวนป่าแม่กะสี id school : 18317
 136.สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง id school : 18298
 137.หัดไทยวิทยาอุทิศ id school : 18233
 138.อนุบาลชุมตาบง id school : 18324
 139.อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) id school : 18210
 140.อนุบาลบรรพพิสัย ยุบแล้ว DELETE id school : 30665
 141.อนุบาลลาดยาว id school : 18257
 142.อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) id school : 18295
 143.อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) id school : 18316
 144.เขาหินกราวประชาสรรค์ id school : 18329
 145.โรงเรียนบ้านปางชัย id school : 18330
 146.ไตรประชาสามัคคี id school : 18260
 147.ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ id school : 18252
 148.ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) id school : 18201

Powered By www.thaieducation.net