สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1. บ้านทรายทอง id school : 19628
 2.ด่านสิงขร id school : 19520
 3.ธนาคารออมสิน id school : 19613
 4.บางสะพาน id school : 19607
 5.บ้านคลองชายธง id school : 19537
 6.บ้านคลองลอย id school : 19611
 7.บ้านคลองวาฬ id school : 19524
 8.บ้านคอกช้าง id school : 19534
 9.บ้านคั่นกระได id school : 19543
 10.บ้านชะม่วง id school : 19604
 11.บ้านช้างเผือก id school : 19620
 12.บ้านดงไม้งาม id school : 19585
 13.บ้านดอนทราย id school : 19561
 14.บ้านดอนทอง id school : 19579
 15.บ้านดอนสง่า id school : 19582
 16.บ้านดอนสำนัก id school : 19615
 17.บ้านดอนสำราญ id school : 19609
 18.บ้านดอนสูง ยุบแล้ว DELETE id school : 19600
 19.บ้านดอนใจดี id school : 19555
 20.บ้านถ้ำเขาน้อย id school : 19581
 21.บ้านทองมงคล id school : 19593
 22.บ้านทองอินทร์ id school : 19619
 23.บ้านท่าขาม id school : 19608
 24.บ้านทางหวาย id school : 19522
 25.บ้านท่าฝาง id school : 19532
 26.บ้านทุ่งกะโตน id school : 19634
 27.บ้านทุ่งตาแก้ว id school : 19565
 28.บ้านทุ่งยาว id school : 19572
 29.บ้านทุ่งสีเสียด id school : 19627
 30.บ้านทุ่งเคล็ด id school : 19519
 31.บ้านทุ่งเชือก id school : 19614
 32.บ้านทุ่งไทร id school : 19630
 33.บ้านธรรมรัตน์ id school : 19595
 34.บ้านบางสะพานน้อย id school : 19631
 35.บ้านบางเจริญ id school : 19618
 36.บ้านบางเบิด id school : 19623
 37.บ้านบึง id school : 19542
 38.บ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) id school : 19633
 39.บ้านปากแพรก id school : 19637
 40.บ้านฝั่งแดง id school : 19624
 41.บ้านพุตะแบก id school : 19553
 42.บ้านมรสวบ id school : 19586
 43.บ้านมะเดื่อทอง id school : 19556
 44.บ้านยางเขา id school : 19590
 45.บ้านย่านซื่อ id school : 19547
 46.บ้านยุบพริก id school : 19536
 47.บ้านราษฏร์ประสงค์ id school : 19594
 48.บ้านวังน้ำเขียว id school : 19612
 49.บ้านวังยาง id school : 19575
 50.บ้านวังยาว id school : 19592
 51.บ้านสวนหลวง id school : 19605
 52.บ้านสีดางาม id school : 19574
 53.บ้านหนองกก id school : 19518
 54.บ้านหนองฆ้อง id school : 19629
 55.บ้านหนองจันทร์ id school : 19589
 56.บ้านหนองปุหลก id school : 19535
 57.บ้านหนองมงคล id school : 19599
 58.บ้านหนองมะค่า id school : 19577
 59.บ้านหนองระแวง id school : 19601
 60.บ้านหนองหญ้าปล้อง id school : 19591
 61.บ้านหนองห้วยฝาด id school : 19635
 62.บ้านหนองหิน id school : 19523
 63.บ้านหนองเสือ id school : 19545
 64.บ้านห้วยทรายขาว id school : 19578
 65.บ้านห้วยน้ำพุ id school : 19529
 66.บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 id school : 19571
 67.บ้านห้วยสัก id school : 19626
 68.บ้านห้วยแก้ว id school : 19606
 69.บ้านห้วยใหญ่ id school : 19526
 70.บ้านหว้ากอ (มิตรภาพที่72) id school : 19525
 71.บ้านหินกอง id school : 19603
 72.บ้านหินเทิน id school : 19568
 73.บ้านอ่างทอง id school : 19573
 74.บ้านอ่าวน้อย id school : 19544
 75.บ้านอ่าวยาง ยุบแล้ว DELETE id school : 19610
 76.บ้านเขามัน id school : 19587
 77.บ้านเนินดินแดง id school : 19569
 78.บ้านเหมืองแร่ id school : 19564
 79.บ้านในล็อค id school : 19596
 80.บ้านไชยราช id school : 19621
 81.บ้านไร่บนสามัคคี id school : 19617
 82.บ้านไร่ใน id school : 19567
 83.ประชาบูรณะวิทยา id school : 19551
 84.ประชาพิทักษ์ id school : 19570
 85.ประชารังสรรค์ id school : 19530
 86.ประชาราษฏร์บำรุง id school : 19562
 87.ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ id school : 19541
 88.พัฒนาประชานุเคราะห์ id school : 19528
 89.มูลนิธิศึกษา id school : 19616
 90.ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ id school : 19538
 91.วังมะเดื่อ id school : 19550
 92.วัดกำมะเสน id school : 19625
 93.วัดดอนตะเคียน id school : 19632
 94.วัดดอนยาง id school : 19598
 95.วัดถ้ำคีรีวงศ์ id school : 19602
 96.วัดทุ่งกลาง id school : 19554
 97.วัดทุ่งประดู่ id school : 19559
 98.วัดธงชัยธรรมจักร id school : 19597
 99.วัดนาผักขวง id school : 19580
 100.วัดนาล้อม id school : 19558
 101.วัดนาหูกวาง id school : 19557
 102.วัดบ่อนอก(ทองวิทยา) id school : 19533
 103.วัดปากคลองเกลียว id school : 19531
 104.วัดหนองหอย id school : 19576
 105.วัดเขาราษฎร์บำรุง id school : 19636
 106.สมาคมเลขานุการสตรี 1 id school : 19588
 107.สมาคมเลขานุการสตรี 2 id school : 19563
 108.สามัคคีร่วมจิต id school : 19549
 109.หาดสนุกราษฏร์บำรุง id school : 19552
 110.อนุบาลทับสะแก id school : 19560
 111.อนุบาลบางสะพาน id school : 19583
 112.อนุบาลบางสะพานน้อย id school : 19622
 113.อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ id school : 19540
 114.อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) id school : 19539
 115.อ่างทองพัฒนา id school : 19566
 116.อุดมราชภักดี id school : 19521
 117.เนินแก้ววิทยาคาร id school : 19546
 118.เศรษฐพานิชวิทยา id school : 19527
 119.ไตรกิตทัตตานนท์ id school : 19584
 120.ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) id school : 19548

Powered By www.thaieducation.net