สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.กุดแห่วิทยา id school : 22513
 2.ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา id school : 22661
 3.ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา id school : 22589
 4.ชุมชนโปร่งวังม่วง id school : 22627
 5.ซำขอนแก่นวิทย์ id school : 22567
 6.ดงสวรรค์วิทยา id school : 22528
 7.นครชัยประชาสรรค์ id school : 22536
 8.นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ id school : 22630
 9.นาโกทรายทองวิทยาคม id school : 22626
 10.บ้านกกค้อกกโพธิ์ id school : 22535
 11.บ้านก่าน id school : 22545
 12.บ้านกุดดินจี่ id school : 22502
 13.บ้านกุดผึ้ง id school : 22572
 14.บ้านกุดฮู id school : 22586
 15.บ้านขอบเหล็ก id school : 22525
 16.บ้านคลองเจริญ id school : 22620
 17.บ้านซำเสี้ยว id school : 22550
 18.บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ id school : 22615
 19.บ้านดงมะไฟ id school : 22579
 20.บ้านต้อง id school : 22618
 21.บ้านต่างแคน id school : 22614
 22.บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง id school : 22652
 23.บ้านท่าอุทัย id school : 22558
 24.บ้านนากลาง id school : 22646
 25.บ้านนาด่าน id school : 22590
 26.บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา id school : 22595
 27.บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา id school : 22601
 28.บ้านนาสมนึก id school : 22641
 29.บ้านนาส้มโฮง id school : 22631
 30.บ้านนาสมใจ id school : 22517
 31.บ้านนาสี id school : 22605
 32.บ้านนาสุรินทร์ id school : 22657
 33.บ้านนาหนองทุ่ม id school : 22553
 34.บ้านนาเจริญ id school : 22655
 35.บ้านนาแก id school : 22636
 36.บ้านนาโมง id school : 22617
 37.บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา id school : 22574
 38.บ้านนาไร่ id school : 22581
 39.บ้านบุญทัน id school : 22622
 40.บ้านป่าแดงงาม id school : 22515
 41.บ้านผาซ่อนโชคชัย id school : 22584
 42.บ้านผาวัง id school : 22649
 43.บ้านผาเวียง id school : 22635
 44.บ้านฝั่งแดง id school : 22555
 45.บ้านภูพระโนนผักหวาน id school : 22539
 46.บ้านภูเขาวง id school : 22628
 47.บ้านยางชุม id school : 22519
 48.บ้านวังสำราญ id school : 22647
 49.บ้านวังหินซา id school : 22582
 50.บ้านวิจิตรพัฒนา id school : 22596
 51.บ้านสนามชัย id school : 22516
 52.บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน id school : 22587
 53.บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร id school : 22562
 54.บ้านหนองค้อ id school : 22633
 55.บ้านหนองด่าน id school : 22533
 56.บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา id school : 22512
 57.บ้านหนองบัวคำแสน id school : 22534
 58.บ้านหนองเอี่ยน id school : 22532
 59.บ้านหนองแวงคำ id school : 22522
 60.บ้านหนองแสง id school : 22524
 61.บ้านหม่านศรีทองวิทยา id school : 22505
 62.บ้านห้วยหานประชาสรรค์ id school : 22527
 63.บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ id school : 22643
 64.บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา id school : 22606
 65.บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสาขาบ้านซำภูทอง id school : 22600
 66.บ้านอาบช้าง id school : 22508
 67.บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา id school : 22529
 68.บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ id school : 22521
 69.บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี id school : 22591
 70.บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา id school : 22546
 71.บ้านแสงดาวโนนธาตุ id school : 22543
 72.บ้านโคกกะทอ id school : 22640
 73.บ้านโคกทุ่งน้อย id school : 22608
 74.บ้านโคกนกสาริกา id school : 22619
 75.บ้านโคกนาเหล่า id school : 22639
 76.บ้านโคกสง่า id school : 22650
 77.บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง id school : 22660
 78.บ้านโคกหนองบัว id school : 22658
 79.บ้านโนนงาม id school : 22548
 80.บ้านโนนงามวิทยา id school : 22593
 81.บ้านโนนตาล id school : 22552
 82.บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย id school : 22569
 83.บ้านโนนม่วง id school : 22541
 84.บ้านโนนสมบูรณ์ id school : 22603
 85.บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล id school : 22556
 86.บ้านโนนสว่างบวรวิทยา id school : 22510
 87.บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ id school : 22560
 88.บ้านโนนสำราญ id school : 22598
 89.บ้านโนนเมือง id school : 22538
 90.บ้านโนนไหมโนนศิลา id school : 22537
 91.บ้านโป่งแคศรีถาวร id school : 22531
 92.บ้านไทยนิยม id school : 22653
 93.ยูงทองวิทยา id school : 22570
 94.หนองด้วงวังประทุม id school : 22566
 95.หนองเหลืองขามนคร id school : 22623
 96.หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ id school : 22507
 97.อนุบาลสุวรรณคูหา id school : 22625
 98.เกษตรนาสมหวังสามัคคี id school : 22644
 99.เทพคีรีพิทยาคม id school : 22629
 100.โนนปอแดงวิทยา id school : 22612
 101.โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง id school : 22616
 102.โนนสง่าราษฎร์บำรุง id school : 22576
 103.โนนอุดมศึกษา id school : 22609

Powered By www.thaieducation.net