สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.จตุคามราษฎร์วิทยา id school : 15678
 2.ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) id school : 15462
 3.ชุมชนบ้านดอนนางงาม id school : 15811
 4.ชุมชนบ้านดอนอะราง id school : 15645
 5.ชุมชนบ้านโคกว่าน id school : 15687
 6.ชุมชนวัดชุมพร id school : 15730
 7.ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) id school : 15599
 8.ชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา- id school : 15858
 9.ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) id school : 15797
 10.บ้านกระเบื้อง id school : 15850
 11.บ้านกองพระทราย id school : 15805
 12.บ้านก้านเหลือง id school : 15615
 13.บ้านขลุงไผ่ id school : 15876
 14.บ้านขามน้อย id school : 15681
 15.บ้านขามเสม็ดบำรุง id school : 15819
 16.บ้านคลองหิน id school : 15882
 17.บ้านคลองโป่ง id school : 15887
 18.บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) id school : 15528
 19.บ้านคูขาดน้อย id school : 15651
 20.บ้านชุมแสง อ.หนองหงส์ id school : 15820
 21.บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) id school : 15509
 22.บ้านซับคะนิง id school : 15881
 23.บ้านดงบังซับสมบูรณ์ id school : 15872
 24.บ้านดอนสมบูรณ์ id school : 15874
 25.บ้านดอนไม้ไฟ id school : 15895
 26.บ้านตลาดแย้ id school : 15468
 27.บ้านตะกรุมทอง id school : 15634
 28.บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) id school : 15605
 29.บ้านตะโก id school : 15909
 30.บ้านตากอง id school : 15748
 31.บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) id school : 15624
 32.บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) id school : 15458
 33.บ้านถาวร id school : 15898
 34.บ้านทรัพย์สมบูรณ์ id school : 15880
 35.บ้านทุ่งจังหัน id school : 15875
 36.บ้านทุ่งโพธิ์ id school : 15453
 37.บ้านทุ่งใหญ่ id school : 15511
 38.บ้านทุ่งไผ่ id school : 15808
 39.บ้านน้อยสะแกกวน id school : 15888
 40.บ้านน้อยหนองหว้า id school : 15745
 41.บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) id school : 15524
 42.บ้านนาจาน id school : 15677
 43.บ้านนายาวสามัคคี id school : 15835
 44.บ้านนิคมเขต id school : 15604
 45.บ้านบัวตะเคียน id school : 15896
 46.บ้านบาระแนะ id school : 15782
 47.บ้านบุ id school : 15732
 48.บ้านบุกระสัง id school : 15666
 49.บ้านบุตาสุ่มหนองโจด id school : 15618
 50.บ้านบุตาเวสน์ id school : 15597
 51.บ้านปรือพวงสำราญ id school : 15736
 52.บ้านปลื้มพัฒนา id school : 15791
 53.บ้านปากช่อง id school : 15753
 54.บ้านป่าไม้สหกรณ์ id school : 15884
 55.บ้านผไทรวมพล id school : 15788
 56.บ้านฝ้าย id school : 15824
 57.บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) id school : 15894
 58.บ้านม่วงงาม id school : 15873
 59.บ้านยายคำ id school : 15901
 60.บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) id school : 15621
 61.บ้านราษฎร์รักแดน id school : 15784
 62.บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) id school : 15737
 63.บ้านลำนางรอง id school : 15885
 64.บ้านลุงขี้หนู id school : 15655
 65.บ้านวังกระโดน id school : 15625
 66.บ้านศรีภูมิ id school : 15856
 67.บ้านศรีม่วงแดง id school : 15852
 68.บ้านสมจิต id school : 15688
 69.บ้านส้มป่อย id school : 15889
 70.บ้านสระขาม id school : 15671
 71.บ้านสระขุด id school : 15662
 72.บ้านสระตะเคียน id school : 15640
 73.บ้านสระประดู่หนองมะค่า id school : 15610
 74.บ้านสระสะแก id school : 15669
 75.บ้านสว่างพัฒนา id school : 15735
 76.บ้านสวายสอ id school : 15459
 77.บ้านสองพี่น้อง id school : 15594
 78.บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) id school : 15590
 79.บ้านสะเดาหวาน id school : 15638
 80.บ้านสันติสุข id school : 15744
 81.บ้านสำราญ id school : 15865
 82.บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) id school : 15531
 83.บ้านสี่เหลี่ยม id school : 15893
 84.บ้านสุขสำราญ id school : 15812
 85.บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) id school : 15758
 86.บ้านหนองกก id school : 15837
 87.บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) id school : 15593
 88.บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี id school : 15890
 89.บ้านหนองกง id school : 15507
 90.บ้านหนองกราด id school : 15652
 91.บ้านหนองกราด id school : 15749
 92.บ้านหนองกราด id school : 15608
 93.บ้านหนองกวางทอง id school : 15825
 94.บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี id school : 15684
 95.บ้านหนองกี่สุขสำราญ id school : 15659
 96.บ้านหนองงิ้ว หนองไทร id school : 15519
 97.บ้านหนองต้อ id school : 15815
 98.บ้านหนองตะคร้อ id school : 15821
 99.บ้านหนองตะครอง id school : 15751
 100.บ้านหนองตะลุมปุ๊ก id school : 15587
 101.บ้านหนองตาดำ id school : 15683
 102.บ้านหนองตาเยา id school : 15779
 103.บ้านหนองถนน id school : 15690
 104.บ้านหนองถั่วแปบ id school : 15627
 105.บ้านหนองทองลิ่ม id school : 15613
 106.บ้านหนองน้ำขุ่น id school : 15810
 107.บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า id school : 15883
 108.บ้านหนองบัว id school : 15600
 109.บ้านหนองบัวลี id school : 15817
