สพป.อ่างทอง ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน    
 1.กระทุ่มราย id school : 11962
 2.ชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร) id school : 12080
 3.ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) id school : 11993
 4.ชุมชนวัดพายทอง id school : 12000
 5.ชุมชนวัดริ้วหว้า id school : 12038
 6.ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ id school : 12077
 7.ชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) id school : 12031
 8.บ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) id school : 11979
 9.บ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) id school : 12039
 10.บ้านดอนตาวง id school : 12099
 11.บ้านน้ำผึ้ง id school : 11965
 12.บ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล) id school : 12074
 13.บ้านหนองถ้ำ id school : 12093
 14.บ้านหนองเสือ id school : 12047
 15.บ้านห้วยคล้า id school : 12078
 16.บ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา) id school : 12072
 17.ประสิทธิวิทยาฯ id school : 12055
 18.พวงทองอุปถัมภ์ id school : 12051
 19.วัดกำแพง id school : 11992
 20.วัดข่อย id school : 12017
 21.วัดขุมทอง id school : 12063
 22.วัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์) id school : 12061
 23.วัดคลองสำโรง id school : 12085
 24.วัดคำหยาด id school : 12003
 25.วัดงิ้วราย id school : 12021
 26.วัดจันทราราม id school : 12006
 27.วัดจันทร์นิรมิตร id school : 11974
 28.วัดจันทร์มณี id school : 12044
 29.วัดจำปาหล่อ id school : 11958
 30.วัดชัยสิทธาราม id school : 11980
 31.วัดต้นทอง id school : 12067
 32.วัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์) id school : 12058
 33.วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) id school : 11960
 34.วัดถนน id school : 11997
 35.วัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์) id school : 12029
 36.วัดทองเลื่อน id school : 12053
 37.วัดท่า id school : 11996
 38.วัดทางพระ id school : 12008
 39.วัดท่าชุมนุม id school : 12092
 40.วัดท่าตลาด id school : 12035
 41.วัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์) id school : 12030
 42.วัดท่าอิฐ id school : 12014
 43.วัดท่าโขลง id school : 12009
 44.วัดทำนบ id school : 12082
 45.วัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์) id school : 12070
 46.วัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) id school : 12056
 47.วัดนางเล่ว id school : 11981
 48.วัดน้ำอาบ id school : 30537
 49.วัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์) id school : 12062
 50.วัดบ้านป่า id school : 11987
 51.วัดบ้านพราน id school : 12046
 52.วัดบ้านสร้าง id school : 12012
 53.วัดบ้านอิฐ id school : 11966
 54.วัดบ้านเพชร id school : 12052
 55.วัดบ้านแก id school : 12045
 56.วัดบุญศิริวิทยาราม id school : 12033
 57.วัดบุญเกิด id school : 12018
 58.วัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 ) id school : 11964
 59.วัดป่ามุนี id school : 12034
 60.วัดพิจารณ์โสภณ id school : 11998
 61.วัดมงคลธรรมนิมิต id school : 12094
 62.วัดม่วงคัน id school : 12023
 63.วัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์) id school : 11972
 64.วัดมหานาม id school : 11982
 65.วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) id school : 11978
 66.วัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) id school : 12075
 67.วัดยาง id school : 12054
 68.วัดยางช้าย id school : 12020
 69.วัดยางทอง id school : 12010
 70.วัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) id school : 12068
 71.วัดรัตนาราม id school : 12037
 72.วัดรางฉนวน id school : 12043
 73.วัดราชปักษี id school : 11969
 74.วัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) id school : 12064
 75.วัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร) id school : 11963
 76.วัดละมุด id school : 11986
 77.วัดลั่นทม id school : 12022
 78.วัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) id school : 11994
 79.วัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) id school : 12060
 80.วัดลานช้าง id school : 12084
 81.วัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) id school : 11971
 82.วัดวงษ์ภาศน์ id school : 11991
 83.วัดวังน้ำเย็น id school : 12040
 84.วัดวันอุทิศ id school : 12065
 85.วัดศรีกุญชร id school : 12019
 86.วัดศรีมหาโพธิ์ id school : 11999
 87.วัดศาลาดิน id school : 12069
 88.วัดสนธิธรรม id school : 12027
 89.วัดสว่าง id school : 12026
 90.วัดสามขาว id school : 12100
 91.วัดสามประชุม(วันครู2504) id school : 12015
 92.วัดสามโก้ id school : 12097
 93.วัดสิทธาราม id school : 12079
 94.วัดสีบัวทอง id school : 12048
 95.วัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) id school : 12081
 96.วัดสุวรรณราชหงษ์ id school : 12028
 97.วัดหนองกร่าง id school : 12095
 98.วัดหนองยาง id school : 12042
 99.วัดหมื่นเกลา id school : 12041
 100.วัดหลวง id school : 12073
 101.วัดหลักแก้ว id school : 12083
 102.วัดห้วยคันแหลน id school : 12088
 103.วัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160) id school : 12087
 104.วัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) id school : 12089
 105.วัดหัวสะแกตก id school : 12036
 106.วัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) id school : 12071
 107.วัดอรัญญิกาวาส id school : 11967
 108.วัดเกษทอง id school : 12096
 109.วัดเจ้าบุญเกิด id school : 11989
 110.วัดเซิงหวาย id school : 11977
 111.วัดเยื้องคงคาราม id school : 11990
 112.วัดเอกราช id school : 12002
 113.วัดแก้วกระจ่าง id school : 12049
 114.วัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) id school : 12090
 115.วัดโคกพุทรา id school : 12005
 116.วัดโคศุภราช id school : 11957
 117.วัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) id school : 12091
 118.วัดโบสถ์(อ.เมือง) id school : 11983
 119.วัดโบสถ์(อ.โพธิ์ทอง) id school : 11973
 120.วัดโบสถ์(อ.ไชโย) id school : 12016
 121.วัดโพทูล id school : 11959
 122.วัดโพธิวงษ์ id school : 11956
 123.วัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง) id school : 12059
 124.วัดโพธิ์ทอง id school : 12004
 125.วัดโพธิ์ราษฎร์ id school : 12011
 126.วัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์) id school : 12057
 127.วัดโพธิ์เกรียบ id school : 12025
 128.วัดโพธิ์เอน id school : 12024
 129.วัดใหม่ทางข้าม id school : 12086
 130.วัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4) id school : 11985
 131.วัดไตรรัตนาราม id school : 12007
 132.วัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) id school : 11968
 133.วัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) id school : 11988
 134.วัดไผ่ล้อม id school : 11976
 135.วัดไผ่วง id school : 12066
 136.อนุบาลบ้านลำสนุ่น id school : 12098
 137.อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) id school : 12001
 138.อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) id school : 12076
 139.อนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) id school : 11984
 140.อนุบาลวัดอ่างทอง id school : 11961
 141.อนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) id school : 11970
 142.อนุบาลแสวงหา id school : 12050
 143.อนุบาลโพธิ์ทอง id school : 12013
 144.ไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) id school : 11995

Powered By www.thaieducation.net