สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านบางโหนด id school : 17891
 2.ชุมชนวัดทอนหงส์ id school : 17780
 3.ชุมชนวัดบางคู id school : 17898
 4.ชุมชนวัดปัณณาราม id school : 17861
 5.ชุมชนวัดสระแก้ว id school : 17843
 6.ชุมชนวัดอินทคีรี id school : 17791
 7.ชุมชนวัดเทพราช id school : 17869
 8.ชุมชนใหม่ id school : 17828
 9.ท่าศาลา id school : 17827
 10.บ้านขุนทะเล id school : 17919
 11.บ้านคลองตีนเป็ด id school : 17864
 12.บ้านคลองวัง id school : 17903
 13.บ้านคลองเหลง id school : 17902
 14.บ้านคลองแคว id school : 17795
 15.บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) id school : 17905
 16.บ้านฉาง id school : 17805
 17.บ้านช่องเขาหมาก id school : 17881
 18.บ้านชุมขลิง id school : 17785
 19.บ้านต้นจันทน์ id school : 17858
 20.บ้านท่าจันทน์ id school : 17909
 21.บ้านท่าน้อย id school : 17897
 22.บ้านท่าม่วง id school : 17910
 23.บ้านท่าสูง id school : 17825
 24.บ้านทุ่งขันหมาก id school : 17851
 25.บ้านทุ่งครั้ง id school : 17886
 26.บ้านทุ่งชน id school : 17849
 27.บ้านทุ่งหัวนา id school : 17883
 28.บ้านทุ่งเกราะ id school : 17837
 29.บ้านนบ id school : 17915
 30.บ้านน้ำขาว id school : 17856
 31.บ้านน้ำฉา id school : 17872
 32.บ้านน้ำร้อน id school : 17882
 33.บ้านบ่อกรูด id school : 17800
 34.บ้านบางฉาง id school : 17879
 35.บ้านประชาอารี id school : 17839
 36.บ้านปราบราษฏร์อุทิศ id school : 17884
 37.บ้านปลายทอน id school : 17859
 38.บ้านปากดวด id school : 17802
 39.บ้านปากลง id school : 17911
 40.บ้านปากเจา id school : 17809
 41.บ้านพังปริง id school : 17801
 42.บ้านพังหรัน id school : 17923
 43.บ้านพิตำ id school : 17914
 44.บ้านวังลุง id school : 17783
 45.บ้านวัดใน id school : 17896
 46.บ้านสระบัว id school : 17824
 47.บ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92 id school : 17833
 48.บ้านสะพานหัน id school : 17829
 49.บ้านสำนักม่วง id school : 17812
 50.บ้านสุวรรณเขต id school : 17866
 51.บ้านหนองหว้า id school : 17808
 52.บ้านหนับเภา id school : 17847
 53.บ้านหน้าเขาวัด id school : 17807
 54.บ้านห้วยทรายทอง id school : 17867
 55.บ้านอินทนิน id school : 17846
 56.บ้านเขาทราย id school : 17875
 57.บ้านเขาฝ้าย id school : 17862
 58.บ้านเขายวนเฒ่า id school : 17870
 59.บ้านเขาหัวช้าง id school : 17901
 60.บ้านเขาใหญ่ id school : 17852
 61.บ้านเปร็ต id school : 17894
 62.บ้านเผียน id school : 17871
 63.บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) id school : 17844
 64.บ้านแขวงเภา id school : 17906
 65.บ้านโรงเหล็ก id school : 17921
 66.บ้านในตูล id school : 17925
 67.บ้านในถุ้ง id school : 17826
 68.บ้านในเขียว 1 id school : 17781
 69.บ้านในเขียว 2 id school : 17782
 70.บ้านในเพลา id school : 17895
 71.บ้านไสพลู id school : 17876
 72.บ้านไสเหรียง id school : 17877
 73.ปทุมานุกูล id school : 17821
 74.ราชประชานุเคราะห์ 8 id school : 17823
 75.วัดกระดังงา id school : 17893
 76.วัดกลาง id school : 17855
 77.วัดกำแพงถม id school : 17787
 78.วัดขรัวช่วย id school : 17887
 79.วัดคงคา id school : 17917
 80.วัดคงคาวดี id school : 17889
 81.วัดคงคาเลียบ id school : 17854
 82.วัดคีรีวง id school : 17907
 83.วัดจอมทอง id school : 17880
 84.วัดจันทาราม id school : 17811
 85.วัดจันพอ id school : 17803
 86.วัดชนสังขรณพิจิตร id school : 17873
 87.วัดชนาราม id school : 17857
 88.วัดชลธาราม id school : 17822
 89.วัดชัยธารามประดิษฐ์ id school : 17840
 90.วัดดอนใคร id school : 17799
 91.วัดถ้ำเทียนถวาย id school : 17860
 92.วัดทางขึ้น id school : 17817
 93.วัดท้าวโทะ id school : 17790
 94.วัดธารน้ำฉา id school : 17868
 95.วัดนากัน id school : 17789
 96.วัดนากุน id school : 17848
 97.วัดนาเหรง id school : 17924
 98.วัดน้ำตก id school : 17842
 99.วัดประดู่หอม id school : 17819
 100.วัดประทุมทายการาม id school : 17878
 101.วัดปลักปลา id school : 17810
 102.วัดป่า(ท่าขึ้น) id school : 17813
 103.วัดปากด่าน id school : 17888
 104.วัดพรหมโลก id school : 17793
 105.วัดพระอาสน์ id school : 17830
 106.วัดพระเลียบ id school : 17818
 107.วัดยางงาม id school : 17816
 108.วัดยางทอง id school : 17836
 109.วัดศิลาชลเขต id school : 17874
 110.วัดสระประดิษฐ์ id school : 17832
 111.วัดสวนศิขรบรรพต id school : 17890
 112.วัดสากเหล็ก id school : 17798
 113.วัดสุชน id school : 17865
 114.วัดสุธรรมาราม id school : 17853
 115.วัดสโมสร id school : 17834
 116.วัดสโมสรสันนิบาต id school : 17885
 117.วัดหญ้าปล้อง id school : 17804
 118.วัดหมาย id school : 17814
 119.วัดหลวงครู id school : 17786
 120.วัดเขา (วันครู2501) id school : 17892
 121.วัดเขาขุนพนม id school : 17792
 122.วัดเขาน้อย id school : 17850
 123.วัดเขาปูน id school : 17794
 124.วัดเจดีย์หลวง id school : 17900
 125.วัดเทวดาราม id school : 17815
 126.วัดเปียน id school : 17913
 127.วัดโคกเหล็ก id school : 17831
 128.วัดโทเอก id school : 17796
 129.วัดโมคลาน id school : 17835
 130.วัดโยธาธรรม id school : 17788
 131.วัดโรงเหล็ก id school : 17920
 132.วัดใหม่ id school : 17784
 133.เคียงศิริ id school : 17926

Powered By www.thaieducation.net