สพป.นครราชสีมา เขต 4 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.กิริวัฒนศักดิ์ id school : 10176
 2.ขนงพระใต้ id school : 10261
 3.คลองแจ้งวิทยา id school : 10238
 4.คลองไทรวิทยาสิทธิ์ id school : 10239
 5.คีรีวัฒนา id school : 10216
 6.จตุรคามสามัคคี id school : 10149
 7.ชินวงศ์อุปถัมภ์ id school : 10172
 8.ถนนมิตรภาพ id school : 10221
 9.ทับ6วิทยาคาร id school : 10240
 10.นาหว้าไตรประชาคม id school : 10212
 11.นิคมชลประทานสงเคราะห์ id school : 10318
 12.นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 id school : 10319
 13.นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 id school : 10305
 14.นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 id school : 10265
 15.นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 id school : 10259
 16.นิยมมิตรวิทยาคาร id school : 10204
 17.บ้านกุดขมิ้น id school : 10191
 18.บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) id school : 10147
 19.บ้านกุดชะนวน "รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" id school : 10217
 20.บ้านกุดน้อย id school : 10198
 21.บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ id school : 10156
 22.บ้านกุดหัวช้าง id school : 10157
 23.บ้านกุดโง้ง id school : 10302
 24.บ้านคลองดินดำ id school : 10326
 25.บ้านคลองตะแบก id school : 10222
 26.บ้านคลองมะค่าหิน id school : 10297
 27.บ้านคลองยาง id school : 10313
 28.บ้านคลองเดื่อ id school : 10321
 29.บ้านคลองเสือ id school : 10322
 30.บ้านซับชุมพล id school : 10250
 31.บ้านซับตะเคียน id school : 10223
 32.บ้านซับน้อย id school : 10303
 33.บ้านซับน้ำเย็น id school : 10284
 34.บ้านซับศรีจันทร์ id school : 10205
 35.บ้านซับหวาย id school : 10314
 36.บ้านซับเศรษฐี id school : 10264
 37.บ้านซับใต้ id school : 10292
 38.บ้านซับใต้ id school : 10196
 39.บ้านดอนเมือง id school : 10211
 40.บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) id school : 10235
 41.บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) id school : 10186
 42.บ้านท่าช้าง id school : 10323
 43.บ้านท่ามะนาว id school : 10315
 44.บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์) id school : 10316
 45.บ้านทุ่งสะแบง id school : 10173
 46.บ้านน้อยกุดคล้า id school : 10187
 47.บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) id school : 10310
 48.บ้านนากลาง id school : 10152
 49.บ้านนาดีศรีสะอาด id school : 10236
 50.บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) id school : 10153
 51.บ้านบ่อทอง id school : 10320
 52.บ้านบุ่งเตย id school : 10327
 53.บ้านบุตาสง id school : 10163
 54.บ้านบุใหญ่ id school : 10177
 55.บ้านปรางคล้า id school : 10324
 56.บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) id school : 10277
 57.บ้านป่ากล้วย id school : 10301
 58.บ้านปางละกอ id school : 10193
 59.บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) id school : 10278
 60.บ้านปางโก id school : 10208
 61.บ้านป่าไผ่ id school : 10273
 62.บ้านมะค่างาม id school : 10206
 63.บ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) id school : 10169
 64.บ้านมะเกลือใหม่ id school : 10174
 65.บ้านลาดบัวขาว id school : 10225
 66.บ้านลำทองหลาง id school : 10279
 67.บ้านวังกระสวย id school : 10194
 68.บ้านวังกะทะ id school : 10298
 69.บ้านวังราง id school : 10231
 70.บ้านวังรางน้อย id school : 10165
 71.บ้านวังรางใหญ่ id school : 10164
 72.บ้านวังสีสด id school : 10269
 73.บ้านวังโรงน้อย id school : 10195
 74.บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี id school : 10232
 75.บ้านวังไทร id school : 10304
 76.บ้านส้มกบงาม id school : 10183
 77.บ้านสระเพลง id school : 10178
 78.บ้านสลักใด id school : 10148
 79.บ้านสองคร id school : 10192
 80.บ้านสอยดาว id school : 10274
 81.บ้านสายชนวน id school : 10275
 82.บ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) id school : 10243
 83.บ้านหนองกระทุ่ม id school : 10233
 84.บ้านหนองกะทุ่ม id school : 10276
 85.บ้านหนองขวางวิทยา id school : 10299
 86.บ้านหนองขาม id school : 10219
 87.บ้านหนองคุ้มวิทยา id school : 10287
 88.บ้านหนองจอก id school : 10288
 89.บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม id school : 10289
