สพป.ชลบุรี เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านคลองพลู id school : 6188
 2.ชุมชนบ้านหัวกุญแจ id school : 6157
 3.ชุมชนบ้านอ่างเวียน id school : 6184
 4.ชุมชนวัดหนองรี id school : 6142
 5.นาป่ามโนรถ id school : 6119
 6.บ้านคลองตะเคียน id school : 6187
 7.บ้านคลองสิบแปด id school : 6186
 8.บ้านช่องมะเฟือง id school : 6143
 9.บ้านชากนา id school : 6185
 10.บ้านชากพุดซา id school : 6145
 11.บ้านตาลดำ id school : 6182
 12.บ้านท่าจาม id school : 6191
 13.บ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) id school : 6183
 14.บ้านปากคลองโรงนาค id school : 6151
 15.บ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์) id school : 6174
 16.บ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) id school : 6178
 17.บ้านมาบกรูด id school : 6160
 18.บ้านมาบคล้า id school : 6154
 19.บ้านมาบลำบิด id school : 6152
 20.บ้านมาบไผ่ id school : 6163
 21.บ้านวังตะโก id school : 6138
 22.บ้านสวนอุดมวิทยา id school : 6127
 23.บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) id school : 6167
 24.บ้านหนองซ้ำซาก id school : 6168
 25.บ้านหนองตะโก id school : 6136
 26.บ้านหนองประดู่ id school : 6196
 27.บ้านหนองปรือ id school : 6175
 28.บ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) id school : 6159
 29.บ้านหนองผักหนาม id school : 6194
 30.บ้านหนองเขิน id school : 6166
 31.บ้านหนองเสือช้าง ( จรุงราษฎร์พัฒนา) id school : 6189
 32.บ้านหนองไผ่แก้ว id school : 6173
 33.บ้านหมื่นจิต id school : 6156
 34.บ้านห้วยกะปิ id school : 6146
 35.บ้านห้วยมะระ id school : 6192
 36.บ้านห้วยมะไฟ id school : 6161
 37.บ้านห้วยยาง id school : 6164
 38.บ้านห้วยสาลิกา id school : 6139
 39.บ้านหัวโกรก id school : 6144
 40.บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) id school : 6195
 41.บ้านเกาะไม้แหลม id school : 6165
 42.บ้านเขาดิน id school : 6170
 43.บ้านเขาแรต id school : 6162
 44.บ้านเนินโมก id school : 6177
 45.บ้านแหลมแท่น id school : 6134
 46.บ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) id school : 6169
 47.บ้านโสม id school : 6153
 48.บ้านไร่ใหหลำ id school : 6147
 49.พระตำหนักมหาราช id school : 6150
 50.วอนนภาศัพท์ id school : 6132
 51.วัดคลองใหญ่ id school : 6179
 52.วัดดอนดำรงธรรม id school : 6116
 53.วัดตาลล้อม id school : 6149
 54.วัดท้องคุ้ง id school : 6117
 55.วัดธรรมนิมิตต์ id school : 6128
 56.วัดนาเขื่อน id school : 6118
 57.วัดบางเป้ง id school : 6133
 58.วัดบุญญราศรี id school : 6115
 59.วัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) id school : 6137
 60.วัดราษฏร์ศรัทธา id school : 6148
 61.วัดราษฏร์สโมสร id school : 6120
 62.วัดศรีพโลทัย id school : 6141
 63.วัดสำนักบก id school : 6129
 64.วัดหนองชันจันทนาราม id school : 6181
 65.วัดหนองน้ำเขียว id school : 6155
 66.วัดหนองบอนแดง id school : 6171
 67.วัดหนองยาง id school : 6172
 68.วัดอรุณรังษี id school : 6180
 69.วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) id school : 6176
 70.วัดเฉลิมลาภ id school : 6190
 71.วัดเตาปูน id school : 6131
 72.วัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) id school : 6130
 73.วัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) id school : 6125
 74.อนุบาลชลบุรี id school : 6123
 75.อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) id school : 6158
 76.อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) id school : 6121
 77.อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี id school : 6135
 78.อนุบาลวัดช่องลม id school : 6122
 79.อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส id school : 6126
 80.อนุบาลวัดอุทยานนที id school : 6124
 81.อนุบาลวัดอู่ตะเภา id school : 6140
 82.อนุบาลหนองใหญ่ id school : 6193

Powered By www.thaieducation.net