สพป.สระแก้ว เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.กรุงไทย id school : 14834
 2.กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ id school : 14645
 3.กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร id school : 14657
 4.คลองยางนุสรณ์ id school : 14787
 5.ช่องกุ่มวิทยา id school : 14668
 6.ชุมชนบ้านหนองแวง id school : 14869
 7.ชุมชนบ้านแซร์ออ id school : 14669
 8.ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ id school : 14833
 9.ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร id school : 14829
 10.ทับทิมสยาม03 id school : 14655
 11.นิคมสงเคราะห์ 2 id school : 14832
 12.บ้านกะสัง id school : 14649
 13.บ้านกุดม่วง id school : 14818
 14.บ้านกุดหิน id school : 14804
 15.บ้านกุดเวียน id school : 14642
 16.บ้านกุดแต้ ยุบแล้ว DELETE id school : 30859
 17.บ้านคลองมะนาว id school : 14702
 18.บ้านคลองยางประชาสรรค์ id school : 14835
 19.บ้านคลองวัว id school : 14797
 20.บ้านคลองหว้า id school : 14809
 21.บ้านจัดสรรสามัคคี id school : 14806
 22.บ้านซับนกแก้ว id school : 14767
 23.บ้านซับใหญ่ id school : 14721
 24.บ้านด่าน id school : 14816
 25.บ้านตะโก id school : 14648
 26.บ้านตุ่น id school : 14820
 27.บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ id school : 14656
 28.บ้านทดเจริญ id school : 14839
 29.บ้านทับใหม่ id school : 14719
 30.บ้านทัพเซียม id school : 14643
 31.บ้านทัพไทย id school : 14653
 32.บ้านท่าข้าม id school : 14814
 33.บ้านท่าช้าง id school : 14778
 34.บ้านท่าเกวียน id school : 14695
 35.บ้านนางามมิตรภาพที่131 id school : 14644
 36.บ้านบ่อนางชิง id school : 14789
 37.บ้านบ่อหลวง id school : 14851
 38.บ้านบุกะสัง id school : 14769
 39.บ้านพร้าว id school : 14732
 40.บ้านภักดีแผ่นดิน id school : 14776
 41.บ้านมะกอก id school : 14662
 42.บ้านรัตนะ id school : 14652
 43.บ้านละลมติม id school : 14857
 44.บ้านวังยาว id school : 14791
 45.บ้านวังรี id school : 14759
 46.บ้านสี่แยก id school : 14704
 47.บ้านหนองจาน id school : 14861
 48.บ้านหนองตะเคียนบอน id school : 14740
 49.บ้านหนองน้ำใส id school : 14761
 50.บ้านหนองบัว id school : 14850
 51.บ้านหนองบัวสันติสุข id school : 14651
 52.บ้านหนองปรือ id school : 14837
 53.บ้านหนองผักบุ้ง id school : 14841
 54.บ้านหนองผักแว่น id school : 14658
 55.บ้านหนองมั่ง id school : 14871
 56.บ้านหนองยาง id school : 14705
 57.บ้านหนองสังข์ id school : 14844
 58.บ้านหนองหมู id school : 14771
 59.บ้านหนองหมูน้อย id school : 14793
 60.บ้านหนองหล่ม id school : 14774
 61.บ้านหนองหอย id school : 14726
 62.บ้านหนองเม็ก id school : 14870
 63.บ้านหนองเรือ id school : 14763
 64.บ้านหนองเสม็ด id school : 14855
 65.บ้านหนองแวง id school : 14773
 66.บ้านหนองแสง id school : 14735
 67.บ้านหนองแอก id school : 14865
 68.บ้านหนองใหญ่ id school : 14728
 69.บ้านห้วยชัน id school : 14667
 70.บ้านหันทราย id school : 14848
 71.บ้านเขาจาน id school : 14701
 72.บ้านเขาพรมสุวรรณ id school : 14694
 73.บ้านเจริญสุข id school : 14661
 74.บ้านเนินผาสุก id school : 14734
 75.บ้านเนินสะอาด id school : 14765
 76.บ้านเหล่าอ้อย id school : 14846
 77.บ้านแก้วเพชรพลอย id school : 14646
 78.บ้านแสนสุข id school : 14800
 79.บ้านโคก id school : 14830
 80.บ้านโคกทหาร id school : 14664
 81.บ้านโคกปราสาท id school : 14654
 82.บ้านโคกสะแบง id school : 14812
 83.บ้านโคกสามัคคี id school : 14868
 84.บ้านโคกสูง id school : 14853
 85.บ้านโคกเพร็ก id school : 14663
 86.บ้านโคกแจง id school : 14666
 87.บ้านโคกไพล id school : 14660
 88.บ้านโคคลาน id school : 14639
 89.บ้านโนน id school : 14716
 90.บ้านโนนผาสุก id school : 14736
 91.บ้านโนนหมากมุ่น id school : 14858
 92.บ้านโป่งคอม id school : 14725
 93.บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา id school : 14693
 94.บ้านใหม่ศรีจำปาทอง id school : 14780
 95.บ้านใหม่ไทยพัฒนา id school : 14757
 96.บ้านไทยสามัคคี id school : 14641
 97.บ้านไทยสามารถ id school : 14822
 98.บีกริม id school : 14795
 99.ประชาเกษตรพัฒนา id school : 14724
 100.ประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 id school : 14640
 101.ร่มเกล้า id school : 14753
 102.วัดพุทธิสาร id school : 14783
 103.วัดสารคุณสโมสร id school : 14723
 104.วัดหนองติม id school : 14659
 105.วัดหนองม่วง id school : 14866
 106.ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 id school : 14831
 107.สมาคมไลอออนส์(บ้านอ่างศิลา) id school : 14859
 108.สระปทุม id school : 14810
 109.สหัสหงษ์มหาคุณ id school : 14863
 110.อนุบรรพต id school : 14823
 111.อนุบาลตาพระยา id school : 14647
 112.อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร id school : 14867
 113.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา id school : 14730
 114.อนุบาลศรีอรัญโญทัย id school : 14828
 115.อพป.คลองน้ำใส id school : 14798
 116.เพชรรัตนราชสุดา id school : 14650
 117.เพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) id school : 14665
 118.เมืองไผ่ id school : 14843
 119.ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) id school : 14785

Powered By www.thaieducation.net