สพป.เพชรบุรี เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1. วัดนอกปากทะเล id school : 19853
 2. วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) id school : 19786
 3. วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) id school : 19778
 4.บ้านคลองมอญ id school : 19832
 5.บ้านจะโปรง id school : 19826
 6.บ้านดอนนาลุ่ม id school : 19788
 7.บ้านดอนมะขาม id school : 19854
 8.บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) id school : 19773
 9.บ้านดอนยาง id school : 19769
 10.บ้านดอนยี่กรอก id school : 19792
 11.บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ id school : 19817
 12.บ้านท่าเสลา id school : 19823
 13.บ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) id school : 19831
 14.บ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอำนวย) id school : 19842
 15.บ้านบ่อขม id school : 19790
 16.บ้านบ่อหวาย id school : 19780
 17.บ้านบ่อโพง id school : 19787
 18.บ้านบางกุฬา id school : 19795
 19.บ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) id school : 19844
 20.บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) id school : 19836
 21.บ้านปากรัตน์ id school : 19822
 22.บ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) id school : 19765
 23.บ้านพุพลู id school : 19820
 24.บ้านยางน้ำกลัดเหนือ id school : 19825
 25.บ้านยางน้ำกลัดใต้ id school : 19821
 26.บ้านลิ้นช้าง id school : 19824
 27.บ้านสระพัง id school : 19806
 28.บ้านสามเรือน id school : 19819
 29.บ้านสามแพรก id school : 19845
 30.บ้านหนองชุมพล id school : 19807
 31.บ้านหนองประดู่ id school : 19808
 32.บ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) id school : 19791
 33.บ้านหนองมะขาม id school : 19770
 34.บ้านหนองรี id school : 19818
 35.บ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) id school : 19830
 36.บ้านหนองไผ่ id school : 19827
 37.บ้านอ่างศิลา id school : 19829
 38.บ้านเขาย้อย id school : 19798
 39.บ้านเนินรัก id school : 19811
 40.บ้านเหมืองไทร id school : 19835
 41.บ้านแหลม id school : 19850
 42.บ้านโตนดน้อย id school : 19789
 43.บ้านไทรงาม ยุบแล้ว DELETE id school : 19828
 44.บ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) id school : 19781
 45.มิตรภาพที่ 34 id school : 19852
 46.วังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) id school : 19783
 47.วัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) id school : 19815
 48.วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) id school : 19804
 49.วัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) id school : 19834
 50.วัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) id school : 19801
 51.วัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) id school : 19839
 52.วัดดอนไก่เตี้ย id school : 19777
 53.วัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) id school : 19849
 54.วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) id school : 19768
 55.วัดทรงธรรม id school : 19810
 56.วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) id school : 19774
 57.วัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) id school : 19799
 58.วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) id school : 19772
 59.วัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) id school : 19776
 60.วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) id school : 19838
 61.วัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) id school : 19797
 62.วัดบางลำภู id school : 19843
 63.วัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) id school : 19840
 64.วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) id school : 19848
 65.วัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) id school : 19766
 66.วัดมณีเลื่อน id school : 19812
 67.วัดยาง (เย็นประชาสรรค์) id school : 19800
 68.วัดราษฎร์ศรัทธา id school : 19837
 69.วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) id school : 19846
 70.วัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) id school : 19785
 71.วัดสมุทรธาราม id school : 19856
 72.วัดสมุทรโคดม id school : 19855
 73.วัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) id school : 19793
 74.วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) id school : 19813
 75.วัดหนองส้ม id school : 19805
 76.วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) id school : 19767
 77.วัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) id school : 19816
 78.วัดอินทาราม ยุบแล้ว DELETE id school : 19771
 79.วัดเกาะแก้ว id school : 19847
 80.วัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) id school : 19794
 81.วัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) id school : 19841
 82.วัดเขาสมอระบัง id school : 19814
 83.วัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) id school : 19802
 84.วัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) id school : 19779
 85.วัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) id school : 19784
 86.วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) id school : 19803
 87.วัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) id school : 19775
 88.วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) id school : 19782
 89.วัดในกลาง id school : 19851
 90.วัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) id school : 19833
 91.หาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) id school : 19796
 92.อนุบาลเพชรบุรี id school : 19764
 93.ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) id school : 19809

Powered By www.thaieducation.net