สพป.นนทบุรี เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.กลาโหมอุทิศ id school : 18555
 2.ชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) id school : 18561
 3.ชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) id school : 18543
 4.ชุมชนวัดไทรม้า id school : 18541
 5.ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ id school : 18537
 6.ทานสัมฤทธิ์วิทยา id school : 18539
 7.นุ่มประสงค์วิทยา id school : 18566
 8.ประชาอุปถัมภ์ id school : 18540
 9.ป่าไม้อุทิศ 9 id school : 18551
 10.มหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) id school : 18564
 11.วัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) id school : 18557
 12.วัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) id school : 18562
 13.วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) id school : 18538
 14.วัดทางหลวงโพธิ์ทอง id school : 18549
 15.วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) id school : 18536
 16.วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) id school : 18545
 17.วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) id school : 18560
 18.วัดปราสาท id school : 18546
 19.วัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) id school : 18556
 20.วัดฝาง id school : 18548
 21.วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ id school : 18552
 22.วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) id school : 18535
 23.วัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) id school : 18559
 24.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) id school : 18553
 25.วัดเชิงกระบือ id school : 18558
 26.วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) id school : 18542
 27.วัดโชติการาม id school : 18550
 28.วัดใหม่ผดุงเขต id school : 18565
 29.อนุบาลนนทบุรี id school : 18554
 30.อนุบาลบางกรวย id school : 18563
 31.อนุราชประสิทธิ์ id school : 18544
 32.ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) id school : 18547

Powered By www.thaieducation.net