สพป.พิจิตร เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านกำแพงดิน id school : 29671
 2.ชุมชนบ้านวังกลม id school : 29473
 3.ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง id school : 29796
 4.ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ id school : 29443
 5.ชุมชนวัดวังจิก id school : 29670
 6.ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน id school : 29622
 7.บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ id school : 29746
 8.บ้านคลองทรายใหญ่ id school : 29749
 9.บ้านคลองสะแกป่าหวาย id school : 29547
 10.บ้านดงเสือเหลือง id school : 29626
 11.บ้านตลุกหิน id school : 29725
 12.บ้านถ้ำคะนอง id school : 29738
 13.บ้านท่ากระดาน id school : 29543
 14.บ้านท่าพิกุล id school : 29731
 15.บ้านท่ามะไฟ id school : 29494
 16.บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) id school : 29467
 17.บ้านท่าเยี่ยม id school : 29720
 18.บ้านท่าแห id school : 29672
 19.บ้านทุ่งประพาส id school : 29643
 20.บ้านทุ่งสำราญ id school : 29733
 21.บ้านทุ่งโม่ง id school : 29534
 22.บ้านน้อย id school : 29519
 23.บ้านนาพิบูลพิทยา id school : 29631
 24.บ้านนิคม id school : 29776
 25.บ้านบัวยาง id school : 29800
 26.บ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) id school : 29460
 27.บ้านบึงโพธิ์ id school : 29668
 28.บ้านปลวกสูง id school : 29754
 29.บ้านปากดง id school : 29740
 30.บ้านป่าแซง id school : 29702
 31.บ้านมาบกระเปา id school : 29704
 32.บ้านมาบมะไฟ id school : 29652
 33.บ้านมาบแฟบ id school : 29676
 34.บ้านยางตะพาย id school : 29779
 35.บ้านยางนกกระทุง id school : 29810
 36.บ้านยางสามต้น id school : 29548
 37.บ้านยางสุขวัฒน์ id school : 29783
 38.บ้านยางห้าหลุม id school : 29677
 39.บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) id school : 29682
 40.บ้านวังกระดี่ทอง id school : 29508
 41.บ้านวังทับยา id school : 29515
 42.บ้านวังทับไทร id school : 29724
 43.บ้านวังอ้อ id school : 29722
 44.บ้านสระบรเพ็ด id school : 29798
 45.บ้านสวนแตง id school : 29449
 46.บ้านสายคำโห้ id school : 29516
 47.บ้านสุขสำราญ id school : 29706
 48.บ้านหนองขานาง id school : 29628
 49.บ้านหนองขาว id school : 29777
 50.บ้านหนองคล้า id school : 29653
 51.บ้านหนองจั่ว id school : 29716
 52.บ้านหนองตะเคียน id school : 29717
 53.บ้านหนองถ้ำ id school : 29490
 54.บ้านหนองน้ำเขียว id school : 29686
 55.บ้านหนองปลาไหล id school : 29544
 56.บ้านหนองพง id school : 29637
 57.บ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ id school : 29634
 58.บ้านหนองริ้น id school : 29788
 59.บ้านหนองสองห้อง id school : 29728
 60.บ้านหนองสะแก id school : 29650
 61.บ้านหนองสาหร่าย ยุบแล้ว DELETE id school : 29719
 62.บ้านหนองหัวปลวก id school : 29661
 63.บ้านหนองหูช้าง id school : 29759
 64.บ้านหนองโสน id school : 29695
 65.บ้านหนองไม้แดง id school : 29663
 66.บ้านห้วยคำตาล id school : 29639
 67.บ้านห้วยน้อย id school : 29645
 68.บ้านหัวดง id school : 29522
 69.บ้านเนินขวาง id school : 29646
 70.บ้านเนินพยอม id school : 29680
 71.บ้านเนินพลวงวิทยา id school : 29648
 72.บ้านเนินยาว id school : 29521
 73.บ้านเมืองเก่า id school : 29500
 74.บ้านโนนทอง id school : 29786
 75.บ้านโนนไผ่ขุย id school : 29687
 76.บ้านโพธิ์ประทับช้าง id school : 29667
 77.บ้านโพธิ์ประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดน ยุบแล้ว DELETE id school : 29669
 78.บ้านใดโพธิ์ id school : 29664
 79.บ้านไดชุมแสง id school : 29478
 80.บ้านไผ่ใหญ่ id school : 29709
 81.บึงบัวพิทยาคม id school : 29781
 82.บึงสีไฟ id school : 29463
 83.บึงเฒ่าวิทยา id school : 29714
 84.พิจิตรอนุสรณ์ id school : 29501
 85.วัดกลางวงศ์มณี id school : 29804
 86.วัดคลองโนน id school : 29447
 87.วัดฆะมัง id school : 29450
 88.วัดจระเข้ผอม id school : 29684
 89.วัดดงกลาง id school : 29454
 90.วัดดงชะพลู id school : 29444
 91.วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ id school : 29498
 92.วัดท่าข่อย id school : 29504
 93.วัดท่าบัวทอง id school : 29665
 94.วัดบ้านนา id school : 29751
 95.วัดบ้านบุ่ง id school : 29475
 96.วัดบ้านลำนัง id school : 29655
 97.วัดบ้านใหม่ id school : 29681
 98.วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ id school : 29654
 99.วัดบ้านไร่ id school : 29688
 100.วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) id school : 29496
 101.วัดยางคอยเกลือ id school : 29487
 102.วัดราชช้างขวัญ id school : 29486
 103.วัดลำชะล่า id school : 29618
 104.วัดวังตะขบ id school : 29794
 105.วัดวังมะเดื่อ id school : 29465
 106.วัดวังแดง id school : 29690
 107.วัดศรีศรัทธาราม id school : 29673
 108.วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) id school : 29660
 109.วัดหงษ์ id school : 29509
 110.วัดหนองนาดำพิทยา id school : 29526
 111.วัดหนองปล้อง id school : 29537
 112.วัดหนองหลวง id school : 29657
 113.วัดหนองหลุม id school : 29802
 114.วัดหนองไผ่ id school : 29483
 115.วัดหาดมูลกระบือ id school : 29506
 116.วัดเกาะแก้ว ยุบแล้ว DELETE id school : 29659
 117.วัดเขารูปช้าง id school : 29456
 118.วัดเนินปอ id school : 29675
 119.วัดเนินพยอม id school : 29632
 120.วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) id school : 29492
 121.วัดโนนป่าแดง id school : 29808
 122.วัดโนนสะเดา id school : 29756
 123.วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) id school : 29513
 124.วัดใหม่ราษฎร์บำรุง id school : 29694
 125.วัดใหม่สามัคคีธรรม id school : 29539
 126.วัดไผ่รอบ id school : 29656
 127.สระยายชีมิตรภาพที่ 79 id school : 29678
 128.อนุบาลพิจิตร id school : 29469
 129.อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) id school : 29806
 130.อนุบาลวังทรายพูน id school : 29529
 131.อนุบาลสากเหล็ก id school : 29736
 132.อนุบาลสามง่าม id school : 29692
 133.อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) id school : 29471
 134.อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) id school : 29641
 135.เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม id school : 29531
 136.โรงเรียนบ้านหนองพระ id school : 29550

Powered By www.thaieducation.net