สพป.เชียงราย เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง id school : 6661
 2.ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา id school : 6704
 3.ดอยลานพิทยา id school : 6626
 4.บ้านกกน้อยวิทยา id school : 6726
 5.บ้านขัวแคร่ id school : 6648
 6.บ้านจอเจริญ id school : 6699
 7.บ้านจะคือ id school : 6683
 8.บ้านจำบอน id school : 6629
 9.บ้านช่องลม id school : 6698
 10.บ้านชัยพฤกษ์ id school : 6697
 11.บ้านดงป่าเหมี้ยง id school : 6689
 12.บ้านดอน id school : 6696
 13.บ้านดอยงาม id school : 6700
 14.บ้านดอยฮาง id school : 6632
 15.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) id school : 6647
 16.บ้านถ้ำผาตอง id school : 6638
 17.บ้านท่าสาย id school : 6634
 18.บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) id school : 6718
 19.บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา id school : 6702
 20.บ้านทุ่งหลวง id school : 6669
 21.บ้านนางแล id school : 6643
 22.บ้านนางแลใน id school : 6642
 23.บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) id school : 6717
 24.บ้านน้ำลัด id school : 6675
 25.บ้านบ่อทอง id school : 6639
 26.บ้านปงเคียน id school : 6714
 27.บ้านป่าก๊อ id school : 6687
 28.บ้านปางขอน id school : 6681
 29.บ้านปางคึก id school : 6658
 30.บ้านปางริมกรณ์ id school : 6657
 31.บ้านปางลาว id school : 6659
 32.บ้านป่าซาง id school : 6721
 33.บ้านป่าซางเหนือ id school : 6725
 34.บ้านป่าบง id school : 6705
 35.บ้านป่ายางมน id school : 6673
 36.บ้านป่ายางหลวง id school : 6674
 37.บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) id school : 6640
 38.บ้านป่าสักไก่ id school : 6649
 39.บ้านป่าอ้อดอนชัย id school : 6651
 40.บ้านป่าแหย่ง id school : 6690
 41.บ้านปุยคำ id school : 6653
 42.บ้านผาลั้ง id school : 6682
 43.บ้านผาเสริฐ id school : 6630
 44.บ้านรวมมิตร id school : 6666
 45.บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ id school : 6727
 46.บ้านร่องปลาขาว id school : 6692
 47.บ้านร่องหวาย id school : 6715
 48.บ้านร่องห้า id school : 6703
 49.บ้านร่องเผียว id school : 6694
 50.บ้านริมลาว id school : 6650
 51.บ้านศรีเวียง id school : 6709
 52.บ้านสมานมิตร id school : 6701
 53.บ้านสันกลาง id school : 6654
 54.บ้านสันต้นขาม id school : 6644
 55.บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) id school : 6678
 56.บ้านหนองบัวผาบ่ม id school : 6706
 57.บ้านหนองบัวแดง id school : 6663
 58.บ้านหนองหม้อ id school : 6655
 59.บ้านห้วยขม id school : 6670
 60.บ้านห้วยขี้เหล็ก id school : 6724
 61.บ้านห้วยชมภู id school : 6680
 62.บ้านห้วยทราย id school : 6652
 63.บ้านห้วยทรายขาว id school : 6665
 64.บ้านห้วยหมากเอียก id school : 6722
 65.บ้านห้วยห้างป่าสา id school : 6723
 66.บ้านห้วยแม่ซ้าย id school : 6686
 67.บ้านห้วยแม่เลี่ยม id school : 6684
 68.บ้านหัวดง id school : 6688
 69.บ้านหัวดอย id school : 6635
 70.บ้านเมืองชุม id school : 6707
 71.บ้านเวียงกลาง id school : 6660
 72.บ้านเวียงกือนา id school : 6676
 73.บ้านเวียงชัย id school : 6710
 74.บ้านเวียงเดิม id school : 6712
 75.บ้านแม่กรณ์ id school : 6656
 76.บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด id school : 6637
 77.บ้านโป่ง id school : 6716
 78.บ้านโป่งช้าง id school : 6625
 79.บ้านโป่งนาคำ id school : 6631
 80.บ้านโป่งน้ำตก id school : 6646
 81.บ้านโป่งน้ำร้อน id school : 6633
 82.บ้านโป่งพระบาท id school : 6645
 83.บ้านโป่งฮึ้ง id school : 6691
 84.บ้านโป่งเกลือ id school : 6624
 85.บ้านโล๊ะป่าตุ้ม id school : 6627
 86.บ้านโล๊ะป่าห้า id school : 6664
 87.ผาขวางวิทยา id school : 6667
 88.ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ id school : 6728
 89.ร่องเบ้อวิทยา id school : 6695
 90.ห้วยพลูพิทยา id school : 6636
 91.ห้วยเจริญวิทยา id school : 6662
 92.อนุบาลดงมหาวัน id school : 6713
 93.อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) id school : 6641
 94.อนุบาลห้วยสัก id school : 6693
 95.อนุบาลหัวฝาย id school : 6671
 96.อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) id school : 6672
 97.อนุบาลเชียงราย id school : 6677
 98.อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) id school : 6679
 99.อนุบาลเวียงชัย id school : 6711
 100.อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง id school : 6719
 101.เวียงเชียงรุ้งวิทยา id school : 6720
 102.เวียงแก้ววิทยา id school : 6708
 103.แม่มอญวิทยา id school : 6685
 104.แม่ยาววิทยา id school : 6668

Powered By www.thaieducation.net