สพป.สระบุรี เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 id school : 12884
 2.ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) id school : 12943
 3.ชุมชนวัดบำรุงธรรม id school : 12868
 4.ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) id school : 12954
 5.ชุมชนวัดไทยงาม id school : 12910
 6.นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 id school : 12880
 7.นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม id school : 12976
 8.บ้านคลองม่วงเหนือ id school : 12982
 9.บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) id school : 12932
 10.บ้านคลองไทร id school : 12990
 11.บ้านช่อง id school : 12895
 12.บ้านซับกระดาน id school : 12966
 13.บ้านซับดินดำ id school : 12985
 14.บ้านซับน้อยเหนือ id school : 30505
 15.บ้านซับน้อยใต้สามัคคี id school : 30504
 16.บ้านซับบอน id school : 12881
 17.บ้านซับปลากั้ง id school : 12980
 18.บ้านซับพริก id school : 12975
 19.บ้านซับสนุ่น id school : 12967
 20.บ้านท่าพลู id school : 12986
 21.บ้านท่าฤทธิ์ id school : 12994
 22.บ้านบางกง id school : 12956
 23.บ้านป่าลานหินดาด ยุบแล้ว DELETE id school : 12997
 24.บ้านป่าวังกวาง id school : 12894
 25.บ้านผังสามัคคี id school : 12905
 26.บ้านมณีโชติสามัคคี id school : 13003
 27.บ้านราษฎร์เจริญ id school : 12947
 28.บ้านลำพญากลาง id school : 12983
 29.บ้านลำสมพุง id school : 12987
 30.บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) id school : 12941
 31.บ้านหนองตอตะเคียน id school : 12977
 32.บ้านหนองผักบุ้ง id school : 12882
 33.บ้านหนองผักหนอก id school : 12988
 34.บ้านหนองมะค่า id school : 12991
 35.บ้านหนองสองห้อง id school : 12899
 36.บ้านหนองเอี่ยว id school : 12979
 37.บ้านหนองโป่ง id school : 12978
 38.บ้านหลังเขา id school : 12971
 39.บ้านหัวถนน id school : 12962
 40.บ้านหินซ้อน id school : 12906
 41.บ้านเขานมนาง id school : 12981
 42.บ้านเขาไม้เกวียน id school : 12969
 43.บ้านโคกสะอาด id school : 12875
 44.บ้านโป่งเก้ง id school : 12998
 45.บ้านโป่งเกตุ id school : 12968
 46.บ้านโป่งไทร id school : 12984
 47.บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) id school : 12929
 48.วัดกะเหรี่ยงคอม้า id school : 12869
 49.วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) id school : 12907
 50.วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) id school : 30503
 51.วัดขอนหอม id school : 12878
 52.วัดคลองห้า id school : 12933
 53.วัดคลองใหม่ id school : 12963
 54.วัดคำพราน id school : 12993
 55.วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) id school : 12908
 56.วัดชำผักแพว id school : 12873
 57.วัดตาลเดี่ยว id school : 12877
 58.วัดถ้ำเต่า id school : 12887
 59.วัดท่าคล้อ id school : 12886
 60.วัดท่ามะปราง id school : 12892
 61.วัดท่าสีโพธิ์เหนือ id school : 12889
 62.วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) id school : 12999
 63.วัดนาบุญ id school : 12876
 64.วัดบ่อโศรก id school : 12896
 65.วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) id school : 12914
 66.วัดบ้านจาน id school : 12925
 67.วัดบ้านดง id school : 12874
 68.วัดบ้านดอน id school : 12952
 69.วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) id school : 12893
 70.วัดบ้านลาด id school : 12937
 71.วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) id school : 12958
 72.วัดบ้านหมาก id school : 12972
 73.วัดบ้านไผ่ id school : 12923
 74.วัดบึงไม้ id school : 12870
 75.วัดบุรีการาม id school : 12901
 76.วัดปากน้ำ id school : 12992
 77.วัดป่าไผ่ id school : 12883
 78.วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 id school : 12897
 79.วัดมวกเหล็กใน id school : 12974
 80.วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) id school : 12927
 81.วัดราษฎร์บำรุง id school : 12934
 82.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม id school : 12916
 83.วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) id school : 12919
 84.วัดลำบัว id school : 12935
 85.วัดศรัทธาเรืองศรี id school : 12904
 86.วัดศรีสัจจาวาส id school : 12950
 87.วัดสมานมิตรมงคล id school : 12945
 88.วัดสร้างบุญ id school : 12964
 89.วัดสวนทองรวมมิตร id school : 12989
 90.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี id school : 13000
 91.วัดสว่างอารมณ์ id school : 12996
 92.วัดสหกรณ์รังสรรค์ id school : 12959
 93.วัดสองคอนกลาง id school : 12898
 94.วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) id school : 12909
 95.วัดสุนทริกาวาส id school : 12871
 96.วัดหนองครก id school : 12926
 97.วัดหนองจอกใหญ่ id school : 12911
 98.วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) id school : 12924
 99.วัดหนองตะเฆ่ id school : 12922
 100.วัดหนองตาบุญ id school : 12953
 101.วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) id school : 12902
 102.วัดหนองปลาหมอ id school : 12928
 103.วัดหนองปลิง id school : 12930
 104.วัดหนองผักชี id school : 12912
 105.วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) id school : 12913
 106.วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) id school : 12957
 107.วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) id school : 12931
 108.วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) id school : 12965
 109.วัดหนองอ่างทอง id school : 12920
 110.วัดหนองโพธิ์ id school : 12960
 111.วัดหนองโรง id school : 12936
 112.วัดห้วยขมิ้น id school : 12938
 113.วัดห้วยคงคาวราวาส id school : 12903
 114.วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) id school : 12942
 115.วัดห้วยทองหลาง id school : 12939
 116.วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) id school : 12888
 117.วัดเกาะเซิงหวาย id school : 12955
 118.วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ id school : 12948
 119.วัดเขาลาดวนาราม id school : 12900
 120.วัดเขาแก้วมุขดาราม id school : 12944
 121.วัดเจริญธรรม id school : 12949
 122.วัดเตาปูน id school : 12879
 123.วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) id school : 12951
 124.วัดโคกกรุง id school : 12872
 125.วัดโคกกลาง id school : 12918
 126.วัดโป่งก้อนเส้า id school : 12891
 127.วัดโป่งมงคล id school : 12890
 128.วัดโพนทอง id school : 12917
 129.สันมะค่าบกน้อยสามัคคี id school : 12915
 130.หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) id school : 12940
 131.อนุบาลทับกวาง id school : 12885
 132.อนุบาลมวกเหล็ก id school : 12973
 133.อนุบาลวังม่วง id school : 12995
 134.อนุบาลวิหารแดง id school : 12961
 135.อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) id school : 12921
 136.ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) id school : 12970

Powered By www.thaieducation.net