สพป.ตรัง เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.ต้นบากราษฎร์บำรุง id school : 7904
 2.ทุ่งรวงทอง id school : 7963
 3.ทุ่งไทรทอง id school : 7991
 4.บ้านกลางนา id school : 7922
 5.บ้านคลองทรายขาว id school : 7926
 6.บ้านคลองปะเหลียน id school : 7931
 7.บ้านคลองลำปริง id school : 8031
 8.บ้านคลองเต็ง id school : 7900
 9.บ้านควนปริง id school : 7885
 10.บ้านควนยวน id school : 7936
 11.บ้านควนยาง id school : 7935
 12.บ้านควนสระแก้ว id school : 7895
 13.บ้านควนสวรรค์ id school : 8030
 14.บ้านควนอินทนินงาม id school : 7933
 15.บ้านควนเคี่ยม id school : 7934
 16.บ้านควนโพธิ์ id school : 7953
 17.บ้านควนไม้ดำ id school : 7978
 18.บ้านช่อง id school : 8017
 19.บ้านด่าน id school : 7914
 20.บ้านตะเสะ id school : 8036
 21.บ้านทอนพลา id school : 7945
 22.บ้านทอนหาน id school : 7960
 23.บ้านท่าข้าม id school : 7961
 24.บ้านท่าคลอง id school : 7989
 25.บ้านท่าบันได id school : 7932
 26.บ้านท่าเทศ id school : 7992
 27.บ้านทุ่งกอ id school : 8041
 28.บ้านทุ่งค่าย id school : 7937
 29.บ้านทุ่งนา id school : 7912
 30.บ้านทุ่งนา(เมือง) id school : 7927
 31.บ้านทุ่งปาหนัน id school : 7986
 32.บ้านทุ่งมะขามป้อม id school : 7967
 33.บ้านทุ่งยาว id school : 7965
 34.บ้านทุ่งศาลา id school : 7946
 35.บ้านทุ่งส้มป่อย id school : 8034
 36.บ้านทุ่งหนองแห้ง id school : 7949
 37.บ้านทุ่งเกาะญวน id school : 7956
 38.บ้านนาทะเล id school : 8038
 39.บ้านนาทุ่ง id school : 8012
 40.บ้านนานิน id school : 7930
 41.บ้านนาป้อ id school : 7886
 42.บ้านนายายหม่อม id school : 7952
 43.บ้านนาโตง id school : 7929
 44.บ้านบกหัก id school : 8043
 45.บ้านบางด้วน id school : 7970
 46.บ้านบางยาง id school : 7898
 47.บ้านบ้าหวี id school : 8042
 48.บ้านปะเหลียน id school : 7981
 49.บ้านปากปรน id school : 8047
 50.บ้านปากห้วย id school : 7910
 51.บ้านปากไพ id school : 7921
 52.บ้านป่าแก่ id school : 7969
 53.บ้านยวนโปะ id school : 7968
 54.บ้านย่านตาขาว id school : 7951
 55.บ้านยูงงาม id school : 7939
 56.บ้านลำปลอกเหนือ id school : 7979
 57.บ้านลำพิกุล id school : 7944
 58.บ้านลำแคลง id school : 7982
 59.บ้านลิพัง id school : 7985
 60.บ้านวังศิลา id school : 7977
 61.บ้านสามแยก id school : 7959
 62.บ้านสุโสะ id school : 7987
 63.บ้านหนองชวด id school : 7928
 64.บ้านหนองชุมแสง id school : 7941
 65.บ้านหนองยวน id school : 8032
 66.บ้านหนองยายแม็ม id school : 7972
 67.บ้านหนองหว้า id school : 7966
 68.บ้านหนองเจ็ดบาท id school : 8010
 69.บ้านหนองเรี้ย id school : 7903
 70.บ้านหนองโต๊ะ id school : 7973
 71.บ้านหนองไทร id school : 8025
 72.บ้านหยงสตาร์ id school : 7962
 73.บ้านห้วยด้วน id school : 7947
 74.บ้านห้วยม่วง id school : 7974
 75.บ้านห้วยลึก id school : 8020
 76.บ้านห้วยเร็จ id school : 7909
 77.บ้านห้วยไทร id school : 7917
 78.บ้านหัวควน id school : 7976
 79.บ้านหาดเลา id school : 7980
 80.บ้านหินคอกควาย id school : 7975
 81.บ้านเกาะปุด id school : 8022
 82.บ้านเขาติง id school : 7983
 83.บ้านเขาหลัก id school : 7913
 84.บ้านเขาไม้แก้ว id school : 7938
 85.บ้านแหลม id school : 7958
 86.บ้านแหลมสอม id school : 8011
 87.บ้านโคกชะแง้ id school : 7902
 88.บ้านโคกทราย id school : 7950
 89.บ้านโคกรัก id school : 8039
 90.บ้านโพรงจระเข้ id school : 7923
 91.บ้านในควน id school : 7948
 92.บ้านไทรงาม id school : 7943
 93.บ้านไร่พรุ id school : 7911
 94.บ้านไร่หลวง id school : 8016
 95.มิตรภาพที่ 31 id school : 7889
 96.วัดขุนสิทธิ์ id school : 7905
 97.วัดควนนิมิตศิลา id school : 7942
 98.วัดควนวิเศษ id school : 7890
 99.วัดควนวิไล id school : 7971
 100.วัดควนสีนวล id school : 8023
 101.วัดจอมไตร id school : 8027
 102.วัดชลวาปีวิหาร id school : 7954
 103.วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ id school : 8019
 104.วัดท่าพญา id school : 7964
 105.วัดทุ่งหินผุด id school : 7901
 106.วัดธรรมาราม id school : 8021
 107.วัดนางประหลาด id school : 8015
 108.วัดนานอน id school : 7897
 109.วัดน้ำผุด id school : 7908
 110.วัดนิคมประทีป id school : 7887
 111.วัดปากปรน id school : 8048
 112.วัดมงคลสถาน id school : 8035
 113.วัดศรีสุวรรณาราม id school : 7896
 114.วัดสาริการาม id school : 7888
 115.วัดหนองสมาน id school : 8046
 116.วัดหนองเป็ด id school : 7940
 117.วัดอัมพวัน id school : 7925
 118.วัดเกาะมะม่วง id school : 7916
 119.วัดเชี่ยวชาญกิจ id school : 7920
 120.วัดแจ้ง id school : 7915
 121.วัดโพธาราม id school : 7918
 122.วัดโหละคล้า id school : 7924
 123.วัดไทรงาม id school : 7892
 124.วัดไทรทอง id school : 8013
 125.วัดไพรสนฑ์ id school : 7893
 126.หนองผักฉีด id school : 7994
 127.หาดทรายทอง id school : 7957
 128.หาดสำราญ id school : 8044
 129.อนุบาลตรัง id school : 7891
 130.เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ id school : 7906
 131.ไทยรัฐวิทยา ๓๙ id school : 7894
 132.ไทรงาม id school : 8029

Powered By www.thaieducation.net