สพป.สงขลา เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1. บ้านหัวเขา id school : 19147
 2. วัดกาหรํา id school : 19101
 3. วัดบ่อแดง id school : 19047
 4. วัดโคกโพธิ์ id school : 19028
 5.ชุมชนบ้านด่าน id school : 19008
 6.ชุมชนบ้านบ่อประดู่ id school : 19048
 7.ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 id school : 19029
 8.ชุมชนวัดบ้านขาว id school : 19071
 9.ชุมชนวัดสามบ่อ id school : 19092
 10.ชุมชนวัดเชิงแส id school : 19099
 11.ท่าบอนมิตรภาพที่ 90 id school : 19062
 12.บ้านกลาง id school : 19024
 13.บ้านขนุน id school : 19139
 14.บ้านขี้นาก id school : 19075
 15.บ้านคลองท่าแตง id school : 19122
 16.บ้านควนจง id school : 19107
 17.บ้านจะทิ้งพระ id school : 19036
 18.บ้านชะแม id school : 19041
 19.บ้านดอนขี้เหล็ก id school : 19023
 20.บ้านดอนแบก id school : 19059
 21.บ้านต้นปริง id school : 19104
 22.บ้านท่าคุระ id school : 19027
 23.บ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ) id school : 19123
 24.บ้านนาทองสุก id school : 19105
 25.บ้านน้ำกระจาย id school : 19022
 26.บ้านบ่อตรุ id school : 19066
 27.บ้านบ่ออิฐ id school : 19009
 28.บ้านบางดาน id school : 19020
 29.บ้านบางไหน id school : 19127
 30.บ้านพังเภา ยุบแล้ว DELETE id school : 19037
 31.บ้านม่วงงาม id school : 19130
 32.บ้านม่วงพุ่ม id school : 19133
 33.บ้านมาบบัว id school : 19060
 34.บ้านมาบหัวทีง id school : 19055
 35.บ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) id school : 19015
 36.บ้านระโนต (ธัญเจริญ) id school : 19085
 37.บ้านรัดปูน id school : 19100
 38.บ้านรับแพรก id school : 19063
 39.บ้านวัดใหม่ id school : 19046
 40.บ้านหน้าทอง id school : 19090
 41.บ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) id school : 19145
 42.บ้านแม่ใหญ่ id school : 19057
 43.บ้านแหลมหาด id school : 19098
 44.ราชประชานุเคราะห์ 11 id school : 19053
 45.วัดกระดังงา id school : 19026
 46.วัดกลาง id school : 19025
 47.วัดขนุน id school : 19138
 48.วัดคลองเป็ด id school : 19064
 49.วัดคูขุด id school : 19033
 50.วัดคูวา id school : 19070
 51.วัดจันทน์ id school : 19049
 52.วัดจาก id school : 19086
 53.วัดชะแล้ id school : 19113
 54.วัดดีหลวง id school : 19040
 55.วัดดีหลวงนอก id school : 19118
 56.วัดตะพังหม้อ id school : 19077
 57.วัดตาหลวงคง id school : 19114
 58.วัดทรายขาว id school : 19017
 59.วัดท้ายยอ id school : 19010
 60.วัดท่าหิน id school : 19043
 61.วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม id school : 19109
 62.วัดทุ่งบัว id school : 19095
 63.วัดทุ่งสงวน id school : 19056
 64.วัดทุ่งหวังใน id school : 19014
 65.วัดทุ่งโตนด ยุบแล้ว DELETE id school : 19108
 66.วัดทํานบตางหน id school : 19121
 67.วัดธรรมประดิษฐ์ id school : 19031
 68.วัดธรรมโฆษณ์ id school : 19142
 69.วัดนางเหล้า id school : 19038
 70.วัดนาหม่อม id school : 19110
 71.วัดบ่อทรัพย์ id school : 19146
 72.วัดบ่อทรายเจริญธรรม id school : 19126
 73.วัดบ่อปาบ id school : 19144
 74.วัดบ่อสระวิทยาทาน id school : 19117
 75.วัดบางเขียด id school : 19124
 76.วัดบ้านพร้าว id school : 19120
 77.วัดบ้านใหม่ id school : 19083
 78.วัดประดู่ id school : 19069
 79.วัดประดู่หอม id school : 19030
 80.วัดประตูเขียน id school : 19134
 81.วัดประตูไชย id school : 19119
 82.วัดประเจียก id school : 19051
 83.วัดปะโอ id school : 19132
 84.วัดปากแตระ id school : 19076
 85.วัดป่าขวาง id school : 19135
 86.วัดป่าขาด id school : 19128
 87.วัดผักกูด id school : 19074
 88.วัดผาสุกาวาส id school : 19045
 89.วัดพรหมประดิษฐ์ id school : 19111
 90.วัดพังกก id school : 19050
 91.วัดพังตรี id school : 19091
 92.วัดพังยาง id school : 19079
 93.วัดมหาการ id school : 19084
 94.วัดมะขามคลาน id school : 19131
 95.วัดวาส id school : 19140
 96.วัดศรีไชย id school : 19032
 97.วัดศาลาหลวงบน id school : 19061
 98.วัดศาลาหลวงล่าง id school : 19065
 99.วัดสถิตย์ชลธาร id school : 19141
 100.วัดสน id school : 19093
 101.วัดสนามไชย id school : 19052
 102.วัดสว่างอารมณ์ id school : 19129
 103.วัดสามกอง id school : 19007
 104.วัดสามี id school : 19080
 105.วัดสีหยัง id school : 19068
 106.วัดหนองหอย id school : 19137
 107.วัดหน้าเมือง id school : 19078
 108.วัดห้วยพุด id school : 19136
 109.วัดห้วยลาด id school : 19044
 110.วัดหัวคุ้ง id school : 19054
 111.วัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) id school : 19072
 112.วัดหัววัง id school : 19073
 113.วัดหัวเค็ด id school : 19082
 114.วัดอ่างทอง id school : 19016
 115.วัดอ่าวบัว id school : 19097
 116.วัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) id school : 19058
 117.วัดเกาะถํ้า id school : 19012
 118.วัดเจดีย์งาม id school : 19067
 119.วัดเถรแก้ว id school : 19087
 120.วัดเนินพิจิตร id school : 19112
 121.วัดเปรมศรัทธา id school : 19115
 122.วัดเลียบ id school : 19116
 123.วัดแจ้ง id school : 19089
 124.วัดแช่มอุทิศ id school : 19013
 125.วัดแม่เปียะ id school : 19103
 126.วัดแหลมบ่อท่อ id school : 19096
 127.วัดแหลมพ้อ id school : 19011
 128.วัดแหลมวัง id school : 19034
 129.วัดโตนดด้วน id school : 19094
 130.วัดโพธาราม id school : 19106
 131.วัดโพธิ์กลาง id school : 19042
 132.วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) id school : 19102
 133.วัดโลกา id school : 19143
 134.วัดใหญ่ id school : 19088
 135.วิเชียรชม id school : 19018
 136.สมเด็จเจ้าพะโคะ id school : 19039
 137.อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน id school : 19021
 138.อนุบาลสงขลา id school : 19019
 139.โรงเรียนบ้านแหลมจาก (รักเมืองไทย 27) ยุบแล้ว DELETE id school : 30868
 140.ในเมือง id school : 19035
 141.ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) id school : 19081

Powered By www.thaieducation.net