สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา id school : 3646
 2.กุดค้าวเทพพิทยา id school : 3590
 3.กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา id school : 3651
 4.กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง id school : 3645
 5.กุดสิมวิทยาสาร id school : 3649
 6.กุดหว้าวิทยา id school : 3598
 7.ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ id school : 3734
 8.คำบงพิทยาคม id school : 3729
 9.คำม่วงจรัสวิทย์ id school : 3664
 10.คำยิ่งหมีมณีเวทย์ id school : 3572
 11.คำหมุนผดุงเวทย์ id school : 3730
 12.คำเม็กวิทยา id school : 3689
 13.คำเมยราษฎร์พัฒนา id school : 3678
 14.คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง id school : 3628
 15.คำไผ่ประชาสามัคคี id school : 3720
 16.จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ id school : 3601
 17.ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม id school : 3652
 18.ชุมชนบ้านบอนวิทยา id school : 3704
 19.ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร id school : 3760
 20.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ id school : 3575
 21.ชุมชนหนองยางวิทยาคม id school : 3680
 22.ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ id school : 3726
 23.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม id school : 3588
 24.ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง id school : 3604
 25.ชุมชนโพนพิทยาคม id school : 3685
 26.ดงบังนาแก้ววิทยา id school : 3703
 27.ดงสวางวรวิทย์ id school : 3582
 28.ดงเหนือประชาสรรค์ id school : 3639
 29.ทุ่งคลองวิทยา id school : 3665
 30.ทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง id school : 3679
 31.นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) id school : 3663
 32.นาขามวิทยา id school : 3611
 33.นางามวิทยา id school : 3756
 34.นาทันวิทยา id school : 3671
 35.นามนราษฎร์สงเคราะห์ id school : 3570
 36.นาสีนวลวิทยา id school : 3750
 37.นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ id school : 3607
 38.นาโกวิทยาสูง id school : 3606
 39.นาไคร้ประชาสรรค์ id school : 3597
 40.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 id school : 3742
 41.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 id school : 3745
 42.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 id school : 3739
 43.บอนเขียวราษฎร์บำรุง id school : 3613
 44.บ้านกกตาล id school : 3616
 45.บ้านกลาง id school : 3640
 46.บ้านกอกวิทยาคม id school : 3695
 47.บ้านกุดกอก id school : 3656
 48.บ้านกุดตาใกล้ id school : 3766
 49.บ้านกุดฝั่งแดง id school : 3636
 50.บ้านขมิ้น id school : 3697
 51.บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) id school : 3699
 52.บ้านขุมขี้ยาง id school : 3594
 53.บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา id school : 3706
 54.บ้านคำกุงหนองอิดุม id school : 3710
 55.บ้านคำป่าหว้าน id school : 3610
 56.บ้านคำพิมูล id school : 3668
 57.บ้านคำม่วง id school : 3732
 58.บ้านคำหม่วย id school : 3702
 59.บ้านคำอีหงษ์ id school : 3609
 60.บ้านคุย id school : 3626
 61.บ้านจอมทอง id school : 3637
 62.บ้านจอมศรี id school : 3764
 63.บ้านจาน id school : 3752
 64.บ้านชาด id school : 3749
 65.บ้านดงมัน id school : 3623
 66.บ้านดงสวนพัฒนา id school : 3674
 67.บ้านดงหมู id school : 3650
 68.บ้านดงแหลม id school : 3725
 69.บ้านดอนอุมรัว id school : 3619
 70.บ้านดินจี่ id school : 3662
 71.บ้านนากระเดา id school : 3765
 72.บ้านนากุดสิม id school : 3767
 73.บ้านนาคู id school : 3747
 74.บ้านนาทัน id school : 3724
 75.บ้านนาบอน id school : 3675
 76.บ้านนาวี id school : 3653
 77.บ้านนาเหนือ id school : 3600
 78.บ้านนาไร่เดียว id school : 3669
 79.บ้านน้ำปุ้น id school : 3762
 80.บ้านบ่อแก้ว id school : 3758
 81.บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) id school : 3618
 82.บ้านบัวขาว(วันครู 2500) id school : 3620
 83.บ้านบัวสามัคคี id school : 3688
 84.บ้านบึงทอง id school : 3627
 85.บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง id school : 3692
 86.บ้านบึงโคกสะอาด id school : 3728
 87.บ้านปลาขาว id school : 3733
 88.บ้านผึ้ง id school : 3738
 89.บ้านพรหมสว่าง id school : 3761
 90.บ้านม่วงกุล id school : 3759
 91.บ้านวังมน id school : 3593
 92.บ้านวังเวียง id school : 3748
 93.บ้านส้มป่อย id school : 3655
 94.บ้านสร้างแก้ว id school : 3717
 95.บ้านสร้างแสน id school : 3705
 96.บ้านสวนผึ้ง id school : 3642
 97.บ้านสี่แยกสมเด็จ id school : 3711
 98.บ้านสุขเจริญ id school : 3612
 99.บ้านหนองขอนแก่น id school : 3744
