สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านนางกำ id school : 9762
 2.ชุมชนบ้านใต้ id school : 9797
 3.ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม id school : 9755
 4.ชุมชนวัดสุนทรนิวาส id school : 9697
 5.นิคมสร้างตนเอง id school : 9676
 6.บ้านกงหนิง id school : 9734
 7.บ้านกำสนประชาสรรค์ id school : 9746
 8.บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ id school : 9702
 9.บ้านคลองกรูด id school : 9743
 10.บ้านคลองคราม id school : 9767
 11.บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 id school : 9735
 12.บ้านคลองสระ id school : 9706
 13.บ้านคลองสุข id school : 9689
 14.บ้านควนนิมิต id school : 9742
 15.บ้านควนยูง id school : 9677
 16.บ้านควนราชา id school : 9714
 17.บ้านคอกช้าง id school : 9765
 18.บ้านคีรีรอบ id school : 9745
 19.บ้านซอย 10 id school : 9679
 20.บ้านซอย 2 id school : 9678
 21.บ้านดอนธูป id school : 9781
 22.บ้านดอนสน id school : 9723
 23.บ้านดอนหลวง id school : 9736
 24.บ้านดอนเสาธง id school : 9766
 25.บ้านดินแดงสามัคคี id school : 9769
 26.บ้านท้องนายปาน id school : 9795
 27.บ้านทอนหญ้าปล้อง id school : 9683
 28.บ้านทับท้อน id school : 9738
 29.บ้านท่าเพชร id school : 9695
 30.บ้านท่าเสาเภา id school : 9747
 31.บ้านท่าโพธิ์ id school : 9725
 32.บ้านน้ำฉา id school : 9758
 33.บ้านบ่อน้ำร้อน id school : 9700
 34.บ้านบ่อผุด id school : 9775
 35.บ้านบางรักษ์ id school : 9776
 36.บ้านบางสำโรง id school : 9728
 37.บ้านบางใหญ่ id school : 9694
 38.บ้านปลายแหลม id school : 9777
 39.บ้านปากกะแดะ id school : 9749
 40.บ้านปากดอนสัก id school : 9756
 41.บ้านม่วงลีบ id school : 9707
 42.บ้านมะม่วงหวาน id school : 9709
 43.บ้านมะเดื่อหวาน id school : 9791
 44.บ้านวังทองสามัคคี id school : 9737
 45.บ้านวังหวาย id school : 9741
 46.บ้านศรีชัยคราม id school : 9754
 47.บ้านศรีธนู id school : 9792
 48.บ้านศิลางาม id school : 9730
 49.บ้านสันติสุข id school : 9687
 50.บ้านสุชน id school : 9692
 51.บ้านหนองเปล id school : 9748
 52.บ้านหน้าค่าย id school : 9778
 53.บ้านห้วยด่าน id school : 9716
 54.บ้านห้วยเสียด id school : 9759
 55.บ้านห้วยโศก id school : 9713
 56.บ้านหัวหมากบน id school : 9715
 57.บ้านหัวหมากล่าง id school : 9712
 58.บ้านหาดงาม id school : 9773
 59.บ้านหาดริ้น id school : 9796
 60.บ้านอ่างทอง id school : 9788
 61.บ้านเกาะนกเภา id school : 9761
 62.บ้านเกาะพลวย id school : 9787
 63.บ้านเกาะเต่า id school : 9789
 64.บ้านแม่โมกข์ id school : 9701
 65.บ้านแหลมหอย id school : 9780
 66.บ้านโฉลกหลำ id school : 9790
 67.บ้านโพหวาย id school : 9686
 68.บ้านใหม่สามัคคี id school : 9763
 69.บ้านไสขาม id school : 9718
 70.บ้านไสตอ id school : 9710
 71.บ้านไสใน id school : 9704
 72.วัดกงตาก id school : 9717
 73.วัดกลาง id school : 9783
 74.วัดกลางใหม่ id school : 9693
 75.วัดกาญจนาราม id school : 9705
 76.วัดคงคาล้อม id school : 9708
 77.วัดคีรีวง id school : 9764
 78.วัดคีรีวงการาม id school : 9770
 79.วัดคุณาราม id school : 9784
 80.วัดชลคราม id school : 9751
 81.วัดชลธาร id school : 9690
 82.วัดดอนยาง id school : 9726
 83.วัดท่าทอง id school : 9685
 84.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) id school : 9729
 85.วัดนทีคมเขต id school : 9680
 86.วัดนทีวัฒนาราม id school : 9752
 87.วัดนอก id school : 9753
 88.วัดนาราเจริญสุข id school : 9782
 89.วัดนิกรประสาท id school : 9722
 90.วัดบางใบไม้ id school : 9691
 91.วัดบ้านใน id school : 9731
 92.วัดบุญบันเทิง id school : 9682
 93.วัดบุณฑริการาม id school : 9774
 94.วัดประสพ id school : 9727
 95.วัดประเดิม id school : 9785
 96.วัดปากคู id school : 9719
 97.วัดพ่วง id school : 9750
 98.วัดพุฒ id school : 9711
 99.วัดภูเขาทอง id school : 9779
 100.วัดราษฎร์เจริญ id school : 9794
 101.วัดวชิรประดิษฐ์ id school : 9720
 102.วัดวังไทร id school : 9744
 103.วัดสมหวัง id school : 9698
 104.วัดสมัยคงคา id school : 9793
 105.วัดสว่างอารมณ์ id school : 9772
 106.วัดสันติวราราม id school : 9771
 107.วัดสิงขร id school : 9760
 108.วัดอุทยาราม id school : 9732
 109.วัดเขานางเภา id school : 9703
 110.วัดเขาพระนิ่ม id school : 9724
 111.วัดเขาแก้ว id school : 9740
 112.วัดแจ้ง id school : 9786
 113.วัดแสงประดิษฐ์ id school : 9721
 114.วัดแหลมทอง id school : 9681
 115.วัดโพธิ์นิมิต id school : 9684
 116.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 id school : 9768
 117.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ id school : 9757
 118.อนุบาลสุราษฎร์ธานี id school : 9696
 119.ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) id school : 9733

Powered By www.thaieducation.net