 90.บ้านหนองตอ id school : 10271
 91.บ้านหนองตะกู id school : 10260
 92.บ้านหนองตะไก้ ยุบแล้ว DELETE id school : 10188
 93.บ้านหนองตาแก้ว id school : 10280
 94.บ้านหนองบอน id school : 10154
 95.บ้านหนองบัว id school : 10226
 96.บ้านหนองบัวน้อย id school : 10247
 97.บ้านหนองพยอม ยุบแล้ว DELETE id school : 10189
 98.บ้านหนองม่วง id school : 10166
 99.บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) id school : 10281
 100.บ้านหนองสลักได id school : 10200
 101.บ้านหนองสาหร่าย id school : 10317
 102.บ้านหนองหญ้าขาว id school : 10253
 103.บ้านหนองหมาก id school : 10266
 104.บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) id school : 10254
 105.บ้านหนองอีเหลอ id school : 10282
 106.บ้านหนองเบน id school : 10171
 107.บ้านหนองเลา id school : 10168
 108.บ้านหนองแวง id school : 10190
 109.บ้านหนองโอง id school : 10214
 110.บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) id school : 10270
 111.บ้านหนองไผ่ id school : 10252
 112.บ้านหนองไม้ตาย id school : 10248
 113.บ้านหนองไม้ตาย id school : 10167
 114.บ้านหมูสี id school : 10325
 115.บ้านห้วยตะคร้อ id school : 10151
 116.บ้านห้วยตะแคง id school : 10246
 117.บ้านห้วยตะแคงใต้ id school : 10245
 118.บ้านห้วยลุง id school : 10229
 119.บ้านห้วยไผ่ id school : 10162
 120.บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) id school : 10215
 121.บ้านหัวป้าง id school : 10295
 122.บ้านหินดาด id school : 10306
 123.บ้านหินเพิง id school : 10307
 124.บ้านเขาจันทน์หอม id school : 10262
 125.บ้านเขาวง id school : 10308
 126.บ้านเขาแก้ว id school : 10296
 127.บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) id school : 10224
 128.บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) id school : 10185
 129.บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) id school : 10159
 130.บ้านโคกหินเหล็กไฟ id school : 10158
 131.บ้านโค้งยาง ยุบแล้ว DELETE id school : 30942
 132.บ้านโนนกระโดน id school : 10293
 133.บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 id school : 10218
 134.บ้านโนนประดู่ id school : 10230
 135.บ้านโนนรัง id school : 10197
 136.บ้านโนนสง่า id school : 10251
 137.บ้านโนนเสลา id school : 10199
 138.บ้านโป่งกะสัง id school : 10309
 139.บ้านโป่งตาลอง id school : 10286
 140.บ้านโป่งวัวแดง id school : 10268
 141.บ้านโศกน้อย id school : 10294
 142.บ้านโสกแจ้ง id school : 10184
 143.บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) id school : 10201
 144.บ้านใหม่สันติ id school : 10175
 145.บ้านใหม่สำโรง id school : 10227
 146.บ้านไร่โคกสูง id school : 10170
 147.บ้ายห้วยทรายวิทยา ยุบแล้ว DELETE id school : 30943
 148.บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ id school : 10255
 149.ประชารัฐวิทยา id school : 10300
 150.ประชาราษฎร์สามัคคี id school : 10209
 151.ผ่านศึกสงเคราะห์ id school : 10291
 152.พรพิทยาคม id school : 10202
 153.ระดมวิทยานุสรณ์ id school : 10180
 154.รามวิทยาประชานุสรณ์ id school : 10210
 155.วัดกลางดง id school : 10257
 156.วัดกุดเวียน id school : 10160
 157.วัดขนงพระเหนือ id school : 10263
 158.วัดบันไดม้า id school : 10285
 159.วัดมิตรภาพวนาราม id school : 10258
 160.วัดวชิราลงกรณวราราม id school : 10311
 161.วันอาสาพัฒนา 2520 id school : 10267
 162.สง่าพัฒนา id school : 10241
 163.สระน้ำใสวิทยา id school : 10290
 164.สันติพัฒนา id school : 10234
 165.สันติวิทยา id school : 10161
 166.หนองน้ำขุ่น id school : 10228
 167.หนองน้ำใส id school : 10242
 168.หนองแวงพิทยาคม id school : 10213
 169.ห้วยทรายวิทยาคม id school : 10244
 170.อนุบาลประชารัฐสามัคคี id school : 10179
 171.เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 id school : 10203
 172.เจียรวนนท์อุทิศ 1 id school : 10220
 173.เติมแสงไขปากช่องวิทยา id school : 10283
 174.เที่ยงธรรมวิทยา id school : 10207
 175.เบทาโกรวิทยา id school : 10256
 176.เสนารัฐวิทยาคาร id school : 10272
 177.เสมาวิทยา id school : 10182
 178.แหลมทองวิทยานุสรณ์ id school : 10181
 179.โค้งยางวิทยา id school : 10150
 180.โนนกราดสามัคคี id school : 10249
 181.โนนค่าวิทยา id school : 10155
 182.ไตรรัตน์วิทยาคาร id school : 10312
 183.ไทยวัฒนาประชารัฐ id school : 10237

Powered By www.thaieducation.net