สพป.นครราชสีมา เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.กันเกราพิทยาคม id school : 9248
 2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ id school : 9210
 3.ชลประทานสงเคราะห์ id school : 9133
 4.ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ id school : 9183
 5.ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง id school : 9148
 6.ชุมชนบ้านเพชร id school : 9211
 7.ดอนท้าววิทยา id school : 9230
 8.ตำบลบ้านโพธิ์ id school : 9144
 9.ตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) id school : 9109
 10.ทหารอากาศบำรุง id school : 9175
 11.บ้านกระถินหนองเครือชุด id school : 9234
 12.บ้านกระเพรา id school : 9228
 13.บ้านกระโดน id school : 9168
 14.บ้านกรูดหนองออก id school : 9119
 15.บ้านกล้วยจอหอ id school : 9120
 16.บ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง) id school : 9212
 17.บ้านขามชั่งโค id school : 9213
 18.บ้านขามเฒ่า id school : 9190
 19.บ้านคนชุม id school : 9149
 20.บ้านคล้าโนนคราม id school : 9229
 21.บ้านคอนน้อย id school : 9202
 22.บ้านคอหงษ์ id school : 9237
 23.บ้านจอหอ id school : 9121
 24.บ้านจันอัด id school : 9191
 25.บ้านซาด id school : 9241
 26.บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 539) id school : 9242
 27.บ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง id school : 9153
 28.บ้านดอนขวาง id school : 9184
 29.บ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) id school : 9195
 30.บ้านดอนผวา id school : 9235
 31.บ้านดอนม่วง id school : 9249
 32.บ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) id school : 9198
 33.บ้านด่านติง id school : 9192
 34.บ้านด่านทองหลาง id school : 9203
 35.บ้านด่านเกวียน id school : 9205
 36.บ้านต่างตา id school : 9170
 37.บ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี) id school : 9250
 38.บ้านทับช้าง id school : 9176
 39.บ้านทุ่งกระโดน id school : 9161
 40.บ้านธารปราสาท id school : 9207
 41.บ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์ id school : 9214
 42.บ้านบึงตะโก id school : 9151
 43.บ้านบึงทับช้าง id school : 9118
 44.บ้านบึงสาร id school : 9160
 45.บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) id school : 9125
 46.บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) id school : 9231
 47.บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย id school : 9165
 48.บ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์) id school : 9150
 49.บ้านพลจลก id school : 9226
 50.บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) id school : 9221
 51.บ้านพะเนา id school : 9152
 52.บ้านพะไล id school : 9185
 53.บ้านพุดซา id school : 9154
 54.บ้านภูเขาลาด id school : 9145
 55.บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) id school : 9146
 56.บ้านมะค่า id school : 9141
 57.บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณฯ) id school : 9224
 58.บ้านมะรุม id school : 9216
 59.บ้านมาบมะค่า id school : 9179
 60.บ้านยองแยง id school : 9180
 61.บ้านยางน้อยหัวสิบ id school : 9147
 62.บ้านระกาย id school : 9122
 63.บ้านลองตอง id school : 9142
 64.บ้านละลมโพธิ์ id school : 9155
 65.บ้านลำเชิงไกร id school : 9116
 66.บ้านวังม่วง id school : 9208
 67.บ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) id school : 9197
 68.บ้านส้มมิตรภาพที่93 id school : 9194
 69.บ้านสะพาน id school : 9236
 70.บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) id school : 9215
 71.บ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) id school : 9162
 72.บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. id school : 9218
 73.บ้านหญ้าคาเหนือ id school : 9209
 74.บ้านหนองกระทุ่ม id school : 9166
 75.บ้านหนองจำปา id school : 9251
 76.บ้านหนองตะลุมปุ๊ก id school : 9171
 77.บ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา) id school : 9223
 78.บ้านหนองตาคง id school : 9172
 79.บ้านหนองนา id school : 9219
 80.บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์) id school : 9143
 81.บ้านหนองปรู id school : 9169
 82.บ้านหนองพลวง id school : 9158
 83.บ้านหนองพลวงใหญ่ id school : 9124
 84.บ้านหนองพลอง id school : 9189
 85.บ้านหนองม้า id school : 9222
 86.บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) id school : 9157
 87.บ้านหนองระเวียง id school : 9181
 88.บ้านหนองรังกา id school : 9113
 89.บ้านหนองสมอประชาพัฒนา id school : 9177
 90.บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) id school : 9200
 91.บ้านหนองอ้อ id school : 9233
 92.บ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) id school : 9112
 93.บ้านหนองแจง id school : 9227
 94.บ้านหนองโจด id school : 9238
 95.บ้านหนองไข่น้ำ id school : 9167
 96.บ้านหนองไผ่ล้อม id school : 9134
 97.บ้านหมื่นไวย id school : 9182
 98.บ้านหลักร้อย id school : 9136
 99.บ้านหลุมข้าว id school : 9245
 100.บ้านหัวทะเล id school : 9138
 101.บ้านเกรียมโนนสำโรง id school : 9187
 102.บ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา id school : 9225
 103.บ้านเปราะหอมพัฒนา id school : 9220
 104.บ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี) id school : 9196
 105.บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) id school : 9243
 106.บ้านเมืองที id school : 9232
 107.บ้านเสลาถั่วแปบ id school : 9217
 108.บ้านเหล่าพิทยาคม id school : 9193
 109.บ้านโกรกเดือนห้า id school : 9163
 110.บ้านโคกสูง id school : 9115
 111.บ้านโคกไผ่-ขนาย id school : 9139
 112.บ้านโตนด id school : 9204
 113.บ้านโนนมะกอก id school : 9199
 114.บ้านโนนมันเทศ id school : 9240
 115.บ้านโป่งแมลงวัน id school : 9110
 116.บ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) id school : 9246
 117.บ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) id school : 9123
 118.บ้านไพ id school : 9188
 119.บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) id school : 9244
 120.บึงพญาปราบ id school : 9140
 121.บึงสาลี id school : 9156
 122.ประชาสามัคคี id school : 9178
 123.วัดทุ่งสว่าง id school : 9132
 124.วัดบ้านด่านคนคบ id school : 9201
 125.วัดบ้านหนองบัวศาลา id school : 9173
 126.วัดสระแก้ว id school : 9127
 127.วัดสว่างอารมณ์ id school : 9117
 128.วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร๗ id school : 9137
 129.สวนหม่อน id school : 9128
 130.สามัคคีรถไฟ id school : 9129
 131.สุขานารี id school : 9130
 132.สุขานารี 2 (หนองขอน) id school : 9114
 133.อนุบาลตลาดแค id school : 9206
 134.อนุบาลนครราชสีมา id school : 9131
 135.อ่างหนองแหนประชาสามัคคี id school : 9174
 136.อ่างห้วยยาง id school : 9164
 137.เคหะประชาสามัคคี id school : 9135
 138.เมืองนครราชสีมา id school : 9126
 139.เสนานุเคราะห์ id school : 9159
 140.โคกเพชรสระมโนรา id school : 9111
 141.โพธารามพิทยาคม id school : 9247
 142.ไตรคามสามัคคี id school : 9186
 143.ไตรมิตรวิทยา id school : 9239

Powered By www.thaieducation.net