 100.บ้านหนองขามป้อม id school : 3768
 101.บ้านหนองป่าอ้อย id school : 3707
 102.บ้านหนองผ้าอ้อม id school : 3718
 103.บ้านหนองผือ id school : 3658
 104.บ้านหนองม่วง id school : 3681
 105.บ้านหนองมะงง id school : 3731
 106.บ้านหนองสระพัง id school : 3672
 107.บ้านหนองห้าง id school : 3754
 108.บ้านหนองเม็ก id school : 3643
 109.บ้านหนองแสง id school : 3741
 110.บ้านหนองโง้ง id school : 3591
 111.บ้านหนองไผ่ id school : 3723
 112.บ้านห้วยผึ้ง id school : 3740
 113.บ้านห้วยฝา id school : 3743
 114.บ้านห้วยม่วง id school : 3630
 115.บ้านห้วยแดง id school : 3595
 116.บ้านเก่าเดื่อ id school : 3666
 117.บ้านเหล่าภูพานวิทยา id school : 3690
 118.บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) id school : 3694
 119.บ้านเหล่าสีแก้ว id school : 3735
 120.บ้านแก้งกะอาม id school : 3696
 121.บ้านแก้งเดื่อ id school : 3629
 122.บ้านแห่เจริญวิทย์ id school : 3577
 123.บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา id school : 3682
 124.บ้านโคกโก่ง id school : 3596
 125.บ้านโจดนาตาล id school : 3673
 126.บ้านโนนค้อ id school : 3670
 127.บ้านโนนชาด id school : 3716
 128.บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) id school : 3722
 129.บ้านโนนยาง id school : 3644
 130.บ้านโนนศรีสวัสดิ์ id school : 3677
 131.บ้านโนนศาลา id school : 3763
 132.บ้านโนนสวรรค์ id school : 3614
 133.บ้านโนนสะอาด id school : 3709
 134.บ้านโนนสำราญ id school : 3648
 135.บ้านโนนเที่ยง id school : 3571
 136.บ้านโพธิ์ไทร id school : 3659
 137.บ้านโพนนาดี id school : 3660
 138.บ้านโพนสวาง id school : 3647
 139.บ้านโพนแพง id school : 3661
 140.บ้านใหม่ชัยมงคล id school : 3684
 141.บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 id school : 3615
 142.มหาไชยโคกกว้างวิทยา id school : 3700
 143.มะนาววิทยาเสริม id school : 3635
 144.ยิ่งสันต์วิทยา id school : 3584
 145.รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) id school : 3755
 146.ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ id school : 3592
 147.สงเปลือยวิทยายน id school : 3579
 148.สมสะอาดพิทยาสรรพ์ id school : 3622
 149.สมเด็จประชานุเคราะห์ id school : 3713
 150.สะพานหินวิทยาคม id school : 3676
 151.สังคมพัฒนา id school : 3589
 152.สามขาราษฎร์บำรุง id school : 3625
 153.สามัคคีบัวขาว id school : 3617
 154.สามัคคีวิทยาคม id school : 3573
 155.สามเพื่อนพัฒนา id school : 3751
 156.สูงเนินวิทยาคม id school : 3683
 157.หนองกุงสมเด็จ id school : 3714
 158.หนองขามวิทยา id school : 3721
 159.หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง id school : 3587
 160.หนองจระเข้เรืองศิลป์ id school : 3602
 161.หนองซองแมวผดุงวิทย์ id school : 3686
 162.หนองบัวกลาง id school : 3586
 163.หนองบัวทองวิทยาเสริม id school : 3624
 164.หนองบัวนอก id school : 3585
 165.หนองบัววิทยาสรรพ์ id school : 3698
 166.หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) id school : 3712
 167.หนองบัวใน id school : 3583
 168.หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ id school : 3603
 169.หนองสนมราษฎร์อำนวย id school : 3701
 170.หนองสระพังวิทยาคาร id school : 3631
 171.หนองหญ้าปล้อง id school : 3576
 172.หนองห้างฉวีวิทย์ id school : 3632
 173.หนองห้างอำนวยวิทย์ id school : 3633
 174.หนองหูลิงเจริญเวทย์ id school : 3621
 175.หนองอีบุตรไพรเวทย์ id school : 3746
 176.หนองแวงวิทยานุกูล id school : 3715
 177.หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร id school : 3581
 178.หนองแสงถวิลราษฎร์ id school : 3654
 179.หนองแสงวิทยาเสริม id school : 3708
 180.หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ id school : 3693
 181.หนองโพนสูง id school : 3578
 182.หัวงัววิทยาคม id school : 3580
 183.หินลาดนารายณ์สาร id school : 3757
 184.อุปรีศรีวิทยา id school : 3737
 185.เย็นสยามวิทยา id school : 3574
 186.เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ id school : 3638
 187.เหล่าไฮงามวิทยาสูง id school : 3641
 188.แก่งพฤๅชัยวิทยา id school : 3727
 189.แจนแลนวิทยา id school : 3605
 190.แซงบาดาลบ้านบากวิทยา id school : 3687
 191.โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ id school : 3599
 192.โคกกลางสมเด็จ id school : 3719
 193.โคกนาดี id school : 3753
 194.โคกมะลิวิทยา id school : 3657
 195.โคกหวายราษฎร์สามัคคี id school : 3608
 196.โป่งนกเปล้า id school : 3667
 197.โพธิ์คำประชาสรรค์ id school : 3691
 198.ไค้นุ่นวิทยาพูน id school : 3736
 199.ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) id school : 3634

Powered By www.thaieducation.net