 110.บ้านหนองปรือ id school : 15450
 111.บ้านหนองพลวง id school : 15596
 112.บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) id school : 15694
 113.บ้านหนองม่วง(อ.หนองกี่) id school : 15674
 114.บ้านหนองมัน id school : 15668
 115.บ้านหนองยาง id school : 15734
 116.บ้านหนองยาง id school : 15585
 117.บ้านหนองย่างหมู id school : 15823
 118.บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) id school : 15617
 119.บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 id school : 15517
 120.บ้านหนองละหานทราย id school : 15738
 121.บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) id school : 15892
 122.บ้านหนองหญ้าวัว id school : 15448
 123.บ้านหนองหมี id school : 15686
 124.บ้านหนองหว้า อ.ละหานทราย id school : 15639
 125.บ้านหนองหว้า(อ.หนองกี่) id school : 15781
 126.บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา id school : 15470
 127.บ้านหนองหัวหมู id school : 15661
 128.บ้านหนองเต่า id school : 15834
 129.บ้านหนองเพชร id school : 15860
 130.บ้านหนองเสม็ด อ.นางรอง id school : 15886
 131.บ้านหนองเสม็ด อ.โนนดินแดง id school : 15515
 132.บ้านหนองแช่ไม้ id school : 15591
 133.บ้านหนองแวง id school : 15756
 134.บ้านหนองโคลน id school : 15830
 135.บ้านหนองโบสถ์ อ.ละหานทราย id school : 15692
 136.บ้านหนองโบสถ์(อ.นางรอง) id school : 15611
 137.บ้านหนองโสน id school : 15622
 138.บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) id school : 15602
 139.บ้านหนองไผ่ id school : 15675
 140.บ้านห้วยก้อม id school : 15846
 141.บ้านหินโคน id school : 15792
 142.บ้านหูทำนบ id school : 15814
 143.บ้านอุบลสามัคคี id school : 15877
 144.บ้านเขว้า id school : 15906
 145.บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) id school : 15891
 146.บ้านเทพพยัคฆ์ id school : 15729
 147.บ้านเทพพัฒนา id school : 15789
 148.บ้านเพชรเจริญพัฒนา id school : 15656
 149.บ้านเสลา id school : 15452
 150.บ้านเสลาโสรง id school : 15472
 151.บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ id school : 15832
 152.บ้านแท่นทัพไทย id school : 15786
 153.บ้านแท่นบัลลังก์ id school : 15506
 154.บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) id school : 15526
 155.บ้านโกรกแก้ว id school : 15869
 156.บ้านโคกกระชาย id school : 15673
 157.บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี id school : 15653
 158.บ้านโคกขาม id school : 15691
 159.บ้านโคกงิ้ว id school : 15806
 160.บ้านโคกตะโก id school : 15620
 161.บ้านโคกตาพรม id school : 15733
 162.บ้านโคกปราสาท id school : 15822
 163.บ้านโคกมะค่า id school : 15456
 164.บ้านโคกยาง id school : 15907
 165.บ้านโคกยางหนองตาสี id school : 15473
 166.บ้านโคกยางหนองถนน id school : 15446
 167.บ้านโคกลอย id school : 15631
 168.บ้านโคกลอย id school : 15799
 169.บ้านโคกสมบูรณ์ id school : 15802
 170.บ้านโคกสว่าง id school : 15629
 171.บ้านโคกสะอาด id school : 15647
 172.บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา id school : 15900
 173.บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) id school : 15623
 174.บ้านโคกสูงคูขาด id school : 15642
 175.บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) id school : 15513
 176.บ้านโคกเขาพัฒนา id school : 15793
 177.บ้านโคกเฟือง id school : 15742
 178.บ้านโคกโสนทองวิทยา id school : 15867
 179.บ้านโคกไม้แดง id school : 15740
 180.บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง id school : 15813
 181.บ้านโนนขี้เหล็ก id school : 15649
 182.บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี id school : 15861
 183.บ้านโนนทอง id school : 15905
 184.บ้านโนนพะไล id school : 15636
 185.บ้านโนนศิลา id school : 15904
 186.บ้านโนนสูงน้อย id school : 15854
 187.บ้านโพธิ์ทอง id school : 15863
 188.บ้านไทยสามัคคี id school : 15816
 189.บ้านไทยเจริญ id school : 15801
 190.บ้านไทรออ id school : 15840
 191.บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) id school : 15586
 192.มิตรภาพโนนสมบูรณ์ id school : 15643
 193.วราวัฒนา id school : 15871
 194.วัดกัลยาณธรรมาราม id school : 15746
 195.วัดก้านเหลือง id school : 15445
 196.วัดน้ำไหล id school : 15588
 197.วัดบ้านหนองตราดใหญ่ id school : 15818
 198.วัดสุขสำราญ id school : 15902
 199.วัดห้วยหิน id school : 15859
 200.วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) id school : 15897
 201.วัดเย้ยปราสาท id school : 15680
 202.วัดโนนศรีคูณ id school : 15844
 203.อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) id school : 15521
 204.อนุบาลปะคำ id school : 15809
 205.อนุบาลหนองกี่ id school : 15658
 206.อนุบาลหนองหงส์ id school : 15826
 207.อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ id school : 15903
 208.อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย id school : 15771
 209.อนุบาลโนนดินแดง id school : 15879
 210.อนุบาลโนนสุวรรณ id school : 15878
 211.เบญจมาศกุญชร id school : 15828
 212.ไตรคาม id school : 15664
 213.ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) id school : 15899
 214.ไทยรัฐวิทยา 90 id school : 15908

Powered By www.thaieducation.net